Aktualności

19-01-2018

Więcej aut i wpływów z podatków

Więcej aut i wpływów z podatków

Jedna z informacji podana na konferencji prasowej w UM zadziwia: w 2017 roku przybyło w Mieście aż 4 tys. samochodów osobowych! Po odjęciu nie mających praw jazdy dzieci i młodzieży, daje to więcej niż 1 samochód na 1 Mieszkańca Siedlec po 18 roku życia! Eko-budżet i budżet "obywatelski" dające wpływ Mieszkańcom na decydowanie o Mieście, będą w 2018 roku kontynuowane.

W kontekście informacji dot. ilości aut (o czym poniżej) uprawniona może być opinia, że budowane w tym i zeszłym roku inwestycje drogowe w Siedlcach, tj. tunel pod torami PKP i 3 etap obwodnicy, to istne błogosławieństwo dla wygody i sprawności ruchu drogowego w Mieście w przyszłości.

Inną interesującą informacją podaną przez skarbnika miejskiego Kazimierza Paryłę na konferencji prasowej 19 stycznia w Magistracie jest to, że Miasto zrealizowało w 2017 roku z duża nadwyżką - ponad 2 mln 200 tys zł. - przewidywany poziom dochodów z udziałów w podatku PIT. - To przekroczenie to pochodna ilości osób rozliczających się w Siedlcach, świadcząca o bogaceniu się Mieszkańców i stale zmniejszającej się stopie bezrobocia w Mieście (5,6 % na 30.11.2017 r.) - uważa skarbnik. Zasadność zaciągania kredytów i pożyczek przez Miasto na budowanie jego infrastruktury poprzez "darmową" absorpcję środków unijnych uzasadnia inna informacja - wykonanie poziomu odsetek od kredytów i pożyczek za 2017 rok jest niższe o 700 tys zł. niż rok wcześniej. - W 2017 roku terminowo obsługiwaliśmy nasze zadłużenie, które w tej chwili wynosi 285 mln zł. O bogaceniu się Mieszkańców świadczy, że o 2 mln zł., z planowanych 99 mln do zrealizowanych 101 mln zł., wzrosły udziały Miasta w podatku PIT za rok 2017.

Budżety: eko...

Jedną z obserwacji wynikającą ze statystyk 2017 roku jest to, że Mieszkańcy śródmieścia nie najlepiej wypadają nie tylko w segregowaniu odpadów, ale też zgłosili do ubiegłorocznego budżetu partycypacyjnego tylko jeden - nota bene odrzucony w  dalszym procedowaniu - wniosek. Prezes ZUO - Mariusz Gruda, stawia hipotezę, że słaba segregacja w śródmieściu to nie wina mieszkańców, ale firm kradnących lub w nielegalnie odbierających śmieci, głównie papier i kartony, ze śmietników. Eko-budżet pokazał, że mamy coraz liczniej i chętniej segregujemy, co sprawia że ubywa śmieci niesegregowanych.

W eko-budżecie wygrał nieznacznie okręg nr 3, czyli południowo-zachodnie Siedlce. To na terenie tego okręgu za kilka miesięcy pojawi się, wybudowana kosztem 100 tys zł. infrastruktura rowerowa: stojaki i ok. 7 stacji napraw rowerów. Inicjatywa eko-budżetu przyjęła się w Mieście i będzie kontynuowana. Pomysł chwycił - oddano w sumie 7996 głosów w głosowaniu na drobne inwestycje mające być nagrodą dla zwycięzców, jak też o blisko 20% zwiększyła się ilość segregowanych odpadów. Jedyną zmianą w stosunku do 2017 roku będzie wydłużenie czasu głosowania o 3 miesiące, do 30 września. Komentując wyniki prezes Gruda ocenił trendy ujawnione w eko-budżecie: - Dużą dynamikę segregowania odnotowaliśmy szczególnie na osiedlach wielorodzinnych. Miastu i ZUO udało się przekroczyć tegoroczny wskaźnik segregacji odpadów - 20,28% dla 20% wymaganych - dzięki czemu unikniemy kar finansowych. Zdanie na rok 2018 jest jednak dużo trudniejsze - trzeba osiągnąć przez rok wskaźnik 30%. - Musi nastąpić skokowy wzrost segregacji śmieci - uważa prezes Gruda.

ZUO jest już w trakcie uzgodnień z magistratem i opracowywania przetargu nt. inwestycji będącej nagrodą dla okręgu nr 3. Prezes ZUO dodał, iż w 2018 roku głosowaniu poddane zostaną pomysły na inwestycje, jakie w 2017 roku już poznaliśmy, plus te nowe. (patrz prezentacja poniżej).

