Aktualności

18-01-2018

Promocja badań ankietowych

Promocja badań ankietowych

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym).

Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycję przez jednostki samorządu terytorialnego.

W trosce o kompletność wyników badań Urząd Statystyczny w Warszawie zwraca się z prośbą o przychylne podejście do akcji i aktywny w niej udział. Okazane wparcie jest kluczowym elementem w budowaniu, wśród mieszkańców regionu świadomości o badaniach prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego, a także pośrednio daje możliwość uczestnictwa w kształtowaniu procesów społecznych i gospodarczych zachodzących
w kraju i regionie.

Urząd Statystyczny w Warszawie zachęca ponadto do korzystania ze Statystycznego Vademecum Samorządowca, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat Miasta, gminy, powiatu, dzielnicy, regionu i województwa. Baza dostępna jest pod adresem:  warszawa.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/.

Załącznik:

1. Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku.

 

aut. żr.

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/


 

« Powrót