Aktualności

06-11-2017

„MALUCH+” – edycja na 2018 rok

„MALUCH+” – edycja na 2018 rok

Od 26 października 2017 roku można składać w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oferty w ramach nowej edycji programu „MALUCH+”. To program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, dedykowany również osobom fizycznym.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ogłosiło konkurs, łącznie przeznaczy na ten cel 450 mln zł. To prawie trzy razy więcej niż w edycji programu na rok 2017.

"MALUCH+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Adresatami programu są samorządy – w szczególności gminy – a także osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. MRPiPS przyznawać będzie dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów danego projektu. Oferty do resortowego programu „MALUCH+” 2018 do MUW należy składać w formie papierowej bądź w wersji elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przesyłanie wniosków do programu „MALUCH+” 2018 w modułach: 2, 3 i 4 potrwa do 17 listopada br., zaś w modułach: 1a, 1b do 24 listopada br. Adres do korespondencji: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Terminy złożenia wniosków „MALUCH+” 2018: gminy, powiaty, samorządy, województwa:
– do 17 listopada 2017 r.: na funkcjonowanie miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu MALUCH (moduł 2).
– do 24 listopada 2017 r.: na utworzenie i funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnienie dziennego opiekuna (moduł 1a, 1b).

Dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania nie przekracza 3 mln zł (moduł 1a). Dofinansowywane będą zadania na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce (moduł 1b) lub nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania przekracza 3 mln zł (moduł 1b).

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
– do 17 listopada 2017 r.: na utworzenie i funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnienie dziennego opiekuna (moduł 3); na funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnienie dziennego opiekuna (moduł 4).

Więcej informacji: mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/resortowy-program-malu/maluch-2018

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

 

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/


 

« Powrót