Aktualności

29-01-2018

Mamy 26 nowych radnych

Mamy 26 nowych radnych

29 stycznia ukonstytuowała się Młodzieżowa Rada Miasta. Przed młodymi radnymi z 10 siedleckich szkół ponadgimnazjalnych dwuletnia kadencja. Nowym szefem Rady wybrano ucznia "Prusa" Kacpra Pawluka.

 

Od 6 do 8 listopada ubiegłego roku w 10 placówkach postawiono urny wyborcze dla 4.202 uprawnionych do głosowania siedleckich uczniów. Ci ze szkół ponadgimnazjalnych wybierali po 3., a z liceów po 2. reprezentantów. W wyborach bezpośrednich do urn poszło ponad 2/3 z nich - 2.785 osób czyli 66,3% uprawnionych. Najsłabsza frekwencję zanotowały szkoły: ZSP nr 4, IV LO im. Żółkiewskiego, KLO i ZSP nr 3; 100% uczniów głosowało w "Królówce" oraz w ZSP nr 1 i 5.

W sumie, w 10 szkołach zgłoszono 58 kandydatów. Najbardziej aktywne okazały się: ZSP nr 6 "Kolejówka", w której do walki o 3 mandaty stanęło 13 osób oraz licea: IV LO im. Żółkiewskiego z 10 kandydatami oraz I LO im. B. Prusa - 9 kandydatów. Nowy, 26-osobowy skład młodych radnych zatwierdzili już w grudniu ub. roku starsi radni.

Radnym młodzieżowym może być każdy uczeń szkół ponadgimnazjalnych Miasta w wieku od 16 do 20 lat. Przed nimi zadanie upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży, reprezentowanie jej interesów wobec instytucji samorządowych. Będą też aktywizować samorządy uczniowskie swoich szkół, będą działać na rzecz ochrony praw i godności swoich koleżanek i kolegów uczniów. Ponadto zajmować się będą integrowaniem środowiska, promowaniem kultury, czystego środowiska i osiągnięć edukacyjnych i sportowych. Wszystko to by kształtować postawy demokratyczne. Mają też inicjować organizowanie pomocy charytatywnej i współpracować z organizacjami, grupami i klubami.

Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta VIII kadencji na lata 2017-2019 zostali:

- z I liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa: Artur Żółkowski, Kacper Pawluk,

- z II liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi: Alicja Wojtowicz, Kinga Mańkowska,

- z IV Liceum Ogólnokształcącego im. hetmana Stefana Żółkiewskiego: Agnieszka Mazurek, Michał Woźniak,

- z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny: Helena Anusiewicz, Łukasz Grabek,

- z ZSP nr 1 im. St. Staszica: Dominik Adamczuk, Arkadiusz Lewczuk, Jakub Nurzyński,

- z ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika: Beata Jasińska, Bartłomiej Wysokiński, Konrad Kosyl,

- z ZSP nr 3 im. St. Staszica: Klaudia Oleksiuk, Wiktoria Cabaj, Karolina Chromińska,

- z ZSP nr 4 im. Kazimierza Wielkiego: Adrianna Kadej, Magdalena Kostecka, Natalia Komorowska,

- z ZSP nr 5 im. Wł. Sikorskiego: Izabela Jurczak, Kinga Cicha, Grzegorz Redosz,

- z ZSP nr 6 im. gen. Józefa Bema: Paulina Bazylczuk, Maciej Piotrkowicz, Michał Jastrzębski.

Nowych radnych powitał prezydent Siedlec Wojciech Kudelski oraz przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka. - Wszystko co robimy w Mieście, nowe inwestycje, nasze zamierzenia były planowane i wykonywane są dla Was, dla naszych dzieci i naszej młodzieży - zwrócił się do młodych radnych prezydent. - Położyliśmy nacisk na pomoc oświacie, kulturze, pomoc rodzinom, by zatrzymać młodych ludzi w Siedlcach - Waszych rodziców. By dać im pracę, stworzyć infrastrukturę dla developerów, infrastrukturę wypoczynkowo-rozrywkową.

Prezydent Wojciech Kudelski udzielił młodszym kolegom kilku wskazówek nt. roli radnego. - Będąc radnymi macie dar poznania samorządności: to zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców aglomeracji, jaką są Siedlce. Młodzieżowa Rada Miasta miałaby "skupić się w swoich działaniach na problemach Miasta i młodzieży i artykułować je".  Młodzi mają nauczyć się w niej samorządności. - Tu macie rozwiązywać problemy, które nurtują młodzież naszego Miasta. Jestem jako prezydent i wszyscy radni do Waszej dyspozycji. Macie pytać, dociekać, prosić o informacje - stwierdził prezydent. - Oczekujemy też od Was, że będziecie się w Siedlcach rozwijać, cieszyć kulturą i sportem, byście mogli w przyszłości powiedzieć, że Wasze rodzinne Miasto zapewniło Wam warunki do rozwoju i dało szansę dobrze się wykształcić. - dodał Wojciech Kudelski. 

29 stycznia poza otrzymaniem od Prezydenta aktów mianowania, młodzi radni wybierali swojego szefa. O fotel przewodniczącego postanowili zawalczyć: Dominik Adamczuk z "Elektryka" i Kacper Pawluk z "Prusa". Wybory wygrał Kacper Pawluk, zdobywając 13 głosów, z 19 obecnych na sali osób. Nowy przewodniczący za swój wiodący cel uważa reaktywowanie aktywnej pracy Młodzieżowej Rady Miasta. - Liczę na Wasze zaangażowanie, bo wiem że razem możemy to zrobić. Bez Waszej pomocy niewiele się uda. - motywował koleżanki i kolegów Kacper Pawluk.  

Kontakt z młodymi radnymi można nawiązać poprzez Biuro Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2; tel. 794 3707.

aut. JiC

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

 

« Powrót

Galeria