- i "obywatelski" do kontynuacji

Druga inicjatywa angażująca Mieszkańców również będzie miała swój ciąg dalszy. - W pierwszej kolejności zrealizujemy prawdopodobnie wyposażenie dla Obserwatorium Astronomicznego. W dalszej kolejności inwestycje drogowo-chodnikowe, gdyż tu trzeba ogłosić przetarg - mówi Grzegorz Kołodziejak, zastępca skarbnika Miasta. Poziom funduszy w bieżącym roku będzie podobny jak w roku 2017 - czyli minimum 500 tys zł. - choć może być nieco wyższy, gdyż decyzją Prezydenta Miasta zrealizowanych zostanie w tym roku większość ubiegłorocznych pomysłów Mieszkańców. W 2018 roku Miasto wyda w budżecie obywatelskim w sumie 546 tys zł.

Samochodów więcej niż dorosłych Mieszkańców

- Pomimo dużych inwestycji Miasto funkcjonuje normalnie i ma coraz lepsze perspektywy - ocenia Prezydent Wojciech Kudelski. - Obecne inwestycje, do których przygotowywaliśmy się w sumie 12 lat, są kontynuacją szeregu działań, które wcześniej zbudowały podstawy do rozwoju Miasta. To wszystko co dzieje się w Mieście i z Miastem jest magnesem dla młodych, a skala naszych działań, spraw i propozycji przerasta naszą opozycję, której pozostaje tylko krytykować; na 2 etapie obwodnicy miały nie mijać się samochody (ul. Kaczorowskiego i Kaczyńskiego - przyp. aut.), że tunel to tunelik. Z pieniędzy podatników robimy dobrą robotę dla przyszłych pokoleń. Zaznaczył, że zostało jeszcze do poprawy kilka ulic i uliczek, głównie osiedlowych, które "najtańszą metodą w tym lub w przyszłym roku postaramy się zrobić".

Prezydent Siedlec sam wydawał się być jednak zaskoczony informacją o ilości aut w Siedlcach. - Wygląda na to, że samochód należy w Siedlcach do artykułów tzw. pierwszej potrzeby. Wg danych Wydziału Spraw Obywatelskich liczba zarejestrowanych wszystkich pojazdów w Siedlcach na koniec grudnia 2017 roku wynosi 64 807, z czego 44 tysiące to auta osobowe! Tylko w trakcie ubiegłego roku przybyło 6057 pojazdów, w tym 4 tys. osobowych. W odniesieniu do liczby Siedlczan na koniec 2017 roku, których było 76607-u - i przy założeniu że odliczymy dzieci i młodzież w wieku do 18 lat tj. 15281 osób - pozwala to na przyjęcie tezy, iż na 1 siedlczanina przypada więcej niż 1 samochód! (powyżej 18 roku życia mielibyśmy 61 326 Mieszkańców).

Było i o smogu

Ponad 556,6 tys. zł. wsparcia udzielił samorząd Mieszkańcom od roku 2011 na zmianę systemów ogrzewania, tj. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymianę kotłów węglowych na gazowe lub olejowe. W ciągu minionych 5 lat zanotowano aż 194 tego typu zdarzeń (najwięcej blisko 130 to wymiana kotłów). Miasto zwraca 50%, tj. nie więcej niż 3 tys zł. tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli za kupno i montaż nowych urządzeń.

Z dotacji celowych "na poprawę jakości powietrza" Mieszkańcy Miasta korzystają też w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tu udzielane są dofinansowania do 75% kosztów, ale wysokość kwotowa jest wyższa (5 tys zł.). W latach 2014-2017 siedlczanie złożyli 40 wniosków na sumę 254 tys zł.

Wnioski na dofinansowanie ze środków Miasta są nadal przyjmowane.

Z ciekawych danych warto przytoczyć też te dot. skali inwestycji w Centrum Szkoleniowe Wojsk Obrony Terytorialnej, którego tworzenie - na bazie zabudowań wojskowych przy Składowej - ma ruszyć jeszcze w 2018 roku. Prezydent Wojciech Kudelski ujawnił, iż ok. 900 mln zł. w ciągu 5 lat zostanie zainwestowane w Siedlcach w budowę Centrum. Może to spowodować ściągnięcie do Miasta ok. 500 etatów pracowników jego obsługi.

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

 

Załączniki:

« Powrót