Aktualności

07-04-2017

Mamy kolejnych 8. Wspaniałych

Mamy kolejnych 8. Wspaniałych

Już po raz 23. odbył się Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych", organizowany z myślą o uczniach siedleckich szkół, którzy niosą bezinteresowna pomoc innym.

Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 1993 roku w Warszawie. Szybko przerodził się jednak w imprezę o zasięgu ogólnopolskim. Dzisiaj organizowany jest w 85. miastach Polski.

W czwartek, 6 kwietnia w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 6, odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji Konkursu. W tym roku zgłoszono 16. kandydatów z 7. siedleckich szkół. Kapituła Nagrody podjęła decyzję o przyznaniu tytułu Laureata XXIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Miasta Siedlce następującym osobom:
1. Karolowi Białeckiemu – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
2. Julii Joannie Chromińskiej - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny w Siedlcach,
3. Sylwii Gumienniczuk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach,
4. Annie Kieliszek - Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Siedlcach w Zespole Szkół Nr 1 w Siedlcach,
5. Weronice Kobylińskiej - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach,
6. Karolinie Katarzynie Misiuk - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny w Siedlcach,
7. Mateuszowi Sawickiemu - Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Siedlcach w Zespole Szkół Nr 1 w Siedlcach,
8. Aleksandrze Wysokińskiej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach.

Przyznano również 8 wyróżnień następującym osobom:
1. Marii Gołąbek - Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,
2. Weronice Kolo - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach,
3. Michalinie Faustynie Kosowskiej – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,
4. Julii Słowińskiej - Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,
5. Katarzynie Marii Szczepańskiej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach,
6. Monice Szewczyk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach,
7. Dawidowi Szwejkowskiemu - Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,
8. Robertowi Tomaszewskiemu - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

Na szczeblu ogólnopolskim Konkursu Miasto Siedlce reprezentować będzie: Julia Joanna Chromińska z I-ego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny w Siedlcach.

Poznajcie Państwo sylwetki Laureatów XXIII Samorządowego Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" w Siedlcach i ich działania na rzecz innych:

- Karol Białecki - uczeń II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. W wolontariacie od 5 lat. Karol jest członkiem zespołu folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”. Podczas występów na scenach Polski i Europy popularyzuje regionalne dziedzictwo kulturowe, zdobywając przy tym wiele nagród na konkursach i festiwalach. Jest harcerzem, członkiem Hufca ZHP „Podlasie” w Siedlcach. Organizuje akcję „Kropla Krwi na Dzień Myśli Braterskiej”, której celem jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród harcerzy i mieszkańców Siedlec. Wspólnie z innymi harcerzami organizuje kursy pierwszej pomocy medycznej.

Brał udział w wielu przedsięwzięciach kulturalnych i społecznych m.in. akcja "Siedlczanie czytają „Krzyżaków”, zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”. Aktywnie działa w szkolnym Kole Przyjaciół Zwierząt, uczestniczy w zbiórce karmy dla bezdomnych zwierząt i organizuje spotkania na temat praw zwierząt. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, pobiera Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce. Zorganizował akcję pisania kartek dla dzieci z oddziałów onkologicznych oraz nocny maraton pisania listów „Napisz list-zmień życie” Amnesty International. Współpracuje także z Polskim Związkiem Niewiadomych. Swoim działaniem daje przykład rówieśnikom, że możliwe jest łączenie wielu aktywności pozaszkolnych oraz pokazuje, że taka postawa pozwala na wszechstronny rozwój.

Julia Joanna Chromińska - uczennica I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach. W wolontariacie działa od 5 lat. Julia jest członkinią Szkolnego Koła Caritas. Chętnie włącza się w akcje charytatywne, uczestniczy w szkolnych uroczystościach. Podczas minionych wakacji opiekowała się dziećmi w ramach półkolonii, organizowanych przez siostry zakonne. W 2016 roku jako przedstawiciel szkoły otrzymała Nagrodę Biskupa Siedleckiego. Reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym, śpiewa w szkolnej scholii, aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim.

Gra w siatkówkę, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. Bierze udział w audycji „Drogami Młodości” w Katolickim Radiu Podlasie. Uczestniczy również w zajęciach teatralnych Studia Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza, działającego przy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Występuje także w spektaklach , zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. Bardzo ważne są dla niej wartości katolickie, angażuje się w życie swojej parafii, działa w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Jest także honorowym dawcą krwi. Mobilizuje innych do działania, jest kreatywna i otwarta na nowe wyzwania, do których potrafi przekonać rówieśników.

