Aktualności

11-07-2018

Bezkrwawa rewolucja dla biznesu

Bezkrwawa rewolucja dla biznesu

Minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak zainaugurowali 10 lipca w MOK kolejną edycję Internetowych Rewolucji, aby wesprzeć 15 tysięcy przedsiębiorców w zakresie korzystania z narzędzi internetowych. W szkoleniu Google`a w Siedlcach wzięło udział 90 firm.

Google Internetowe Rewolucje program szkoleń dla naszego małego i średniego biznesu. Ekipa Google`a zainstalowała w Siedlcach swój sprzęt, włącznie z meblami, i urządziła w Sali Białej MOK przyjazną i znaną z wnętrz tej korporacji przestrzeń, sprzyjającą innowacjom i niestandardowym formom pracy. Siedleccy przedsiębiorcy też dopisali - zdecydowaną większość słuchaczy stanowili młodzi i ciekawi nowości ludzie.

Program Google to cykl krótkich prezentacji, uzupełnionych tzw. e-learningiem - platformą indywidualnych szkoleń komputerowych, które uczestnik sam zalicza. Wcześniej - i w trakcie nauki - korzystający ze szkoleń Google`a wspierani są  spotkaniami z konsultantami, podczas których ustalany jest plan działań i koncepcje rozwiązań. Jednym słowem Google pomaga wykorzystać potęgę internetu do rozwoju firmy, w zakresie marketingu i analityki online. Konsultanci Internetowych Rewolucji pomagają osiągnąć sukces “w sieci”. Uzmysławiają - co co zrobić, aby dotrzeć do właściwych odbiorców i jak wykorzystać potencjał internetu do osiągnięcia swoich celów biznesowych.

Google prowadzi program od 2017 roku, przy wsparciu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. W 2017 roku przez Google zorganizował - takie jak 10 lipca w Siedlcach - inaugurujące program eventy dla 16 tys. ludzi. Trzy tysiące z tych osób odbyło indywidualne konsultacje nt. wsparcia i planu działań dla swoich firm. Z internetowej platformy e-learningowej (samouczka) skorzystało przeszło 100 tysięcy. Z doradztwa może skorzystać jedno-, kilku- lub kilkudziesięcioosobowa firma, organizacja pozarządowa, a nawet pojedynczy internauta tj. każdy, kto chce spowodować rozwój swojej firmy, rozszerzyć rynek swoich klientów i odbiorców poprzez globalną sieć: dając się znaleźć wśród miliardów stron www i kont mediów społecznościowych. Doradcy Google analizują, co dana firma już posiada i sugerują ulepszenia: działania informatyczne, które są bezkosztowe.

Program trwa na tyle długo, że owe efekty da się już zmierzyć. 90 procent przedsiębiorców, którzy wzięli w nim udział, zadeklarowało zmianę sposobu korzystania z narzędzi internetowych. 62 proc. poprawiło swoje wyniki biznesowe (nowi klienci, większa sprzedaż i zyski), a 10 proc. zatrudniło nowych pracowników.

Więcej: www.internetowerewolucje.pl ; www.semtalk.pl/internetowe-rewolucje-google-certyfikat/

Spotkanie otworzył minister cyfryzacji Marek Zagórski, który opowiedział m.in. o potrzebie wzmacniania kompetencji cyfrowych polskich MŚP. Podkreślał, że ważne jest ciągłe rozwijanie kompetencji z zakresu narzędzi internetowych w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. - Każdy jeden procent firm, które korzystają z narzędzi internetowych przekłada się na dziesiątki, tysiące i dziesiątki tysięcy nowych klientów. Dlatego to oczywiste, że ten program nam pomoże - nie tylko w skali małych i średnich przedsiębiorstw, ale i całej gospodarki. Dzisiaj to dane stają się dla niej siłą napędową, a to otwiera przed firmami nowe horyzonty. Mam nadzieję, że jak najwięcej przedsiębiorców weźmie udział w szkoleniach i zacznie wykorzystywać internet do rozwoju swoich firm - mówił Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

