Aktualności

09-01-2018

Autostrada i inwestycje na prostej

Autostrada i inwestycje na prostej

Harmonogram i trasa autostrady, zaawansowanie inwestycji, nowy wiceprezydent oraz podsumowanie reformy oświaty to wiodące tematy konferencji prasowej w Urzędzie Miasta 8 stycznia. Niedługo też ogłoszony zostanie przetarg mający wyłonić wykonawcę remontu głównego gmachu LO Żółkiewskiego.

 

Piotra Niewiadomskiego, nowego Zastępcę Prezydenta Miasta zaprezentowaliśmy już wczoraj. Tematami zwracającymi uwagę były też szczegóły przebiegu i harmonogram prac związany z budową autostrady A2 do Siedlec. Kluczową dla przyszłości regionu inwestycję docenił swoją wizytą na konferencji w Siedlcach Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, od lat lobbujący za jej wybudowaniem na odcinku od Warszawy do granicy Państwa. Gośćmi magistratu z tej okazji byli też dyrektor warszawskiego oddziały GDDKiA Marian Gołoś i jego zastępca do spraw inwestycji, Tomasz Kwieciński.

4 stycznia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej pod budowę odcinka autostrady od Kałuszyna do Siedlec (więcej tutaj). Poseł ziemi siedleckiej Krzysztof Tchórzewski ocenił, iż dopracowanie w/w koncepcji, która powstać ma do końca lutego 2019 i ustosunkowanie się do określonych w niej wyników badań środowiskowych i badań geologicznych, pozwoli na ogłoszenie przetargu i wyłonienie jej wykonawcy w systemie „Projektuj i buduj”. Minister Tchórzewski dodał przy tym, co potwierdził tez dyr. Kwieciński, iż jakiekolwiek protesty ekologów i społeczne, zgodnie z prawem nie wstrzymają robót budowlanych przy autostradzie a wpłynąć mogą jedynie na wysokość odszkodowań dla skarżących.

- Sześćdziesiąt procent czasu przy budowie tego typu obiektów pochłaniają prace przygotowawcze, a 40% sama budowa – uzupełnił minister Tchórzewski. Kolejny raz podkreślił, że przyspieszenie budowy tras A2 i S19 przez obecny rząd, zgodnie z ze znowelizowanym Programem Budowy Dróg Krajowych i autostrad do roku 2023, to realizacja polityki zrównoważonego rozwoju i stworzenie szansy na gospodarczy rozwój wschodniej części kraju.

Podpisana 4 stycznia w Warszawie umowa na opracowanie koncepcji programowej inicjuje proces praktycznego przygotowania do budowy i ma zapewnić warszawskiej GDDKiA materiały potrzebne do ogłoszenia przetargu w systemie „Projektuj i buduj”. Przetarg na budowę ma być ogłoszony w maju 2019 roku, a budowa autostrady z Mińska do Siedlec będzie realizowana od lipca 2021 do sierpnia 2023 roku (umowa z wykonawcą planowana na marzec 2020 r.).

Tomasz Kwieciński poinformował, że projektowany odcinek autostrady z Ryczołka do Siedlec będzie miał 37,5 kilometra, a jego wykonanie opiewa na 1,7 mld zł. Pod uwagę wzięta zostanie „rezerwa terenu” pod przyszłe poszerzenie o trzeci pas. Nowy odcinek ominie od południa Kałuszyn, by potem przejść na północ od obecnej drogi krajowej nr 2 i 600-metrową estakadą przeciąć chronione Naturą 2000 tereny doliny rzeki Kostrzyń w ich najwęższym miejscu. Siedlce zostaną ominięte od południa a do miasta będą prowadzić zjazdy na węzłach „Gręzów” i „Swoboda” (ten drugi k/Żelkowa pod Siedlcami) i uwzględni również zjazd na drogę wojewódzką 803.

Dalszy odcinek autostrady z Siedlec do Białej Podlaskiej to kwestia kolejnych lat. Teraz trwają przygotowania do przetargu na koncepcję programową. Planuje się zrealizowanie tego odcinka w 3 kwartale 2024 roku.

- Przyśpieszenie budowy autostrady do Siedlec o blisko 10 lat to korzystny czynnik prorozwojowy dla Miasta. – uważa prezydent Wojciech Kudelski. – Infrastruktura, jaka pojawi się, zdecydowanie otworzy Miasto i region na potrzeby inwestorów. Dostajemy ogromną szansę dalszego bogacenia się indywidualnego, dzięki pomysłowości i mobilności Mieszkańców oraz lokalnego, wspólnotowego.

Nowo wybudowana autostrada przejmie nazwę A2 od obecnej drogi krajowej o tej nazwie. „Stary” odcinek od Warszawy do Siedlec, nadal będzie utrzymywany przez GDKKiA pod zmienioną nazwą jako tzw. zaplecze techniczne autostrady.

Wojciech Cylwik, naczelnik Wydziału Dróg UM dodał, uzupełniając wątek związany z inwestycjami drogowymi, iż wszystkie inwestycje na terenie Miasta przebiegają bez zakłóceń, nic nie wpływa na terminy realizacji, które upływają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Z wybudowanego w stanie surowym wiaduktu w ul. Partyzantów zdjęte są deskowania, a przed wykonawcą stoi ter teraz zadanie pogłębienia ulicy na odcinku od ul. Dreszera. W tunelu w ul. Kilińskiego wykonana została płyta stropowa i ściany boczne oraz fundamenty pod ekrany akustyczne. Niedługo będzie można przejechać ul. Kolejową w kier. Dworca PKP.

Na przełomie lutego i marca najprawdopodobniej dojdzie do przetargu na wykonawcę drugiej, zabytkowej części budynku LO Żółkiewskiego. Magistrat zrobi wszystko by młodzież uczyła się w obu budynkach Liceum jak najszybciej, w nowej „zabytkowej” od września 2019 roku, a w części dobudowanej od strony ul. Asłanowicza, już we wrześniu tego roku.

Informacja dot. oferty ferii zimowych w odrębnej informacji na str. www.siedlce.pl

 

Szczegóły dot. autostrady do Siedlec w prezentacji poniżej.

opr. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/


 

Załączniki:

« Powrót