Aktualności

10-07-2018

O rekrutacji do szkół dużo więcej

O rekrutacji do szkół dużo więcej

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do siedleckich liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2018/2019. 13 lipca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. Technik-informatyk i technik-mechatronik to najpopularniejsze wybory zawodów, a najtrudniej w tym roku było się dostać do klasy matematyczno-fizycznej w Prusie.

Do tegorocznej rekrutacji przystąpiło 1870 kandydatów. Wyniki dostępne są w szkołach i w elektronicznym systemie naboru.

Kalendarium rekrutacji:

  • Gimnazjaliści mogli aplikować jednocześnie do trzech szkół i dowolnej liczby oddziałów. Od piątku 6 lipca, kandydaci mogli sprawdzać wyniki rekrutacji w szkołach lub za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
  • Do czwartku, 12 lipca, do godz. 10 zakwalifikowani kandydaci mogą potwierdzić wolę przyjęcia do wybranej szkoły.
  • W szkołach uczniowie składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • Uczniowie zakwalifikowani do szkół prowadzących kształcenie zawodowe powinni dodatkowo złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W piątek, 13 lipca, rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. Kandydaci będą mogli złożyć wnioski bezpośrednio w szkołach. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany dzień wcześniej o godz. 16.00 na stronie elektronicznego systemu naboru.

W tym roku do rekrutacji do szkół siedleckich przystąpiło 1 870 kandydatów z 3 województw, 17 powiatów, 69 gmin i aż 423 miejscowości.

Do szkół zakwalifikowało się 1728 osób. Do liceów ogólnokształcących zostało zakwalifikowanych 843 kandydatów (48,8%), do techników 689 (39,9%), a do szkół branżowych I stopnia 196 (11,3%).

Co jest trendy?

Największą popularnością w tym roku cieszyły się oddziały: technik informatyk (3,93 kandydata na jedno miejsce), technik mechatronik (2,17) w Technikum Nr 1 oraz klasa wojskowa w III Liceum Ogólnokształcącym (2,27). Tradycyjnie dużym zainteresowaniem nauką cieszyły się oddziały matematyczno-fizyczne (1,23 i 1,77) i matematyczno-geograficzny (1,67) w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa oraz biologiczno-chemiczny (1,97), matematyczno-geograficzny (1,93), humanistyczny (1,60) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Królowej Jadwigi.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zawody: technik logistyk (1,73) w Technikum Nr 2, technik pojazdów samochodowych (1,50) w Technikum nr 3 i technik transportu kolejowego (1,47) w Technikum Nr 6.

Najtrudniej było się dostać do klasy matematyczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa. Próg punktowy, czyli najniższa liczba punktów do zakwalifikowania wynosiła aż 161,2. Aby uczyć się w zawodzie technik informatyk w Technikum Nr 1 trzeba było mieć minimum 136 punktów.

Z kolei spośród uczniów niezakwalifikowanych do wybranych przez siebie szkół dominowali uczniowie z punktacją od 30 do 99 punktów. We wszystkich szkołach w Siedlcach, biorąc pod uwagę szkoły prowadzone przez różne organy, pozostaje – 13 wolnych miejsc w liceach ogólnokształcących, 151 w technikach oraz 124 w szkołach branżowych 1 stopnia.
Uczniowie, którzy nigdzie się nie zakwalifikowali, wezmą udział w rekrutacji uzupełniającej.

Poniżej zamieszczamy ciekawe statystyki dot. Wyników przydziału uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 oraz Parametry sieci szkolnej w Siedlcach.

 

opr. Sławomir Kurpiewski, UM Siedlce; foto: Jan Chróścicki

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/


 

Załączniki:

« Powrót