Aktualności

24-11-2017

Narkotykom i dopalaczom stanowcze: nie!

Narkotykom i dopalaczom stanowcze: nie!

23 listopada w auli siedleckiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego przy ul. Żytniej, odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Przeciwdziałanie powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych - Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga!”.

 

Organizatorami konferencji byli Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. Wśród tematów poruszanych na spotkaniu dominowały zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem problemu używania i uzależnienia od środków psychoaktywnych – narkotyków i dopalaczy.

Konferencję otworzyli Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie Adam Skup i Komendant Miejski Policji w Siedlcach podinsp. Andrzej Dziewulski. W dalszej części spotkania kolejni prelegenci podkreślali, jak ważna jest edukacja i współpraca osób i instytucji odpowiedzialnych za ochronę młodych ludzi przed wejściem w uzależnienie od środków psychoaktywnych. Przedstawicielki Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu podkom. Irmina Małek – Przepiórka i sierż. szt. Ewa Jaworska zauważyły, że „nie ma bezpiecznych powiatów, miast, wsi – bezpiecznych czyli wolnych od przestępczości narkotykowej i wolnych od używania przez młodzież narkotyków i dopalaczy”. To problem, który dotyczy nas wszystkich i nie może być lekceważony ani bagatelizowany.

Co możemy zrobić, aby przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku? Przede wszystkim współpracować, ujawniać i przeciwdziałać. Warto pamiętać, że młodzież w walce z tą patologią może być naszym najlepszym sojusznikiem. Należy ją tylko zaangażować do działania, mówić o problemie jej językiem, uświadamiać o czyhających niebezpieczeństwach i pokazywać, jak unikać ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań?

W ramach „kampanii antydopalaczowej” będą podejmowane działania informacyjno-edukacyjne mające na celu przede wszystkim wzmocnienie profilaktyki dotyczącej używania dopalaczy na Mazowszu, poprzez ścisłą współpracę Policji, szkół i rodziców. Kampania ma też zwiększyć poziom wiedzy nauczycieli i rodziców o zagrożeniach związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Podobnego efektu oczekuje się też w instytucjach niosących pomoc osobom uzależnionym. Innym z celów kampanii jest kształtowanie świadomości młodzieży szkolnej na temat negatywnego wpływu środków odurzających.

Kolejna prelegentka - Joanna Like z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siedlcach, przedstawiła informacje o najczęściej wykrywanych substancjach psychoaktywnych w badaniach laboratoryjnych. Stwierdziła, że „walka z tzw. nowymi narkotykami, jakimi są dopalacze, jest procesem niezwykle trudnym i wymaga wytrwałości i konsekwencji w działaniu, bowiem ten rynek stale się rozwija ze względu na nieograniczoną możliwość syntezy środków chemicznych, których skład ulega ciągłej modyfikacji i prowadzi do tragicznych skutków ubocznych”. Państwowy Inspektor Sanitarny zajmuję się monitorowaniem rynku substancji psychoaktywnych, sprawdzaniem ich składu i wydawaniem zakazu wprowadzania do obrotu.

Z kolei ks. Paweł Wojdat - zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej - specjalista terapii uzależnień - mówił o pracy z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem. Podkreślał, że „w procesie terapeutycznym najważniejsze są trzy aspekty: zajrzenie w głąb siebie, potrzeba współpracy i chęć zmian”. Tylko po spełnieniu tych warunków terapia może przynieść pożądane efekty w walce z nałogami.

Jednym z tematów poruszanych na konferencji były również uregulowania prawne dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w szczególności w kwestii kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Jolanta Warsz, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Siedlcach, apelowała o odpowiedzialny nadzór rodziców, wczesne sygnalizowanie pojawiających się problemów i niebagatelizowanie sygnałów i zmian w zachowaniu dziecka, świadczących o tym, że może dziać się coś złego.

aut. Jacek Janusiewicz, Wydział Edukacji UM Siedlce; foto: bytom.pl

 

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

« Powrót