Aktualności

08-01-2018

Przetarg na Centrum Przesiadkowe ogłoszony

Przetarg na Centrum Przesiadkowe ogłoszony

5 stycznia Miasto Siedlce ogłosiło przetarg nieograniczony na Budowę Centrum Przesiadkowego w Siedlcach, przy ul. Partyzantów i Składowej. Termin składania ofert upłynie 22 stycznia. Budowa ma zostać zakończona już 4 września.

Przetarg nieograniczony z wniesieniem wadium zakończy się umową z wybranym wykonawcą na wartość robót ok. 11 mln zł. (bez VAT) i terminem oddania obiektu do użytku 4 września 2018 r. Przetarg ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej. Otwarcie ofert nastąpi 22 stycznia o godz. 10.00.

Przyjęto dwa kryteria decydujące przy wyborze wykonawcy: cenę i gwarancję jakości. Przy wyborze decydowała będzie cena, której przydano 60% znaczenia (gwarancja jakości 40,00%).

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (patrz załącznik) określono parametry dla budowanych obiektów. Zbudowane zostaną:

- dwupoziomowy parking otwarty dla samochodów osobowych: wymiary w rzucie poziomym - 52,55m x 78,58m, wysokość do górnej krawędzi osłon na II poziomie - 6,70m; wysokość kalenicy dachu – 8,10m; dachy jednospadowe o kącie nachylenia 5° i 6°;

- wiata autobusowa: wymiary w rzucie poziomym – 44,0m x 47,0m; wysokość z attyką –
8,13 m; wysokość w kalenicy dachu – 8,13m; dach dwu spadowy o kącie nachylenia - 3°;

- budynek obsługi: wymiary w rzucie poziomym – 7,06m x 13,06m; wysokość kalenicy i attyki
– 3,75m; dach płaski, jednospadowy o kącie nachylenia 2°;

- parkingi naziemne dla samochodów osobowych,

- miejsce postojowe dla autobusów,

- drogi wewnętrzne, place manewrowe, chodniki, ścieżki rowerowe wykonane z kostki betonowej,

- mury oporowe,

- zjazd (z I poziomu parkingu otwartego) dla samochodów osobowych do ulicy Partyzantów,

- infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa z hydrantami, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć
kanalizacji deszczowej z wpustami i odprowadzeniami liniowymi,

- sieć energetyczna eNN z oświetleniem terenu, przyłącze kanalizacji teletechnicznej,

- ogrodzenie istniejącej stacji trafo, brama, barierka przy granicy z terenem kolejowym.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Siedlce pok. nr 30, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

 

źr. własne

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 

« Powrót