Aktualności

06-11-2017

Zawodu mistrzowie - rynku pracy królowie

Zawodu mistrzowie - rynku pracy królowie

Od 1 października 2017 roku Miasto Siedlce realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt ,,Zawodu mistrzowie – rynku pracy królowie” realizowany będzie w ramach priorytetu X - Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3: Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1: Doskonalenie zawodowe uczniów.

Wartość projektu ogółem wynosi 2 162 688,75 zł., a planowana kwota dofinansowania to 1 946 419,84 zł. Przewidywany okres realizacji projektu to 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r.

Jednostkami oświatowymi realizującymi projekt będą:
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława E. Sikorskiego w Siedlcach.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 285. uczniów/uczennic szkół zawodowych subregionu siedleckiego służące podniesieniu ich zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez poprawę jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej do września 2019 roku.

Celami szczegółowymi są:
1. Rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez organizację 148 staży i 52 praktyk u pracodawców do września 2019 roku,
2. Poprawa zdolności do zatrudnienia 285 uczniów poprzez uzyskane w projekcie wsparcia do września 2019 roku.
3. Poprawa jakości bazy pracowni zawodowych w 7 szkołach, w tym pełniących funkcję ośrodków egzaminacyjnych również dla innych szkół do stycznia 2019 roku.

Realizacja celu projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych RPO Województwa Mazowieckiego poprzez podejmowane działania, które zwiększą potencjał szkół, rozpropagują korzyści płynące z wyboru ścieżki kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy oraz wpłyną na podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki oraz zwiększy zdolność do zatrudnienia uczniów szkół kształcenia zawodowego.

źr.

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót