Aktualności

01-09-2017

Święto wojska w Siedlcach

Święto wojska w Siedlcach

W tym roku Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej przypadło 1 września. Z tej okazji świętował również stacjonujący w Siedlcach Dywizjon Przeciwlotniczy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

 

Na terenie garnizonu siedleckiego 31 sierpnia odbyły się okolicznościowe uroczystości, zakończone defiladą pododdziałów wchodzących w skład siedleckiego garnizonu. Dowódcom i żołnierzom wręczono gratulacje, odznaczenia i nagrody od Dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

List gratulacyjny na ręce Dowódcy Garnizonu Siedleckiego i Dowódcy Dywizjonu ppłk Sebastiana Kembrowskiego, skierowany do wszystkich oficerów, podoficerów i żołnierzy, złożył Prezydent Miasta Wojciech Kudelski. - Składam najserdeczniejsze życzenia sukcesów i awansów w służbie na rzecz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej oraz pomyślności w życiu osobistym. Prezydent docenił militarne znaczenie wojsk przeciwlotniczych. - 78 lat temu także Mieszkańcy naszego Miasta doświadczyli, czym jest zmasowany atak z powietrza. W Siedlcach do dzisiaj widoczne są ślady niemieckich bombardowań.

W uroczystościach wzięli udział m.in. szef szkolenia 1 Warszawskiej Brygady Pancernej ppłk Jan Gajewski, b dowódca siedleckiego garnizonu, a obecnie szef obrony przeciwlotniczej 1 Warszawskiej Brygady Pancernej - ppłk. Krzysztof Krawczyk; dowódca 5 Batalionu OT w Siedlcach ppłk Dariusz Kozłowski, ppłk Michał Oździński - szef Wojskowej Komendy Uzupełnień Siedlce, starosta siedlecki Dariusz Stopa, wójt gminy Siedlce Henryk Brodowski, b. szef siedleckiej Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Jerzy Pawlik, b. dowódca siedleckiego garnizonu płk Artur Ryczywolski, ks. prałat płk Andrzej Dziwulski oraz reprezentanci służb mundurowych: policji, straży pożarnej, służby celnej, przedstawiciele i prezesi stowarzyszeń kombatanckich i rezerwistów.

Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej zakończył popołudniowy koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Żołnierze stacjonujący w Siedlcach wchodzą w skład 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, której dowództwo mieści się w podwarszawskiej Wesołej. Brygada z kolei jest jedną z jednostek 16 Dywizji Zmechanizowanej, z dowództwem w Elblągu. W Wesołej stacjonuje też sztab brygady oraz bataliony: dowodzenia, czołgów, logistyczny i 17. patrol rozminowania. W Siedlcach skoszarowane są: dywizjon przeciwlotniczy, kompanie rozpoznawcza i saperów. W Zamościu brygada rozlokowała 3. Zamojski batalion zmechanizowany, w Chełmie natomiast: 1. Kołobrzeski batalion zmechanizowany, dywizjon artylerii samobieżnej oraz 35. patrol rozminowania.
 

opr. JiC, zdjęcia w galerii: Piotr Grabowski ; WB (koncert)

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót