Aktualności

03-01-2018

Centrum Szkolenia WOT w Siedlcach

Centrum Szkolenia WOT w Siedlcach

Kształcenie specjalistów i instruktorów, a także rozwijanie jednolitego modelu szkolenia żołnierzy WOT to główne zadania powstającego w Siedlcach Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie w siedleckich koszarach trwają prace przygotowawcze. Placówka rozpocznie działalność w 2018 roku.

 

Powołanie Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej to kolejny etap budowy struktur wojsk obrony terytorialnej. W sierpniu 2017 r. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zatwierdził koncepcję utworzenia takiej placówki, a pod koniec listopada wydał decyzję w sprawie jej sformowania w Siedlcach.

Podstawowym zadaniem CS WOT będzie wdrażanie jednolitego modelu szkolenia żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. – Centrum będzie kształtowało standardy zgodnie z wytycznymi Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej – podkreśla gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca WOT. Jednostka będzie także nawiązywała i koordynowała międzynarodową współpracę szkoleniową. – W 2018 roku planujemy uruchomienie forum, które umożliwi wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem europejskich formacji ochotniczych – zaznacza gen. Kukuła. Siedleckie Centrum będzie odgrywać rolę zaplecza infrastrukturalnego dla tej inicjatywy. Ponadto właśnie tutaj będzie przygotowywana szeroka gama materiałów e-learningowych, które następnie trafią do terytorialsów i umożliwią im podnoszenie kwalifikacji.

Siedlecka placówka będzie również ważnym ośrodkiem szkoleniowym. W tej chwili cały ciężar szkolenia spoczywa na brygadach WOT, w których ochotnicy przechodzą szkolenie podstawowe bądź wyrównawcze. – Gdy zakończy się etap budowania formacji, system szkolenia zostanie zmieniony – mówi gen. Kukuła. Zgodnie z założeniami po 2020 roku warunkiem wstąpienia do WOT będzie ukończenie dziewięciotygodniowego kursu lekkiej piechoty. – Będzie on prowadzony właśnie w CS WOT, a brygady będą prowadzić szkolenia na szczeblach powiatów i województwa – wyjaśnia dowódca WOT.

W Centrum Szkolenia będą kształcili się również podoficerowie WOT, by ograniczyć do minimum pozyskiwanie kadr z wojsk operacyjnych. – Docelowo to my będziemy zapleczem kadrowym dla wojsk operacyjnych – przekonuje gen. Wiesław Kukuła.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej będzie działało na terenie istniejących w Siedlcach koszarów. Żołnierze będą mieli do dyspozycji m.in. strzelnicę Grabianów i jej plac ćwiczeń. Ponieważ Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej będzie musiało odpowiednio zmodernizować i dostosować koszarowe budynki do swoich wymagań, CS WOT rozpocznie funkcjonowanie w okrojonej formie. – Proces formowania tej jednostki jest rozłożony na kilka lat. Początkowo będzie ona działała w ograniczonym zakresie, ale będziemy ją stopniowo rozbudowywali – zaznacza ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Centrum zostanie otwarte w 2018 roku. Docelowo w ramach CS WOT powstanie także szkoła podoficerska, a dowództwo planuje również otwarcie ośrodka szkolenia wojsk obrony terytorialnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Obie placówki będą jednostkami podrzędnymi w stosunku do siedleckiego Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i przejmą część jego obowiązków. – Centrum jako jednostka nadrzędna nadal będzie się zajmowało współpracą międzynarodową, e-learningiem oraz rozwijaniem jednolitego modelu szkolenia WOT – zapewnia ppłk Pietrzak.

Tekst jest przedrukiem z  http://www.polska-zbrojna.pl;  autor: Piotr Raszewski;
 

autor zdjęć: arch. WOT

 

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

« Powrót