Aktualności

15-12-2017

Sejmik kontra smog

Sejmik kontra smog

24 października, podczas 35. sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni uchwalili tzw. uchwałę antysmogową. Wskazane są w niej piece, kotły i kominki oraz rodzaje opału, z których trzeba zrezygnować.

Wprowadzone na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń spalania paliw stałych o mocy do 1 MW, czyli właścicieli pieców, kominków, kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory i urządzenia słoneczne.

Uchwała antysmogowa obowiązuje już od 11 listopada 2017 r. Obecnie można montować wyłącznie kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu - tj. wg ujednoliconych norm określających dopuszczalną emisję zanieczyszczeń dla całej Unii Europejskiej.

Od 1 lipca 2018 r. nie wolno będzie spalać w kotłach, piecach i kominkach:
1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
2. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu do 3 mm,
3. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
4. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.

Uchwała wprowadza okresy przejściowe, w trakcie których będzie można eksploatować obecnie zainstalowane urządzenia.

Więcej informacji o zapisach uchwały antysmogowej, jak też treść uchwały w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA.

 

opr. UM Siedlce

Znajdź nas na Facebooku:  www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

« Powrót