Aktualności

27-11-2017

Ranking samorządów 2017

Ranking samorządów 2017

Najlepszy na Mazowszu i w środku stawki w Polsce wśród miast na prawach powiatu - to pozycja samorządu Siedlec w najnowszym Rankingu Samorządów "Rzeczypospolitej" 2017. Efektywny rozwój, dbałość o jakość życia mieszkańców, dobry stan finansów to główne kryteria wzięte pod uwagę przez kapitułę i uwzględnione w ocenie polskich miast i gmin.

XIII Ranking Samorządów 2017 dziennika "Rzeczpospolita" opublikowano 23 listopada. Nasz samorząd znalazł się na 36. pozycji wśród 65. samorządów uwzględnionych w kategorii miast na prawach powiatu. To najlepsze miejsce na Mazowszu (ze względu na jej wielkość inny ustrój prawny w rankingu pominięto Warszawę). Ranking to coroczne kompendium wiedzy o inwestycjach i innowacjach w polskich samorządach. Wyróżniane są w nim samorządy, które najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, w zgodzie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Ranking przygotowano w 2 etapach, a samorządy które wzięto pod uwagę przygotowując ranking, zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

W pierwszym etapie wybierano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2012–2015 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Wzięto przy tym pod uwagę dane z Ministerstwa Finansów, dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wybranych przez kategoriach (nie analizowano danych na szczeblu powiatu i województw). Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać maksymalnie 57 punktów.

Po zakończeniu pierwszego etapu ustalono listę samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały kryteriom wyznaczonym przez kapitułę. Do drugiego etapu zakwalifikowano 565 samorządów. W grupie tej znalazło się 65 miast na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko- wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.

Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, oceniano między innymi:

- dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2012– 2015 (do uzyskania było maks. 10 pkt);
- wartość środków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), jakie w latach 2012–2015 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maks. 9 pkt);
- indywidualny wskaźnik zadłużenia, który zaczął obowiązywać od 2014 r. (5 pkt);
- nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2012–2015 (maks. 5 pkt);
- dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2012–2015 (maks. 10 pkt);
- relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2012– 2015 (maks. 6 pkt);
- dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca (w wybranych działach) w latach 2012– 2015:
- transport i łączność (maks. 5 pkt),
- ochronę środowiska (maks. 4 pkt).

 

źr.

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót