Aktualności

02-08-2017

Jesteśmy przedsiębiorczy

Jesteśmy przedsiębiorczy

Siedlczanie są jednymi z najbardziej przedsiębiorczych ludzi w Polsce. Średnio, co dziesiąty z nas prowadzi jakiś biznes, dzięki czemu Miasto rozwija się i plasuje się wysoko pośród wszystkich 2478. gmin w kraju.

 

Autorem rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju jest prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej. On też jest twórcą opracowania pt. „Rozwój społeczno-gospodarczy a potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny”. "- Wskaźnik przedsiębiorczości jest ważną zmienną opisującą rozwój gospodarczy gmin. Daje też obraz, na ile samorządy wpierają działalność gospodarczą. Samorządy pierwszej piątki tworzą dobry klimat do rozwoju przedsiębiorczości, jak też działają systematycznie w kształtowaniu konkurencyjności inwestycyjnej”. – podkreśla prof. Sobczak.

Ustalając "ranking przedsiębiorczych gmin" autorzy przyznawali gminom po jednym punkcie za każdy podmiot gospodarczy na 1 tys. mieszkańców.

Przedsiębiorcze Siedlce

Siedlce w przedmiotowym rankingu plasują się na 324 miejscu (na 2478 gmin) z prawie 109 firmami na 1 tys. mieszkańców (108,91 pkt.). Różnice w ilości podmiotów gospodarczych pomiędzy sklasyfikowanymi gminami nie są duże; znajdująca się o 100 miejsc wyżej Częstochowa ma wskaźnik 117,21 podmiotów na 1 tys. mieszkańców.

Liczba firm działających w Siedlcach utrzymuje się od lat na stale wysokim poziomie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2016 roku, w Mieście działało 8388 przedsiębiorstw. Gros tych firm, bo aż 8196 jest własnością osób prywatnych. Najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - według klasyfikacji PKD - zajmowało się w Mieście (stan na 31.12.2016 r.) handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą pojazdów samochodowych (1678 firm), profesjonalną działalnością naukową i techniczną 9772), opieką zdrowotną i pomocą społeczną (605) oraz transportem i gospodarką magazynową - 541 firm.

Ranking przedsiębiorczych gmin

Liderem przedsiębiorczości spośród wszystkich ujętych 2478. polskich gmin, został dolnośląski Karpacz, w którym w 2015 r. na 1 tys. mieszkańców przypadało 795,37 podmiotów gospodarczych. Wśród gmin wiejskich największą liczbą podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców odznaczały się także: zachodniopomorskie Mielno (290,05). Biorąc pod uwagę gminy miejsko-wiejskie, najbardziej przedsiębiorcze okazały się nadmorskie miejscowości turystyczne: Międzyzdroje (269,45 podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców), Władysławowo (244,84) i Dziwnów (232,77). Spośród gmin miejskich największą liczbę podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców odnotowano w miastach turystycznych: Łebie (343,36), Jastarni (298,90), Zakopanem (210,52) i Szczawnie-Zdroju (202,49).

Miastem na prawach powiatu o największej wartości współczynnika przedsiębiorczości został Sopot, w którym na 1 tys. mieszkańców w 2015 r. przypadało przeciętnie 236,52 podmiotów gospodarczych. Wysoko w rankingu uplasowały się także Warszawa (230,08), Poznań (200,65) i Wrocław (178,11).

W gronie najmniej przedsiębiorczych samorządów w 2015 r. znalazły się gminy położone w regionach o niskim PKB per capita. Wskaźnik przedsiębiorczości przybrał najniższą wartość w Nowym Dworze (woj. podlaskie). Na 1 tys. mieszkańców przypadło tu jedynie 27,83 podmiotów gospodarczych.

PEŁNY RANKING GMIN POD WZGLĘDEM LICZBY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 1 TYS. MIESZKAŃCÓW:

Więcej o opracowaniu tu:

aut. JiC

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

 

« Powrót