- Sylwia Gumienniczuk - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach. W wolontariacie działa od 3 lat. Sylwia pełni funkcję przewodniczącej klasy, współorganizuje imprezy i wycieczki klasowe, bierze udział w Dniach Otwartych Szkoły, pomagała w organizacji jubileuszu 95-lecia Szkoły. Jest uzdolniona plastycznie, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, bierze udział w olimpiadach zawodowych, konkursach z języka angielskiego, zawodach sportowych (trenuje siatkówkę). Działa w Szkolnym Kole Caritas, angażuje się w zbiórki żywności, akcję „Szlachetna Paczka”.

Znajduje także czas na działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej. Brała udział w akcjach pożarniczych, ratowała ludzkie życie, pomagała przy usuwaniu szkód po nawałnicach i wichurach. Systematycznie przechodzi szkolenia strażackie, pełni funkcję kronikarza w OSP, bierze udział w konkursach strażackich i zbiórkach charytatywnych. Pracowała jako wolontariusz w Diecezjalnym Centrum Światowych Dni Młodzieży w Siedlcach, uczestnicząc bezpośrednio w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży 2016 na poziomie diecezji. Była laureatką szkolnych konkursów „Mistrz Czytania” i wiedzy z j. rosyjskiego. Związana jest także z Ośrodkiem Gminy – Sarnaki, włącza się w działalność miejscowych organizacji swojej „małej ojczyzny”.

- Anna Kieliszek - uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Siedlcach. W wolontariacie działa od 3 lat. Anna pracuje jako wolontariuszka w Domu Dziecka w Siedlcach. Udziela się w pracach Szkolnego Koła Caritas, jest także członkinią Ruchu Światło – Życie przy Parafii św. Józefa w Siedlcach. Uczestniczyła w Diecezjalnych Światowych Dniach Młodzieży, śpiewała w chórze i opiekowała się pielgrzymami z różnych stron świata. Uczestniczy w akcjach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, „Jałmużnie Wielkopostnej”, zbiórkach żywności organizowanych przez Bank Żywności i Caritas Diecezji Siedleckiej.

Aktywnie włącza się w inicjatywy podejmowane przez Samorząd Uczniowski m.in. akcję dobroczynną „Marzycielska poczta”, zbiórkę darów na rzecz Polaków mieszkających na Ukrainie. Otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Siedlce za osiągnięcia sportowe i muzyczne. Dużo czyta i pisze wiersze, jeden z nich opublikowano w tomiku „W korytarzach codzienności”. Interesuje się działalnością Fundacji Rak’n’roll, pomagającej kobietom chorym na raka, brała udział w akcji „Daj Włos”. Należy do katolickiej wspólnoty „Nie śpijcie!, Nie!”, uczęszcza na cotygodniowe warsztaty muzyczne i uczestniczy w wielu akcjach ewangelizacyjnych. Jest osobą wysokiej kultury osobistej, wrażliwą na potrzeby drugiego człowieka. W swojej działalności społecznej kieruje się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

- Weronika Kobylińska - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach. W wolontariacie działa od 6 lat. Weronika aktywnie pracuje społecznie w różnych formacjach, m.in. jest przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Szkoły, działa w Szkolnym Kole Caritas, Szkolnym Młodzieżowym Wolontariacie, szkolnym kole Amnesty International. Prowadzi zajęcia dla dzieci w świetlicy środowiskowej przy kościele Św. Stanisława w Siedlcach oraz Domu Małego Dziecka w Siedlcach.

Organizuje wiele zbiórek na rzecz potrzebujących np. plastikowych nakrętek dla Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” czy środków finansowych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Brała udział w akcjach charytatywnych „Góra Grosza” i „Adopcja Serca”. Zorganizowała w szkole nocny Maraton Pisania listów pod patronatem Amnesty International. Charakteryzuje się skutecznością i operatywnością w działaniu, potrafi przekonać rówieśników do swoich pomysłów. Jest niezwykle odpowiedzialna i pracowita, ma jasno określone cele w życiu i systematycznie je realizuje.

- Karolina Katarzyna Misiuk - uczennica I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach. W wolontariacie działa od 3 lat. Karolina jest członkinią Szkolnego Koła Caritas. Angażuje się w wiele akcji charytatywnych, jest również wolontariuszką w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach, gdzie pomaga w nauce uczniom z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje z dziećmi ze świetlicy środowiskowej w Warszawie, prowadzonej przez Siostry Loretanki.

Bierze udział w wielu konkursach recytatorskich, gra w siatkówkę. Jest także harcerką, aktywnie uczestniczy w pracach swojej drużyny harcerskiej. Razem z Samorządem Uczniowskim zorganizowała kiermasz na rzecz Bajkowej Fabryki Nadziei z Białegostoku. Organizuje spotkania z młodzieżą białoruską. Uczestniczy w projektach teatralnych. Jako wolontariuszka brała udział w finałach WOŚP. Karolina reprezentuje szkołę na Forum Młodzieży Szkół Katolickich w Częstochowie i na Europejskich Spotkaniach Młodych Wspólnoty w Taize. Brała również udział w Olimpiadzie Teologii Katolickiej. Wykazuje się dojrzałością i odpowiedzialnością, swoim zachowaniem pokazuje innym, że skutecznie można połączyć naukę z działalnością charytatywną.

- Mateusz Sawicki - uczeń Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Siedlcach. W wolontariacie działa od 3 lat. Mateusz jest Przewodniczącym Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Z jego inicjatywy odbywa się akcja dobroczynna „Marzycielska Poczta”, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Jest członkiem Ruchu Światło – Życie. Podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży przygotowywał spotkania, czuwania modlitewne, pełnił funkcję wolontariusza, a także nakręcił pamiątkowy film na temat ŚDM w Diecezji Siedleckiej.

Czynnie angażuje się w działalność Służby Liturgicznej przy Parafii św. Józefa w Siedlcach. Koordynował zbiórkę darów na rzecz polskich rodzin z Ukrainy, zainicjowaną przez Fundację Dziedzictwa Kresowego. Był organizatorem szkolnego projektu „Mamy Niepodległą” oraz szkolnego konkursu „Polskie symbole narodowe”. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, jest finalistą i zwycięzcą wielu konkursów tematycznych. Interesuje się historią Polski i świata, astronomią, sportem i filatelistyką. Wzorowo wywiązuje się z powierzonych działań, jest osobą ciekawą świata i z radością i optymizmem podchodzi do nowych wyzwań.

- Aleksandra Wysokińska - uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach. W wolontariacie działa od 3 lat. Aleksandra aktywnie włączyła się w realizację ogólnopolskiego projektu Fundacji Ad Gentes „Żłobek na peryferiach”. Oprócz propagowania wśród uczniów idei pracy misyjnej, zachęcała rówieśników do wzięcia udziału w konkursie plastycznym i literackim pt. „Wszyscy jesteśmy uczniami misjonarzami”. Zainicjowała również działania, które miały na celu finansowe wsparcie żłobka dla ubogich dzieci w Ekwadorze. Z jej inicjatywy zorganizowano w szkole akcję sprzedaży ciasteczek, wieczorek poetycki dla rodziców i zbiórkę pieniężną. Jej szkoła za działalność charytatywną została uhonorowana specjalną nagrodą przez Prezydenta RP.

Obecnie Aleksandra jest szkolnym koordynatorem akcji pozyskiwania środków na remont i wyposażenie przyszpitalnego przedszkola w Zambii. Bierze także udział w projekcie „Młodzież i filantropia. Aktywna młodzież, zaangażowani obywatele”, którego celem jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie postaw filantropijnych wśród gimnazjalistów. Współpracuje z Fundacją „Żółty Latawiec”. Organizowała w szkole akcję „Marzycielska Poczta”. Przygotowywała paczkę żywnościową w ramach pomocy Polakom na Białorusi i Ukrainie. Nadzorowała akcję „Papieskie kremówki” na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zorganizowała w szkole akcję zbierania maskotek dla dzieci poszkodowanych w wypadkach „Twój miś może zostać ratownikiem”, przy współpracy z Miejską Strażą Pożarną w Siedlcach. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w zbiórkach Banku Żywności w Siedlcach. Jest Przewodniczącą Samorządu Szkolnego, organizuje wiele pożytecznych akcji i konkursów. Jest także laureatką konkursów recytatorskich, poetyckich i teatralnych.

aut. i foto: WB

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/

« Powrót

Galeria