Aktualności

06-07-2018

Kampanię czas zacząć

Kampanię czas zacząć

37 zgłoszonych projektów, z których 23. zostaną poddane głosowaniu - to efekt tegorocznego zaangażowania mieszkańców i radnych w realizację budżetu partycypacyjnego Miasta Siedlce. Autorzy pomysłów już prowadzą kampanię promującą je, bo głosowanie zacznie się z końcem sierpnia. W 2019 roku zasady tzw. budżetu obywatelskiego ulegną znacznym zmianom.

W pierwszych dniach czerwca wszystkie 37 pomysłów oceniała komisja pracowników UM (lista projektów i ich oceny: poniżej z załączniku). Od 26 do 29 czerwca w magistracie odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami poszczególnych okręgów na temat projektów dla ich okręgów. 

Głosowanie 31 sierpnia

Podczas spotkań autorzy wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną mogli przedstawić argumenty zachęcające do wsparcia ich inicjatywy. Na promocję i "kampanię" na rzecz swoich propozycji wnioskodawcy mają czas do dnia 30 sierpnia 2018 roku.

Już 31 sierpnia 2018 roku (roku) rozpocznie się głosowanie w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego, które potrwa do 14 września 2018 roku.

Głosowanie możliwe będzie w 3 formach:

- osobiście, za pomocą karty do głosowania, w Biurze Obsługi Interesanta,

- elektronicznie,

- listownie, poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce, z dopiskiem "Budżet partycypacyjny".

Zasady głosowania

W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy danego Okręgu Konsultacyjnego, którzy ukończyli 16 lat.

Na projekty z listy dla danego Okręgu Konsultacyjnego mogą głosować tylko mieszkańcy tego okręgu.

Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania dla danego Okręgu Konsultacyjnego, poprzez rozdysponowanie przy odpowiednich projektach od 1 do 10 z łącznej maksymalnej puli 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec.

Karty do głosowania będą dostępne w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, od dnia 27 sierpnia 2018 roku oraz na stronie internetowej www.bip.siedlce.pl, zakładka "Budżet", pozycja "Budżet partycypacyjny".

Co dalej?

Od następnego roku – wskutek zmian w ustawie o samorządzie gminnym - dość radykalnie zmienią się zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Miasta na prawach powiatu będą miały obowiązek, a nie możliwość wydzielenia środków na realizację Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na ten cel nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków miasta, zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, co w przypadku Siedlec daje ponad 2 mln złotych.

Nie będzie podziału na okręgi konsultacyjne, gdyż te mogą być tworzone tylko w miastach, które mają wyodrębnione jednostki pomocnicze (dzielnice, osiedla).

Decyzje, co do ostatecznego kształtu Budżetu Obywatelskiego będą przedmiotem obrad Rady Miasta na jednym z najbliższych posiedzeń.
 

Więcej o projektach i procesie: tutaj.

 

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

« Powrót