- W dobie dynamicznego rozwoju nowych technologii małe i średnie firmy muszą wdrażać innowacyjne rozwiązania w ich działalności. Już połowa konsumentów robi zakupy w internecie, a tylko 10% przedsiębiorców prowadzi swój biznes online. Polska zajmuje dopiero 24. miejsce w rankingu DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) na 28 państw UE, więc integracja technologii cyfrowych jest jednym z największych wyzwań dla polskich MŚP. W ramach projektu Google Internetowe Rewolucje pomagamy im przezwyciężać bariery i otworzyć się na nowe możliwości, jakie daje internet. W ubiegłym roku przeszkoliliśmy już 16 tysięcy firm. Dzisiaj w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach zainaugurowaliśmy kolejną edycję Internetowych Rewolucji, aby wesprzeć kolejnych 15 tysięcy przedsiębiorców w zakresie korzystania z narzędzi internetowych - dodał Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.

Uczestnicy szkolenia wzięli udział w otwartym szkoleniu „Internetowy niezbędnik przedsiębiorcy”, z którego dowiedzieli się, jak poprawić lub rozpocząć działania w sieci, aby rozwinąć swój biznes. Skorzystali też z indywidualnych konsultacji poprowadzonych przez doradcę Google Internetowych Rewolucji. W trakcie wydarzenia przedsiębiorcy skorzystali także z indywidualnych konsultacji z doradcą Internetowych Rewolucji. Ekspert przeanalizował potrzeby poszczególnych firm na podstawie ich dotychczasowej obecności w internecie i pomógł w zaplanowaniu dalszych działań. Doradca będzie także dostępny dla przedsiębiorców w przyszłości, aby udzielić im wsparcia również na etapie wdrażania opracowanych planów.

Celem inicjatywy jest podnoszenie poziomu umiejętności cyfrowych i wspieranie przedsiębiorców w wykorzystaniu możliwości, jakie daje im internet w odniesieniu do wzrostu firmy czy zwiększania zasięgu jej działalności.

Szkolenie skierowane było do wszystkich małych i średnich firm, niezależnie od poziomu ich zaawansowania w zakresie posiadanej wiedzy i wykorzystania narzędzi internetowych, a także branży, w jakiej działają. W spotkaniu wzięły udział również osoby, które jeszcze nie prowadzą własnej działalności, a dopiero planują jej założenie.

W ramach projektu Internetowe Rewolucje przeszkolono już ponad 100 tysięcy Polaków. 83% uczestników wskazało, że dzięki zdobytej wiedzy zaczęło bardziej efektywnie wykorzystywać narzędzia cyfrowe, a co dziesiąta firma osiągnęła wzrost, który pozwolił na zatrudnienie nowych pracowników. Ponad połowa przeszkolonych osób jest także bardziej pewna swojej zawodowej przyszłości.


***

Więcej informacji o projekcie Internetowe Rewolucje: Google Internetowe Rewolucje to projekt, który rozpoczął się w czerwcu 2015 roku by zapewnić wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych obecnym i przyszłych przedsiębiorcom w Polsce. Pilotaż projektu wystartował na Śląsku, gdzie tamtejsi przedsiębiorcy mieli okazję skorzystać z indywidualnych warsztatów dotyczących wykorzystania rozwiązań adekwatnych do ich potrzeb, a także uczestniczyć w otwartych sesjach szkoleniowych. Dla zainteresowanych udostępniono bezpłatną platformę edukacyjną internetowerewolucje.pl. Kurs online składa się z 113 lekcji podzielonych na 26 tematów. Łącznie to ponad 10 godzin materiałów wideo i animacji, w których wiedzę przekazuje 4 ekspertów, a 6 przedstawicieli firm opowiada, jak w praktyce rozwija swój biznes dzięki umiejętnościom internetowym.

W 2016 roku projekt skupił się na edukacji studentów - na uniwersytetach w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu zorganizowano warsztaty z zakresu marketingu online. Od początku 2017 r. projekt Internetowe Rewolucje prowadzony jest we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Google zapewnia małym i średnim firmom bezpłatne konsultacje z doradcami Internetowych Rewolucji. W całej Polsce 30 doradców udziela im wsparcia w analizie ich potrzeb i dotychczasowych działań w internecie, przy wykorzystaniu narzędzi internetowych, a także pomocy w zdefiniowaniu indywidualnego planu działania w internecie.

 

opr. własne i info prasowe Google: foto: google

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

« Powrót