Aktualności

07-02-2018

Chcesz efektu wow? Bądź trexy.

Chcesz efektu wow? Bądź trexy.

Turystyka to tylko narzędzie, a natura, zabytki, obyczaje to walory turystyczne. O trendach społecznych, budowaniu marki miejsca i marketingu terytorialnym można było usłyszeć, uczestnicząc 6 lutego konferencji nt. kreacji, rozwoju i promocji regionu siedleckiego.

 

Prezes MROT Jan Błoński otwierając konferencję nt. turystyki: „Konkurencyjny region turystyczny – kreacja, rozwój, promocja” 6 lutego w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury zaznaczył, że Mazowsze jako cel wycieczek i wypadów turystycznych - na tle choćby pożądanego przez Polaków trójkąta turystycznego: „morze, góry i Mazury” - nie lokuje się w czołówce podobnych miejsc. – Jak spojrzymy na nasze szanse i możliwości, to znajdziemy obszary i miejsca trudne do wypromowania, ale i takie, w których jesteśmy lepsi. Mamy duży potencjał, którym możemy wygrać na bardzo konkurencyjnym rynku turystycznym, co z korzyścią odbije się na rozwoju przestrzennym, gospodarczym i społecznym Mazowsza. – mówił szef Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, pozarządowej organizacji o statusie stowarzyszenia, będącej platformą inicjowania działań i kojarzącą projekty na rzecz turystycznej promocji Mazowsza.

I tak jak w słowie wstępnym określił to prezes MROT - organizator konferencji obok samorządu Miasta Siedlce – była ona rozmową ekspertów o kompetencjach, szansach i możliwościach regionu siedleckiego, o poszukiwaniu optymalnych i merytorycznych rozwiązań dla Siedlec i regionu. Podobne dyskusje MROT zamierza organizować przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, we wszystkich subregionach województwa. W siedleckiej konferencji wzięli udział lokalni działacze turystyczni, PTTK, tour-operatorzy, pracownicy promocji i marketingu lokalnych firm.

Bardzo wysoki poziom wiedzy i kompetencji potwierdzili goście-prelegenci: prof. dr hab. Magdalena Kachniewska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Hubert Gonera – Dyrektor Zarządzający Agencji Landbrand.

Prezydent Wojciech Kudelski obecny był na konferencji od jej rozpoczęcia, aż do zakończenia. Powiedział, że z turystyką, Miasto i on jako jego gospodarz, wiążą nadzieję na dalszy rozwój. Oznajmił, że lokalny samorząd oczekuje ze strony ekspertów oceny tego, co zrobiono w Mieście do tej pory. - Czekamy też na sugestie i perspektywy na przyszłość. Prezydent dodał, iż nasz samorząd dostrzega potencjał w najbliższym otoczeniu, w regionie, np. dolinie rzeki Bug, w jej kulturze materialnej i niematerialnej. - Liczymy na klienta wewnętrznego: mieszkańców Warszawy i regionu, dla których odległości dotarcia do ciekawych miejsc nie przekraczają 2 godzin. Dopraszam się też o reklamę doliny i Krainy Bugu w Warszawie. Prosimy, by region przedstawiać w innym świetle; to tu bowiem rozgrywały się wielkie bitwy historyczne, to tu mamy sanktuaria i miejsca kultu religijnego, to Siedlce przyciągają młodzież swoją ofertą, działa teatr. – zwrócił się do obecnych na sali gości Wojciech Kudelski.

Bądź trexy, czyli trendy i sexy

Na rolę tożsamości lokalnej jako waloru turystycznego i konieczność jej budowania zwróciła uwagę z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Izabela Stelmańska. – Nie ma rozwoju regionów, tym bardziej zrównoważonego, bez tożsamości regionalnej. Chciejmy inwestować w to, skąd pochodzimy, w naszą tradycję i kulturę tak, aby w rozwoju produktów turystycznych uwzględniać turystów, ale i młodzież, aby budować też jej tożsamość. Dyrektor Stelmańska dodała, iż warto budować tożsamość Mazowsza, której de facto nie ma, bo województwo powstało jako zlepek 6 dawnych, mniejszych województw.

- Drzewa, zabytki, natura, tradycje to wszystko to walory turystyczne. Jak nie ma pomysłu, jak to pokazać turyście, jak go przyciągnąć, to nie ma szans na efektywną turystykę. Turystyka to tylko narzędzie komercjalizacji walorów. Nie da się pobierać opłat za samo patrzenie na zachód słońca – twierdziła ekspertka w dziedzinie budowy marki miejsca prof. Magdalena Kachniewska w prelekcji „Bądź trexy – czyli jak przyciągnąć współczesnego turystę”. Wyjaśniła przy, iż dla wykreowania atrakcyjnej oferty turystycznej kluczowe są aspekty związane "ze słuchaniem klienta", to, że zawsze znaczenie musi mieć w niej człowiek, jego indywidualne zainteresowania, potrzeby i doświadczenia oraz - jako drugi aspekt - to, że oferowany produkt musi być trexy. To tzw. kontaminacja (zbitka) frazeologiczna złożona ze słów: „trendy” (modny) i „sexy”, ale w znaczeniu „atrakcyjny”. – Wartość materialną, ekonomiczną, tzn. skomercjalizować można wiele, np. relacje międzyludzkie czyli tradycję, widok na zachód słońca z noclegiem. Najistotniejsze jest to, jak będą komunikowane wartości i walory, jak i do kogo, do jakiej grupy docelowej chcemy dotrzeć? Najważniejszym błędem jest postrzeganie masy ludzi jako tzw. marketingowej persony - jednostki. Turystyka ma być narzędziem, a natura, zabytki, obyczaje – walorem turystycznym. Prof. Kachniewska jako podstawę oferty trexy, osiągającej efekt „wow” w turystyce, widzi w znajomości trendów społecznych i kulturowo-obyczajowych, ważnych dla budowania oferty w turystyce; np. w turystyce slow i turystyce doświadczeń i przeżyć.

To, że innym udało się stworzenie marki miejsca potwierdził Hubert Gonera w wykładzie: Wyróżnij się… – efektywna promocja oferty regionu turystycznego. Ekspert marketingu terytorialnego wymienił kilka przykładów mało znanych miejscowości: Szczecinek na Pomorzu Zachodnim, czy Radzyń Podlaski, jako udanych i efektownych strategii turystycznych. Siedlcom zaproponował – li tylko hipotetycznie – turystykę slow i wypieki chleba na zakwasie, warsztaty malarskie w stylu El Greca, czy pomysły: "poznaj pęd pociągu", jako swoistej wersji gry przestrzennej we wnętrzu kabiny superszybkiego pociągu, we współpracy z firmą Stadler.

Turystyka staje się coraz silniejszą gałęzią polskiej gospodarki, to już 6,5 % PKB w 2017 roku. Stanowi coraz silniejszy sektor gospodarczy, dający zatrudnienie kilkudziesięciu tysiącom ludzi. Na świcie „w turystyce” pracuje ok. 300 mln osób. – Efektywna turystyka wymaga integracji wielu podmiotów, głównie na poziomie lokalnym. – spuentował prezes MROT Jan Błoński. Miał na myśli samorządy lokalne, jednostki kultury, przedsiębiorców, organziacje turystyczne.
 

aut. JiC

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót

Galeria