Aktualności

15-12-2017

Bezpiecznie dla przyszłości

Bezpiecznie dla przyszłości

Świnoujście przed Gliwicami, a Siedlce na 9. miejscu w najnowszym rankingu "Wspólnoty" dot. zdolności kredytowej miast na prawach powiatu za lata 2014–2016. W stosunku do rankingów z lat poprzednich nasze Miasto plasuje się coraz wyżej, a to oznacza większe możliwości samorządu i zaufanie podmiotów finansowych.

Ranking opublikowany został w nr 23 (1237) z 18 listopada br. Oceniono w nim wszystkie samorządy pod kątem wskaźnika zdolności kredytowej, tj. procentów dochodów 2017 roku, jakiego nie mogą przekroczyć planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (średni udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w latach 2017-2016).

Tegoroczny ranking odnosi się do zdolności kredytowej definiowanej ustawowo przez sławny artykuł 243 ustawy o finansach publicznych. Autorzy rankingu - prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska - zestawiają średnią wartość nadwyżki operacyjnej w ostatnich trzech latach z wielkością dochodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość wskaźnika przekraczająca 15 proc. oznacza, że zdolność kredytowa definiowana przez art. 243 jest wyższa niż wynikająca ze starych regulacji ustawowych. Samorządów z taką nadwyżką jest 323 (310 gmin, 7 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i 2 województwa). U czterech
rekordzistów (wyłącznie gminy wiejskie) nadwyżka operacyjna przekracza 30 proc. rocznych dochodów.

Siedlce ze wskaźnikiem 13,05% w kategorii miast na prawach powiatu znalazły się w nim na 9. miejscu. (czyt. str. 7 rankingu poniżej).

W rankingu za lata 2011-2013 Siedlce były na 47. miejscu, a w poprzednim rankingu (lata 2012-2014) na 14 miejscu (patrz str. 15 załączonego rankingu poniżej)

Wskaźnik ten mówi o tym, jakiego procenta dochodu nie mogą przekroczyć planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami.

 

opr.na podst. źr. 


Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

Załączniki:

« Powrót