Aktualności

09-03-2018

Rzecznik pomaga i interweniuje

Rzecznik pomaga i interweniuje

Nieco mniej interwencji i spraw zanotowała w ubiegłym roku Miejska Rzecznik Konsumentów niż 2 lata temu, ale problemy jakie są zgłaszane i z jakimi boryka się w imieniu interweniujących, pozostają te same.

Miejski Rzecznik Konsumentów realizuje jedno z zadań samorządu terytorialnego, jakim jest ochrona praw konsumenta.

Dwa lata temu Miejski Rzecznik Konsumentów - p. Grażyna Gadomska-Krawczun - przyjęła 749 spraw. W ubiegłym roku było ich nieco mniej - 705. Zarówno dwa lata temu, jak i w ubiegłym roku, dla części konsumentów w Siedlcach problemem są nadal nieuczciwi sprzedawcy rzeczy „ruchomych” (buty, odzież) oraz usługodawcy, szczególnie w ramach umów o dzieło i umów zleceń. Nadal zdarzają się przedsiębiorcy nieznający lub lekceważący prawa konsumentów oraz zapisy np. w zakresie rękojmi za wady sprzedawanych rzeczy.

Sprawy zgłaszane rzecznikowi od 2 lat dotyczą złej jakości towarów i usług o wartości od kilkuset - np. usługi telekomunikacyjne i TRV, ubrania i obuwie - do kilku tysięcy złotych (np. stolarka drzwiowa, sprzęt AGD i RTV i aparaty telefoniczne, komputery i akcesoria, filtry do wody).

Spośród 705. spraw, z którymi zwrócili się konsumenci o pomoc w 2017 roku, 144 z nich wniesiono pisemnie, a 561 osobiście i telefonicznie. Większość spraw konsumenckich - bez względu na formę zgłoszenia - Rzecznik zrealizowała udzielając porady prawnej i proponując dalsze kroki postępowania. W bardzo wielu przypadkach (przy osobistym kontakcie konsumenta z rzecznikiem), Rzecznik przygotowała interweniującym, pisemne zgłoszenia reklamacyjne, monity reklamacji, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zawartej poza siedzibą firmy lub na odległość, lub skargi na działalność przedsiębiorcy.

Rzecznik na prośbę konsumentów opracowała m.in.: wniosek do Arbitra Bankowego, wniosek do Sądu Polubownego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, 4 pozwy do sądu rejonowego i 4 sprzeciwy od nakazu zapłaty.

W 17. sprawach Rzecznik występowała do przedsiębiorców z pismami interwencyjnymi dotyczącymi ochrony praw konsumentów. 11 zakończyło się pozytywnie. Dwie sprawy trafiły do rozstrzygnięcia przez sąd, a 4 zakończyły się negatywnie. Jedna z nich dot. zakupu wadliwego obuwia, a trzy usług telekomunikacyjnych. Rzecznika odbyła wiele rozmów telefonicznych i osobistych z przedsiębiorcami, próbując rozwiązać spory wynikające z umów na zakup towarów i usług konsumenckich.  

Warto wiedzieć!

Miejski Rzecznik Konsumentów przyjmuje przy Skwerze Niepodległości 2 (wejście główne) w:

Poniedziałek: 9ºº - 15 ºº,
Wtorek: 9ºº - 15 ºº,
Środa: 9ºº - 12ºº,
Czwartek: 13ºº - 18ºº.

Co należy do zadań Miejskiego Rzecznik Konsumentów?
1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów.
4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.
5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań.
6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
7. Podejmowanie działań wynikających z:
• art. 479 (38) KPC (niedozwolone postanowienia umowne),
• ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
• ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
• art. 42 ust. 1 pkt. 3 UOKiK (występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów),
• art. 42 ust. 5 UOKiK w zw. z art. 63 KPC (przedstawianie sądowi istotnego poglądu dla sprawy).

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/ 

« Powrót