Aktualności

31-08-2018

Siedlce: mapa inwestycji 2006-2018

Siedlce: mapa inwestycji 2006-2018

„Mapa inwestycji Miasta Siedlce” powstała w oparciu o dane ze Sprawozdań z wykonania budżetu w poszczególnych latach. Uwzględnia 441 zrealizowanych działań i projektów zgrupowanych w 21 kategoriach, m.in.: inwestycje drogowe, chodniki, place zabaw,  inwestycje i remonty szkół, przedszkoli, ośrodków kultury, itd.

Ze względu na szeroki zakres inwestycji realizowanych w okresie objętym opracowaniem, dla zachowania przejrzystości mapy, utworzone zostały tzw. punkty, czyli miejsca lokalizacji inwestycji.

Link do mapy: tutaj.

Udało się wyodrębnić 20 grup inwestycji, czyli zadań powtarzalnych, tworzących szkielet infrastruktury miasta (np. drogi, chodniki, oświetlenie, placówki oświatowe, obiekty sportowe i rekreacyjne). Oprócz nich zamieszczonych zostało ponad 50 punktów dotyczących inwestycji jednostkowych, niepowtarzalnych.

W przypadku inwestycji infrastrukturalnych, gdzie tylko były dostępne dane, zostały zamieszczone informacje o zakresie rzeczowym, czyli co konkretnie zostało wykonane? Inwestycje poczynione przez samorząd szczególnie w budynkach komunalnych, są często rozłożone na lata, co wynika konieczności dostosowania obiektów do zaleceń odpowiednich służb i zmieniających się przepisów prawa. Ich prezentacja w układzie rocznym skutkowałaby naniesieniem nadmiernej liczby punktów.

Ogółem wydatki inwestycyjne samorządu (2007-2018): 774.116.407,00 zł.,

- własne środki budżetowe: 586 456 063 zł.,
- dofinansowania z UE: 158.116.544,00 zł.,
- dotacje, wsparcie z budżetu Państwa: 29.543.800,00 zł.

„Mapa inwestycji Miasta Siedlce” przedstawia tylko inwestycje wykonane bezpośrednio z budżetu miasta, oczywiście z uwzględnieniem środków pozyskanych z zewnątrz.

Inwestycje dokonane przez spółki Miasta (MPK, ZUO, PEC, ARMS, STBS i PWiK) to suma ponad 539 mln złotych w latach 2007-2018.

Łącznie inwestycje samorządowe w Siedlcach, po doliczeniu inwestycji spółek miejskich, to kwota 1.313,116 mld zł.

opr. JiC, GK


 

« Powrót