Aktualności

09-01-2018

44. Sesja z jedną uchwałą

44. Sesja z jedną uchwałą

Wiceprzewodniczący Rady na wniosek Prezydenta zwołał XLIV Sesję Rady Miasta Siedlce. Radni podjęli tylko jedną uchwałę dot. dostosowania lokalnych przepisów oświatowych do wymagań ustawy.

 

W Porządku obrad znalazł się jeden poddany głosowaniu punkt: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że przedłożony projekt uchwały ma na celu dostosowanie przepisów prawa lokalnego do nowej ustawy – tj. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 29 listopada 2017 r. pod pozycją 2203.

Powzięta uchwała nie zmienia sprawdzonego trybu udzielania i rozliczania publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wysokość dotacji oraz sposób jej naliczenia został uregulowany w w/w ustawie. Przyjęcie projektu uchwały nie będzie miało wpływu na ciągłość finansowania i funkcjonowanie dotowanych szkół i placówek.

 

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 


 

 

 

« Powrót