Aktualności

23-03-2018

Raport "Już dwa lata z 500+"

Raport "Już dwa lata z 500+"

Według stanu na dzień 31.12.2017 roku w rejestrze świadczeniobiorców MOPR w Siedlcach figurowało 5.437 rodzin, z prawem do świadczenia wychowawczego "500+". Ze świadczenia skorzystało w naszym Mieście 8.237 dzieci, na które w ubiegłym roku Państwo przekazało ponad 49,5 mln zł.

 

Średnia liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, z uwagi na spełnienie kryterium dochodowego wyniosła 2797 rodzin.

Średnia liczba przyznanych świadczeń wychowawczych za okres od 1.01.2017 r.
do 31.12.2017 r. wyniosła 8.287 świadczeń na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie,
w wieku do ukończenia 18 roku życia.

W okresie sprawozdawczym wydanych zostało łącznie 7.011 decyzji dotyczących świadczenia wychowawczego. Poniesione z budżetu państwa wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2017 r. wyniosły 49.595.123,77 zł.

 

opr. JiC; foto: gm. Trzebiel

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

Załączniki:

« Powrót