Aktualności

13-12-2011

30 rocznica stanu wojennego

30 rocznica stanu wojennego

Dwie interesujące wystawy obrazujące polską walkę o niepodległość oraz koncerty i wykłady -  tak siedlczanie uczcili 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Na skwerze Kościuszki 13 grudnia otwarta została wystawa „Solidarność – droga do niepodległości”. Składają się na nią 24 barwne plansze obrazujące polską walkę o wolność w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Możemy na niej prześledzić naszą nieodległą przecież historię: wprowadzenie stanu wojennego, represje, prześladowania, pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, etapy strajków sierpniowych, wizyty w Ojczyźnie Jana Pawła II. Na otwarciu wystawy nie zabrakło władz miasta reprezentowanych przez Wojciecha Kudelskiego, Jarosława Głowackiego i Bogumiła Kacprzaka. Obecny był poseł Krzysztof Tchórzewski, przed 30 lat szef siedleckiej Solidarności.
- Miejsce wystawy nie jest przypadkowe – powiedział prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. – To właśnie tutaj pod pomnikiem gen. Kościuszki, po wcześniejszej Mszy za Ojczyznę sprawowanej w kościele Św. Stanisława, spotykali się po wprowadzeniu stanu wojennego siedleccy opozycjoniści i ludzie, dla których wolność, niepodległość i solidarność nie były tylko pustymi frazesami. Tu demonstrowali wierność swoim ideałom i przekonaniom. Tak nie podobało się to ówczesnej władzy, że aż ogrodziła ten skwer i zlikwidowała dostęp do pomnika. Na niewiele to jednak się zdało.
Wystawa została zorganizowana dzięki staraniom Tomasza Olki z Fundacji Gazety Podlaskiej im. Tadeusza Kłopotowskiego i Adama Borowskiego, przed laty aktywnego działacza opozycji demokratycznej, obecnie wydawcy, który przygotował fotograficzny przegląd dziejów społecznego oporu w trzynastu ostatnich latach PRL. Na otwarciu wystawy obecny był również znany badacz najnowszych dziejów Polski prof. Jan Żaryn. Przybliżył on licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej tradycję antykomunistycznego oporu, sięgającego czasów II wojny światowej. - Społeczeństwo polskie doby lat 70 i 80 - tych zostało bardzo ostro przetrenowane przez propagandę komunistyczną, ale z drugiej strony niemal w każdej polskiej rodzinie była osoba, która przekazywała z pokolenia na pokolenie pamięć o żołnierzach wyklętych, o podziemiu niepodległościowym. Była jakaś osoba represjonowana, czy to w latach 50 - tych bądź 68 lub 70 roku. Ta pamięć o oporze wobec komunistów istniała i pozwoliła wreszcie zrzucić jarzmo niewoli. Wystawę na skwerze Kościuszki można oglądać do 10 stycznia.
Natomiast w Muzeum Regionalnym otwarta został inna wystawa. „Sceny z życia w PRL” to fotograficzny zapis lat osiemdziesiątych przygotowany przez prezesa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Internowanych w Stanie Wojennym Janusza Olewińskiego. Można ją oglądać do 30 grudnia.
(dd)
 

Źródło: dd

« Powrót