Aktualności

23-05-2018

Place zabaw i zalew gotowe

Place zabaw i zalew gotowe

Do 30 maja zostanie wymieniony piasek w piaskownicach 14. miejskich placów zabaw. Choć formalnie sezon kąpielowy zacznie się dopiero 23 czerwca, nad zalewem pojawiły się już nowe trójpaki na odpady oraz stojaki rowerowe. Do września planowane jest dokończenie ścieżki rowerowej na grobli, aż do wysokości os. Romanówka.


"Tereny i urządzenia rekreacyjne zostały przygotowane do sezonu letniego oraz są na bieżąco kontrolowane i utrzymywane w odpowiednim stanie techniczno-funkcjonalnym" - czytamy w przedstawianej na Komisjach Rady Miasta Informacji  na temat stanu przygotowania urządzeń rekreacyjnych w mieście Siedlce do sezonu wakacyjnego w 2018 roku. W ramach kontroli dokonano przeglądu i oceny stanu technicznego nawierzchni pomostów, ławek i innych urządzeń zamontowanych nad Zalewem oraz sprawdzono stan przygotowania terenów rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tzw. małej architektury (ławki, kosze na drobne odpady, wyposażenie placów zabaw i boisk itp.).

Teren nad Zalewem jest na bieżąco sprzątany. Dotyczy to też brzegowego pasa lustra wody i śmietniczek. W dni robocze robią to więźniowie oraz bezrobotni, zatrudnieni do prac publicznych. W dni wolne od pracy zlecone jest dodatkowe sprzątanie terenu. Osoby bezrobotne i skazane sprzątają również lasy nad Zalewem oraz teren przyległy do Zalewu od strony osiedla Romanówka. Koszenie terenu rekreacyjnego nad Zalewem oraz czyszczenie krat na doprowadzalniku, przez cały sezon wykonywane jest przez skazanych. Koszona jest też trawa na grobli i doprowadzalniku wody do Zalewu.

Jest to o tyle istotne, gdyż w kwietniu radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Siedlec w 2018 roku. Było to wymogiem nowej ustawy "Prawo wodne" z 20 lipca 2017 roku. Sezon kąpielowy w Mieście ustalono w okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. W wykazie kąpielisk w Siedlcach w tym roku znalazło się jedynie "Kąpielisko Miejskie nad Zalewem Muchawka", obejmujące 54 m. linii brzegowej.

Inwestycje 2017 nad zalewem

W 2017 r. nad zalewem wykonano oznakowanie pionowe ścieżek spacerowo-rowerowych, a na ich obrzeżach umieszczono pomiary odległości. Rok temu też magistrat zainwestował w pięć pomostów do amatorskiego połowu ryb, które zostały zlokalizowane na skarpie grobli od strony osiedla Romanówka. Siedlecki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z kolei sfinansował pomost dla osób niepełnosprawnych przy Cichej Stanicy. Pomosty do połowy ryb cieszą się dużym zainteresowaniem wędkarzy.

 

W 2017 r. Miasto zakupiło nowy zestaw do ćwiczeń fizycznych - street workout Mega Combo zawierający takie elementy jak: kółka gimnastyczne - z wykorzystaniem obręczy w dół i w górę, poręcze wysokie do ćwiczeń, dwie ławeczki: prosta i skośna – kąt nachylenia 35 stopni do pełnego zakresu ćwiczeń mięśni brzucha i pleców, ściankę do stania na rękach, drabinkę poziomą i pionową, poręcze do pompek i przeskoków, drążki do podciągania o różnej wysokości. Wszystko cieszy się zainteresowaniem mieszkańców.

Przypomnijmy, iż kompleksy rekreacyjne nad Zalewem tworzą: dwa place zabaw dla dzieci: pierwszy przy żaglówce, drugi od strony osiedla Romanówka; dwa place z urządzeniami do ćwiczeń siłowych, wyciąg linowy dla dzieci), dwa kompleksy boisk (pierwszy przy żaglówce: boisko trawiaste do piłki nożnej, dwa boiska do piłki siatkowej plażowej, boisko do kometki; drugi od strony osiedla Romanówka: dwa ogrodzone boiska do piłki siatkowej plażowej, ogrodzone boisko do piłki koszykowej, otwarte boisko do piłki ręcznej plażowej; boisko do kometki). To wszystko uzupełnia oświetlona ścieżka spacerowa i oświetlona ścieżka rowerowa do Stanicy; 3 stanowiska grillowe, w tym dwa murowane z ławami i stołami biesiadnymi. Mamy tam też ogrodzony wybieg dla psów, na którym znajdują się między innymi urządzenia do tresury psów.

