Aktualności

23-08-2018

Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych do udziału 19 września w bezpłatnym szkoleniu nt. „Opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach”.

Szkolenie będzie obejmowało również tematykę dotyczącą Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - „ Rejestr - BDO”.

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenie dotyczące: opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

Szkolenie odbędzie się 19 września 2018 r. w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4. Ideą spotkania jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne i prawne z zakresu ww. opłat. Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.

Szkolenie jest bezpłatne! Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kompletnie i czytelnie wypełnionej oraz własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia: faks: (22) 59-79-629; e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Karta zgłoszenia na szkolenie i program szkolenia w plikach poniżej:

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zadeklarowanym terminie prosimy o wyznaczenie zastępstwa. Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na szkolenie w deklarowanym terminie i nie wyznaczą zastępstwa zostaną wpisani na listę osób, które w przyszłości nie będą zapraszane na szkolenia organizowane przez Departament Opłat Środowiskowych.

W przypadku dodatkowych pytań do dyspozycji pozostają:
• Justyna Król, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 703,
• Agnieszka Kwiatkowska, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 263,
• Szymon Mazur, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 188.
 

źr.


Załączniki:

« Powrót