Aktualności

24-08-2018

Miejskie inwestycje w kadrze

Miejskie inwestycje w kadrze

Prezentujemy kilkuminutowy film obrazujący skalę i wielkość tegorocznych inwestycji drogowych i infrastrukturalnych. Tunel, 3. etap obwodnicy i centrum przesiadkowe z lotu ptaka!

Miasto Siedlce w dniu 29 maja 2017 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa VII Osi Priorytetowej - Rozwój regionalnego systemu transportowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 65 526 583,00 zł.
Wydatki kwalifikowane: 64 724 861,58 zł.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 38 834 916,94 zł.
Wkład własny: 26 691 666,06 zł.
Okres realizacji projektu: 2014 – 2018. Beneficjent: Miasto Siedlce.

Pierwsze prace przy inwestycji zaczęły się w czerwcu 2017 roku; tunel i obwodnicę oddano do użytku 29 czerwca bieżącego roku. Powstał jeden z najdłuższych miejskich tuneli w Polsce, o długości 144. metrów. W ramach budowy III etapu obwodnicy śródmiejskiej wybudowano dwuprzęsłowy wiadukt drogowy o długości 73. metrów.

We wrześniu zostanie oddane do użytku Centrum Przesiadkowe z 18 stanowiskami dla komunikacji miejskiej i regionalnej oraz dwupoziomowy parking dla 299 aut. Obwodnica śródmiejska to 2250 metrów nowych chodników i 2320 metrów ścieżek rowerowych. Dla ochrony komfortu korzystania z obwodnicy i tunelu zamontowano 1530 metrów ochronnych ekranów akustycznych.

W trakcie budowy, przebudowano 4. skrzyżowania i wybudowano nowe rondo w ul. Składowej.

  opr wł.


« Powrót