Aktualności

08-11-2017

O bezpieczeństwie na drogach

O bezpieczeństwie na drogach

Regionalna Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego miała miejsce 8 listopada w Siedlcach. W sali konferencyjnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli spotkali się zainteresowani bezpieczeństwem na drogach w subregionie siedleckim.

Konferencja była okazja do podsumowania stanu bezpieczeństwa na mazowieckich drogach ze szczególnym uwzględnieniem subregionu siedleckiego oraz wyróżnienia osób, które w sposób szczególny angażują się w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Zebranych na konferencji w imieniu organizatorów - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - przywitał Dyrektor WORD Jacek Kobyliński.

Dyrektor MSCDN - Barbara Sobiczewska oraz Komendant Miejskiej Policji - podinsp. Andrzej Dziewulski wręczyli wyróżnienia przyznawane przez Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tym roku wyróżnienia te otrzymali:
Barbara Michoń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarnakach,
Krzysztof Ostrowski – radny miasta Garwolin,
Mirosław Łęczycki  – nauczyciel ZSP Nr 1 w Siedlcach.

W dalszej części konferencji Prezes Fundacji Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Jacek Zalewski przedstawił i omówił uczestnikom prezentację: Edukacja komunikacyjna jako narzędzie prewencji wypadkowej z uwzględnieniem nowych form komunikacji. Mł. insp. Jacek Mnich - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu przedstawił prezentację: Stan, problemy i perspektywy poprawy bezpieczeństwa drogowego w regionie oraz w mieście Siedlce i powiecie siedleckim. Kolejny panel konferencji obejmował dyskusję uczestników, podczas której występujący odnosili się do przedstawionych informacji oraz przekazywali własne spostrzeżenia na temat poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach.


autor: podinsp. Jerzy Długosz, KMP w Siedlcach

 

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

 
 

« Powrót