Aktualności

17-08-2018

Kolejne ulice w remoncie

Kolejne ulice w remoncie

W ul. Ceglanej kładziona jest obecnie sieć wodociągowa, a w Monte Cassino kanalizacja deszczowa. Przed nami budowa 2. etapu ul. Myśliwskiej, na wykonanie której najkorzystniejszą ofertę złożyły Regionalne Drogi Podlaskie. W Kalinowej pozostało zrobić kilka metrów chodnika i posprzątać po pracy. Ul. Królowej Jadwigi jest już gotowa, pozostało tylko wyrównać jej pobocza.

 

Kalinowa...

... ma nie tylko nową nawierzchnię ulicy, chodnik i ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej, ale i nową kanalizację deszczową oraz oświetlenie LED. Wykonanie ul. Kalinowej jest przykładem jednej z ostatnich inwestycji tzw. wspólnych z Mieszkańcami.

Ceglana

Inwestycja na ok. 400 metrach w ul. Ceglanej jest podzielona na 2 etapy. - W pierwszym etapie na początku roku, przebudowaliśmy odcinek sieci wodociągowej od ul. Łukasińskiego do ul. Chełmońskiego, wraz z odbudową nawierzchni ulicy – mówi przedstawiciel inwestora, kierownik Wydziału Rozwoju PWiK sp. z o.o. w Siedlcach Bogdan Dybowski.Wykonując szybko 1. etap chcieliśmy umożliwić mieszkańcom zjazd z obwodnicy, poprzez Chełmońskiego do ul. Partyzantów.

Teraz trwają roboty w drugim etapie inwestycji, które wykonuje Zeltech. Przebudowywana jest infrastruktura podziemna tj. powstaje sieć wodociągowa od Chełmońskiego do Kraszewskiego. To aż 340 metrów bieżących nowych sieci wodociągowych (o przekroju 300 mm), 320 metrów sieci wodociągowej rozdzielczej o przekroju 100 mm oraz 320 metrów kanalizacji deszczowej, do której zostanie podłączonych 12 wpustów ulicznych. Wymieniono rury stalowe, izolowane, a po odsłonięciu ziemi okazało się, że izolacja wykonana była nieprawidłowo, co powodowało korozje i częste awarie. Sieć PWiK w ul. Ceglanej stanowi ważną cześć sieci magistralnej, zasilającej spory sektor Miasta, dlatego firma zdecydowała się na generalny remont.

Na całym odcinku Ceglanej, od Chełmońskiego do Kraszewskiego, do 30 listopada odbudowana zostanie nawierzchnia w postaci pierwszej, wiążącej warstwie asfaltu wraz z tzw. okrawężnikowaniem. Druga warstwa nawierzchni, tzw. nawierzchnia ścieralna, zostanie położona do 30 maja przyszłego roku. Wcześniej, w 1 etapie, nową nawierzchnię zrobiono na ok. 62-metrowym odcinku ulicy. Ogólny koszt inwestycji PWiK w Ceglanej to 1 mln 203 tys. zł.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku PWiK wykonał podobny remont całej sieci wodociągowej na całej długości ul. Łukasińskiego, z odbudową nawierzchni ulicy. Wybudowano też odcinek kanału sanitarnego i kanalizację deszczową w ulicy. Powstał również odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Plantowej, z jej przejściem pod obwodnicą i włączeniem do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego.

Myśliwska

Budowa drugiego etapu nowej nawierzchni ul. Myśliwskiej rozciąga się na długości ok. 300 metrów. Powstanie nie tylko nowa, dwuwarstwowa nawierzchnia, ale i kanalizacja deszczowa, chodniki i oświetlenie LED. Po zakończeniu inwestycji o wartości ok. 1,5 mln zł, ulica będzie stanowiła przebicie dla ruchu aut od Garwolińskiej do Artyleryjskiej, co powinno usprawnić ich poruszanie się szczególnie na skrzyżowaniu Partyzantów z Artyleryjską. 16 sierpnia otwarto oferty przetargowe mające wyłonić wykonawcę Myśliwskiej. Po wstępnej analizie można powiedzieć, że najkorzystniejszą ofertę złożyły wspomniane wyżej RDP. Termin zakończenia robót w Myśliwskiej planuje się na grudzień obecnego roku.

Królowej Jadwigi

W tej osiedlowej ulicy (pomiędzy ulicami Kazimierzowską a bpa Mazura) sposobem „uproszczonym” położono nową nawierzchnię na odcinku ok. 130 metrów. Jako, że ulica nie generuje dużego ruchu i służy wyłącznie lokalnemu ruchowi mieszkańców, gruzobetonem utwardzono podłoże, pokryto to warstwą tłucznia i na to dopiero położono 4-centymetrową warstwę wyrównawczą i 3 centymetry asfaltu, co w zupełności powinno wystarczyć na potrzeby ruchu lokalnego. Do 4 września zostaną jeszcze wyrównane pobocza ulicy.

Więcej o pozostałych już remontowanych ulicach w Siedlcach tutaj:

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

« Powrót