Aktualności

16-01-2018

Wspieramy lokalne organizacje pozarządowe!

Wspieramy lokalne organizacje pozarządowe!

Zaczynamy rozliczać się z podatku PIT za 2017 rok. Zachęcamy więc do wsparcia siedleckich organizacji pożytku publicznego! Nie trzeba być zameldowanym w Siedlcach, aby wesprzeć je 1% swojego podatku! Średnio już co 2 Polak pomaga organizacjom pozarządowym!

Wg danych portalu www.ngo.pl/ na terenie Miasta Siedlce działa 19 lokalnych organizacji pożytku publicznego, którym w rozliczeniu PIT można przekazać 1% podatku. (patrz: załączony plik poniżej /lub bazy.ngo.pl/organizacje-pozytku-publicznego).

Warto, by pieniądze oddawane fiskusowi choć w części "zostały" w Siedlcach" i wspierały działalność i inicjatywy lokalnych podmiotów!

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 wg danych Ministerstwa Finansów. (plik pdf w załączeniu).

Co zrobić aby wesprzeć siedleckie organizacje NGO? (ang. non goverment organization)!

1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku (kliknij link)

2. Trzeba pamiętać aby wpisać w formularzu PIT siedlecki adres zamieszkania.

3. Nie trzeba być zameldowanym w Siedlcach i nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów!

4. Wybierz organizację pożytku publicznego (opp) z Siedlec!!! (ich wykaz poniżej)

5. Zobacz, jak przekazać 1% pozytek.ngo.pl/

6. W wypełnianym PIT wskaż wspieraną organizację z Siedlec!

                                                 

Wg stanu na dzień 15 września 2017 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 r. wyniosła 660,2 mln zł i stanowiła 0,76% należnego podatku dochodowego.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2016 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przekazali organizacjom pożytku publicznego przeciętnie kwotę w wysokości 49 zł.

Liczba podatników, którzy w rozliczeniu za 2016 r. zadeklarowali przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 13,6 mln, co stanowiło 50 % ogólnej liczby podatników (60 % podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek).

Liczba podatników, którzy zadeklarowali przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wg poszczególnych zeznań przedstawiała się następująco:
- 13,0 mln osób, tj. 51 % podatników rozliczających się przy zastosowaniu skali podatkowej oraz według 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (60% liczby ww. podatników wykazujących należny podatek),
- 0,1 mln osób, tj. 31 % podatników rozliczających się na formularzu PIT 38 (64% liczby podatników wykazujących należny podatek),
- 0,5 mln osób, tj. 41 % podatników rozliczających się na formularzach PIT 28 i PIT 39 (58 % liczby podatników wykazujących w tych zeznaniach należny podatek). (wszystkie dane za Ministerstwo Finansów; patrz plik poniżej).

Oświadczenie o przekazaniu 1% organizacji pożytku publicznego mogą złożyć również emeryci i renciści. Wypełniają wówczas PIT-OP. To oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP). Na podstawie tego oświadczenia urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji kwotę 1% podatku. FilM instruktażowy nt. temat tutaj.

Film promujący wspieranie 1% podatku bit.ly/2EwwHhk

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

DO NIŻEJ PODANYCH ORGANIZACJI NGO UPRAWNIONYCH DO 1% PODATKU dodajemy:

STOWARZYSZENIE "PROMETEUSZ" SIEDLCE - ZAPALMY PROMYK NADZIEI. KLUB SPORTOWY "PROMETEUSZ"; Adres rejestrowy: STOWARZYSZENIE "PROMETEUSZ" SIEDLCE - ZAPALMY PROMYK NADZIEI. KLUB SPORTOWY "PROMETEUSZ". 08-103 Siedlce, Opole Stare ul. Wesoła 32; Gmina: Siedlce, powiat siedlecki. Województwo: mazowieckie. Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000349261
REGON 141206904
NIP 821-25-13-033,
Rok powstania: 2007. Organizacja pożytku publicznego: od 2010 roku; www.prometeusz-siedlce.pl ; e-mail:  Prometeusz-siedlce@wp.pl
 

Załączniki:

« Powrót