Aktualności

14-12-2017

Inwestycyjny rok 2018

Inwestycyjny rok 2018

Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na budowę Centrum Przesiadkowego przy PKP, a w lutym - na wykonanie rewitalizacji gmachu głównego IV LO  im. Żółkiewskiego. Ważną i korzystną jest informacja podana podczas konferencji prasowej władz Miasta, która odbyła się 14 grudnia, o uruchomieniu w Siedlcach Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Docelowo będzie w nim blisko 500 miejsc pracy.

 

Magistrat jest już na etapie finalnego redagowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod przetargi na Centrum Przesiadkowe i rewitalizację gmachu "Żółkiewskiego". - Jeszcze w styczniu wybierzemy wykonawcę Centrum Przesiadkowego. - potwierdził Wojciech Cylwik, naczelnik Wydziału Dróg Urzędu Miasta. W centrum znajdzie się ponad 300 miejsc parkingowych i aż 18 stanowisk do obsługi komunikacji regionalnej i miejskiej. - Tak naprawdę nie ma w Siedlcach dworca autobusowego i dlatego chcemy tę lukę wypełnić. By w Siedlcach zostawały pieniądze przyjezdnych i turystów, dla dobra mieszkańców. - ocenił prezydent Wojciech Kudelski.

 

- W marcu 2018 roku chcemy wyłonić wykonawcę rewitalizacji gmachu "Żółkiewskiego" i podpisać umowę, tak by na wiosnę przyszłego roku zaplanowany na 2 lata remont móc zacząć realizować. Zasadnicze prace w budynku wykonamy w nadchodzącym roku - dodała Anna Więckiewicz, naczelnik Wydziału Programów Rozwojowych UM.

- Inwestycje o które zabiegaliśmy od początku mojej pierwszej kadencji już się finalizują. Pomimo wahań kwot dofinansowania, pomiędzy tym, na co liczyliśmy a tym co nam przypadło, pomimo przesunięć terminów rozstrzygnięć konkursów niezależnie od nas, możemy z radością, ale i dumą dzisiaj powiedzieć, że było warto. Skwapliwie korzystaliśmy z nadarzających się okazji zdobycia funduszy unijnych. - podsumował Wojciech Kudelski.

Prezydent zachęcał "biznes" do dalszego inwestowania. - Obok centrum przesiadkowego jest miejsce dla inwestorów, dla handlu lub usług. To miejsce będzie przyciągało ludzi i klientów, bo jak szacuję, codziennie korzystać z niego będzie ok. 10 tys. osób. Mając na uwadze budowaną A2 i dogodność tego miejsca, to nabierze ono jeszcze kolorytu.

Prezydent dodał, że bez wcześniejszych inwestycji w ulice: Jana Pawła II, Północną, płk. Drobika, prezydentów: Kaczorowskiego i Kaczyńskiego oraz tych obecnych, Miasto na pewno zakorkowałoby się. - Infrastrukturalne inwestycje drogowe, i nie tylko one, to efekt pracy i odważnych decyzji całego zespołu ludzi w magistracie. Rozwijamy Miasto: znajdujemy środki i podejmujemy decyzje o znajdowaniu najlepszych rozwiązań i sposobów finansowania.

Razem z Miastem rozwijają się siedleckie zakłady pracy. Nowe zlecenia mają Stadler, Valmont. - Szef Mostostalu właśnie poinformował, że chce zatrudnić kolejnych 100 osób, tak więc stan zatrudnienia wyniesie ok. 2100 osób. Przesądzone jest powstanie w Siedlcach Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Decyzję o jego utworzeniu podpisał już Minister Obrony Narodowej. Da ono pracę ok. 500 osobom. 

Wojska Obrony Terytorialnej utworzą w Siedlcach nie tylko własne centrum szkoleniowe, ale - jak podał 21 listopada dziennik "Rzeczpospolita" - w naszym Mieście działała będzie również będzie szkoła podoficerska tej formacji. Ppłk Marek Pietrzak, rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej potwierdził 28 października, że "trwają prace nad organizacją Centrum Szkolenia Wojsk OT, które ma działać w Siedlcach od jesieni 2018 roku". Centrum będzie przygotowywać żołnierzy w kilkudziesięciu specjalnościach wojskowych. Decyzja o utworzeniu centrum została już podpisana przez ministra Macierewicza. Teraz trwają prace planistyczne, które mają na celu określenie etatu i struktury tej jednostki.

W magistracie już myślą o "domknięciu" obwodnic wokół Miasta od strony wschodniej, w rejonie ulic: Energetycznej i drogi tzw. 25 KLD.

Miasto gotowe jest też już na okres zimowy. - Nikogo nie zostawimy na mrozie i nikt nie zostanie uznany za "nie naszego" - zapewnił prezydent Miasta komentując punkt konferencji dot. stanu przygotowań do akcji zimowej.

Omawiając podczas konferencji wątek dot. projektu budżetu Miasta na 2018 rok, władze Miasta nie ukrywają, że nakłady inwestycyjne w kwocie ponad 90 mln powodują, iż będzie on "napięty ale odpowiedzialny". - Na najbliższej sesji radni zadecydują, czy weźmiemy 10-milionowy kredyt, aby wypełnić lukę po niesprzedanych gruntach przy Pułaskiego, gdyż nie zejdziemy z ceny i nie sprzedamy ich za bezcen. - komentował Kazimierz Paryła, skarbnik miejski. Dodał, że w przyszłorocznym budżecie rosną wydatki bieżące Miasta, spowodowane wyższymi nakładami na edukację, pomoc społeczną i utrzymaniem jednostek Miasta. - Nie ma możliwości oszczędności bez konieczności likwidacji jakiejś działalności lub grupy beneficjentów.

aut. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

Poniżej: centrum przesiadkowe - jakie będzie: parking, wiaty.

 

 

« Powrót