Aktualności

11-07-2018

Eko Budżet`2018 po pół roku

Eko Budżet`2018 po pół roku

Po sześciu miesiącach realizacji programu Eko Budżet`2018 widać wyraźnie, że rywalizacja pomiędzy sektorem III i IV jest bardzo wyrównana. Sektor II goni czołówkę, natomiast sektor I (centrum Siedlec) niestety pozostaje daleko w tyle.

Od stycznia tego roku w naszym mieście trwa druga edycja Eko Budżetu. To projekt, który ma celu podniesienie świadomości Siedlczan nt. segregacji odpadów, edukację na temat zasad i zachęcenie do selektywnej zbiórki odpadów.

Dla przypomnienia - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa samorządy w Polsce muszą do 2020 roku osiągnąć poziom recyklingu odpadów na poziomie 50%. W Siedlcach, za rok 2017 wyniósł on powyżej 20%. Wiele pozostaje więc do zrobienia. Eko Budżet ma wspierać osiągnięcie w/w wskaźników.

W ramach Eko Budżetu 2018 powstała lista 12. inwestycji dotyczących zagospodarowania terenu w Siedlcach o wartości ponad 100 000 zł każdy. Finalnie, zostanie zrealizowana jedna inwestycja wybrana przez mieszkańców - najpierw w drodze głosowania, które trwa do końca września. Następnie poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów we własnych gospodarstwach domowych - uzyskany zostanie najwyższy współczynnik segregacji dla każdego z sektorów za cały rok 2018 i to dopiero wyłoni zwycięzcę.

Siedlce podzielono na 4 sektory odbioru odpadów (sektor I - śródmieście; sektor II - płn.-wschodnia część Miasta; sektor III - płd.-zach.; sektor IV - zach.-płn.). Na każdy sektor przypada 3 propozycje do realizacji.

Co miesiąc na Facebooku Siedlce? Naturalnie! publikujemy informację o wysokości współczynnika segregacji w poszczególnych sektorach, tym samym kibicując i dopingując mieszkańców.

O jakie projekty walczymy w tym roku?
Sektor 1:

Park Trampolin,
• Wodny plac zabaw,
• Bezpieczne przejścia dla pieszych,

Sektor 2:
Siłownia oraz Plac zabaw,
• Pumptrack,
• Ścieżka zdrowia,

Sektor 3:
• Cztery stacje roweru miejskiego,
• Ławki dla mam karmiących oraz poidełka przy placach zabaw,
• Wymiana oświetlenia na oprawy LED,

Sektor 4:
Urządzenia do Street Workout’u,
• Pojemniki podziemne do segregacji odpadów,
• Ścieżka rowerowa przy ulicy Plażowej.

 

Aktualne wyniki dla sektorów (k. czerwca 2018):

 

Wszystko jest w rękach mieszkańców! Każdy sektor ma jeszcze szansę za wygraną,
a największą nagrodą dla wszystkich będzie nie tyle sama inwestycja, z której korzystać będą mieszkańcy, ale wiedza i zrozumienie potrzeby segregowania odpadów. Wszak naszą generację stać na segregację.

 

źr. Siedlce? Naturalnie

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

 

« Powrót