Aktualności

30-01-2018

Limes i 41. konkurs literacki

Limes i 41. konkurs literacki

Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych ogłosił kolejny, 41. już Konkurs Literacki. Pasjonaci lub adepci pióra mogą zmierzyć się, nadsyłając prace  o dowolnej treści i formie w kategoriach "poezja" i "proza", do 31 marca.

W kategorii "poezja" Ośrodek prosi o nadsyłanie zestawu 5 wierszy lub poematu o zawartości do 15 stron znormalizowanego maszynopisu. W "prozie" wielkość prac ograniczono do 20 stron maszynopisu dowolnej, małej formy prozatorskiej. Dodatkowo, organizator przewiduje nagrodę za najlepsza pracę związaną z Siedlcami.

Jeśli do konkursu zgłoszą się studenci, proszeni są o oznaczenie swoich prac informacją na kopercie "student". Wymagane jest, by prace nie były dotychczas publikowane i nagradzane. Opatrzone godłem autora, w 4 egzemplarzach, włożone do koperty z tym samym godłem, opisanej imieniem, nazwiskiem i adresem, muszą zostać nadesłane do 31 marca 2018 r., na adres: SODK Limes, 3 Maja 49, 08-110 Siedlce,

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

                                         

 

 

 

« Powrót