Przy żaglówce funkcjonuje toaleta, z wyodrębnioną częścią z prysznicem. Ze względu na wyjątkowe warunki pogodowe w bieżącym roku toalety czynne są od połowy kwietnia br., natomiast część z prysznicem (prysznic dostępny bezpłatnie) czynna będzie od dnia 1 czerwca. Dodatkowo nad Zalewem na sezon letni ustawiono trzy toalety TOI-TOI (w pobliżu stanowisk grillowych od strony ul. Romanówka, przy stołach biesiadnych zlokalizowanych pomiędzy Stanicą a pomostem, w rejonie urządzeń do ćwiczeń siłowych przy ul. Okrężnej. Korzystanie z toalet też jest bezpłatne.  

W  tym roku na terenach rekreacyjnych nad Zalewem ustawiono 11 kompletów (trójpaków) z przeznaczeniem na odpady segregowane. Pojemniki te opróżniane są przez ZUO Spółkę z o.o. w Siedlcach. Ustawiono dodatkowe 4 stojaki na rowery: 2 przy placach zabaw dla dzieci, 1 przy urządzeniach siłowych przy ul. Okrężnej, 1 przy boisku do piłki siatkowej plażowej przy ul. Okrężnej (za „Hetmanem”).

W sezonie letnim Miasto odda w dzierżawę fragmenty terenu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, tj. małą gastronomię obejmującą sprzedaż lodów, napojów, popcornu itp. oraz usługi rekreacyjne tj. trampoliny, zjeżdżalnie dmuchane. Istnieje również możliwość skorzystania z rowerów wodnych, które usytuowane są przy Cichej Stanicy.

Co z remontem grobli?

W czerwcu 2017 roku wykonano II etap prac związanych z umacnianiem i zabezpieczaniem grobli Zalewu rzeki Muchawka zniszczonej przez bobry. Na długości 815 metrów wykonano umocnienie skarpy, wyprofilowano groblę, położono siatkę zabezpieczającą przed bobrami oraz przykryto siatkę ziemią i obsiano skarpy trawą. Na koronie grobli dokończono budowę opaski zabezpieczającej poprzez wykonanie ścieżki spacerowej z nawierzchni mineralnej typu Hanse Grand Royal, identycznej jak na pozostałej części wokół zalewu. Do września br. planowane jest dokończenie wykonania pełnej ścieżki rowerowej. Rok temu zrobiono ją do wysokości stanicy, po stronie północnej i częściowo zachodniej zalewu; teraz zostanie wykonana do końca tj. aż do wysokości os. Romanówka. Po ustaleniu wykonawcy i przygotowaniu materiałów, prace zaczną się najprawdopodobniej z początkiem lipca br. Szacunkowo koszt jej dokończenia szacuje się na ok. 100 tys zł.

 

Place zabaw w Mieście gotowe

Do dnia 30 maja zostanie wymieniony piasek w piaskownicach na wszystkich miejskich placach zabaw. 

W Siedlcach funkcjonuje 14. placów zabaw, którymi zarządza i opiekuje się magistrat – dwa nad Zalewem, jeden w Parku Miejskim „Aleksandria” oraz jedenaście na terenach komunalnych. Wszystkie urządzenia posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. W 2017 r. zakupiono 13 kompletów kolorowych koszy na odpady segregowane, które zostały zamontowane na placach zabaw. Jedenastoma placami zabaw opiekuje się zgodnie z zawartą umową firma: „Usługi Komunalne – Czarnocki M – Marcin Czarnocki” (przy ul. Batorego, Miłej, Młynarskiej (pomiędzy budynkami Młynarska 28, a Wyszyńskiego 4), Wyszyńskiego (przy stawie), na osiedlu ZORY (pomiędzy budynkami przy ul. Karola Szymanowskiego 7, a Henryka Sienkiewicza 44), przy Lipowej, Topolowej 161, Sokołowskiej 30, Kilińskiego 27, Przerwy-Tetmajera i przy ul. Geodetów.

 

Zakres prac obejmuje: codzienne otwieranie placów zabaw (w dni robocze, soboty, niedziele
i święta
) o godz. 8.00 i zamykanie o godz. 21.00, codzienne sprzątanie nieczystości (tj. zbieranie papierów, butelek i śmieci), codzienne opróżnianie koszy i wywóz nieczystości, koszenie trawy, codzienny przegląd urządzeń zabawowych i zabezpieczanie ewentualnych uszkodzeń. Dodatkowo została zlecona dwukrotna wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw: pierwsza - do dnia 30 maja 2018 r., druga planowana jest w połowie sierpnia 2018 r. Wykonawca także ma zlecone kontrole okresowe i funkcjonalne urządzeń zabawowych na placach zabaw nad Zalewem i w Parku Miejskim "Aleksandria".

 

aut. JiC

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót