Aktualności

18-04-2017

50 lat Muzeum Regionalnego

50 lat Muzeum Regionalnego

W tym roku Muzeum Regionalne w Siedlcach obchodzi 50 lat powojennej działalności. Muzealnicy przygotowują cztery nowe ekspozycje, m.in.: „Podróże w czasie. Siedlce przez wieki”. W bibliotece muzeum zobaczymy, m.in. książki pochodzące ze zbiorów Aleksandry Ogińskiej i opatrzone jej autografem. Wernisaż wszystkich wystaw 28 kwietnia o godz. 18.00.


Główne uroczystości zostały zaplanowane 29 maja i będą połączone z Dniem Muzealnika Województwa Mazowieckiego. Pierwsza część uroczystości odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, a przewidziano w niej wystąpienia gości. Zostaną też wręczone odznaczenia, dyplomy, podziękowania i gratulacje osobom współpracującym i wspierającym działania placówki. Ponadto, zaplanowano konferencję naukową poświęconą historii siedleckiego muzeum, mecenatowi księżnej Aleksandry Ogińskiej, dziejom majątku Natolin – obecnej siedziby Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz dworom i pałacom pogranicza mazowiecko-podlasko-lubelskiego. Po konferencji, goście i widzowie odwiedzą siedzibę muzeum, w którym otwarte zostaną nowe wystawy czasowe.

Druga część uroczystości odbędzie się w Dąbrowie, gdzie w parku miejscowego zespołu dworsko-parkowego zaplanowane zostało spotkanie integracyjne oraz zwiedzanie miejscowego Muzeum Ziemiaństwa – Oddziału Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Honorowy patronat nad jubileuszem objął Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Historia Muzeum

Historia siedleckiego muzeum sięga 1928 roku, kiedy to uchwałą Rady Miasta powołano Muzeum Ziemi Podlaskiej. 28 kwietnia, z okazji 50-lecia siedleckiego Muzeum Regionalnego, pokaże wiele cennych zbiorów z historii Siedlec i samej palcówki.

Placówka po 1928 roku mieściła się w jednej sali XVIII-wiecznego Ratusza zwieńczonego figurą "Atlasa", zwanego przez siedlczan Jackiem, i miała charakter wielodziałowy. Gromadzono w niej obiekty z dziedziny archeologii, historii, etnografii i sztuki. Zbiory te uległy jednak zniszczeniu podczas pożaru ratusza w lipcu 1944 r.
Dopiero po II wojnie światowej, w 1967 roku, reaktywowano muzeum z siedzibą w ratuszu.

Przez lata funkcjonowało ono kolejno pod trzema nazwami jako: Muzeum Ziemi Podlaskiej (do 1975 roku), Muzeum Okręgowe (w latach 1975-1999), a od 2000 roku jednostka działa jako Muzeum Regionalne w Siedlcach. Od 50 lat w muzeum grodzone są i udostępniane dobra kultury z zakresu: archeologii, sztuki, numizmatyki, etnografii, historii, fotografii archiwalnej i historii wojskowości. Niektóre spośród nich posiadają charakter unikatowy.

W działalności wystawienniczej Muzeum kładzie nacisk na historię Siedlec i regionu. W ciągu 50-letniego funkcjonowania w muzeum zgromadzono blisko 14 tysięcy eksponatów.
W 2017 roku Muzeum Regionalne w Siedlcach obchodzi jubileusz 50-lecia powojennej działalności.

Obecnie przygotowywane są cztery jubileuszowe ekspozycje: „Podróże w czasie. Siedlce przez wieki”, „Sztuka w naszych zbiorach”, „Zbiory etnograficzne, XIX-XX w. Wybór z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach”, „Muzeum na przestrzeni lat pięćdziesięciu”. Uroczyste otwarcie wystaw odbędzie się 28 kwietnia (piątek) 2018 r. o godz. 18.00.

O wystawach:

„Podróże w czasie. Siedlce przez wieki”

Ekspozycja ma na celu upamiętnienie najważniejszych wydarzeń historycznych w blisko pięćsetletniej historii miasta. Obejmuje chronologicznie okres od powstania miejscowości w średniowieczu, przez epokę nowożytną, kiedy miasto uzyskało prawa miejskie w 1547 r., czasy panowania w Siedlcach Czartoryskich, okres zaborów, I wojnę światową, wojnę polsko – bolszewicką, dwudziestolecie międzywojenne, po okres II wojny światowej.

Na wystawie udostępnione zostaną, m.in. przedmioty pochodzące z okresu średniowiecza, pamiątki po księżnej Aleksandrze Ogińskiej, portrety właścicieli Siedlec, najstarsze wizerunki Siedlec i jego mieszkańców oraz inne zabytki materialne z nimi związane, w tym pamiątki rodzinne.

Oprócz eksponatów z własnych zbiorów, na wystawie zostaną zaprezentowane zabytki m.in. z Muzeum Narodowego w Krakowie, Fundacji XX. Czartoryskich w Krakowie, Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie oraz ze zbiorów prywatnych.

„Sztuka w naszych zbiorach”

Od samego początku istnienia muzeum w Siedlcach gromadzone są dzieła sztuki. Zbiory te zapoczątkowała wspaniała darowizna artystki urodzonej w Siedlcach - Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969). Ten dar stał się swoistym wzorem, ponieważ po nim nastąpiły kolejne. Córka Michała Borucińskiego (1885-1976) – Hanna Sołtan – gdy likwidowała warszawskie mieszkanie rodziców, zaprosiła do niego pracowników Muzeum, by zaopiekowali się spuścizną artystyczną ojca, także rodowitego Siedlczanina. Te dwie kolekcje będą prezentowane w największym wyborze. Muzeum planuje też pokazanie także tego, co podarowały siostry: Irena (1901-1985) i Joanna Karpińskie (1902-1999) oraz Kazimierz Szwainowski (1917- 2002), znani siedleccy artyści. Muzeum bardzo ceni sobie te donacje i jest z nich dumne.

Placówka przy ul. Piłsudskiego 1 pochwali się też innymi dziełami sztuki gromadzonymi przez pół wieku. Pochodzą one z zakupów, darów jeszcze innych artystów oraz przekazów różnych instytucji, w tym: Powiatowego Domu Kultury w Siedlcach, Muzeum Narodowego w Warszawie i siedleckiego Biura Wystaw Artystycznych.

„Zbiory etnograficzne, XIX-XX w. Wybór z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach”

Zbiory etnograficzne to gromadzone od lat siedemdziesiątych XX wieku muzealia, tworzące kolekcje i zbiory otwierające kolekcje, charakterystyczne dla wsi chłopskich i drobnoszlacheckich, głównie z okolic Siedlec.

Na wystawie pokazane zostaną najcenniejsze eksponaty z kolekcji etnograficznych. Będą to: ubiory, tkaniny użytkowe, sprzęty gospodarskie, wycinanki z papieru glansowanego, rzeźby ludowe, instrumenty muzyczne i dewocjonalia.

W kolekcji ubiorów przeważają stroje kobiet: spódnice i fartuchy wełniane, bawełniane i lniane typu miejskiego, z nici swojskich i fabrycznych, z tkanin wykonanych na krosnach, powstałe i użytkowane od początku dwudziestego wieku do lat trzydziestych. Uzupełniają je liczne chusty wełniane, jesionki, chustki szalinówki, bluzki i bielizna lniana. Ubiorów mężczyzn zachowało się na wsi niewiele, toteż w zbiorach muzeum są tylko liczne koszule lniane i pojedyncze okazy odzieży wierzchniej.

W bardzo bogatej kolekcji tkanin użytkowych muzeum ma cały przekrój typów tkanin użytkowanych jako nakrycia łóżek, wykonanych z wełny, lnu i rzadziej bawełny, ujawniające zmieniające się mody we wzornictwie; od archaicznych wzorów tkackich - w tak zwane migotki - przez pasiaki, kraciaki i modniejsze w drugiej połowie dwudziestego wieku wełniane dywany dwuosnowowe. Obok tego zbioru znajdują się: obrusy lniane, ręczniki i pościel w kratę, wykonane z tak zwanego na wsi guru (fabryczne nici bawełniane).

Kolekcję sprzętów gospodarskich reprezentują gównie typowe sprzęty użytkowane w domu, w pierwszej połowie dwudziestego wieku: kołowrotki, niecki, garnki, stołki, ławy, liczne wyroby bednarskie. Ze względu na brak powierzchni magazynowej nie można gromadzić kolejnych, większych obiektów.

Muzeum szczyci się dużą, reprezentatywną kolekcją wycinanek ludowych z okolic: Garwolina, Otwocka i Mińska Mazowieckiego, powstałych w drugiej połowie dwudziestego wieku o typowym archaicznym wzornictwie i późniejsze, już wykonane na zamówienie i konkursy.

W niewielkiej, ale cennej kolekcji rzeźb, wyróżniamy trzy dziewiętnastowieczne, przedstawiające Chrystusa, pochodzące z okolic Siedlec, prawdopodobnie z kapliczek. Rzeźbę współczesną reprezentują oryginalne prace kilku twórców z okolic Siedlec.
W zbiorze instrumentów wyróżniamy dwie harmonie: najstarsza, dwurzędowa, powstała w końcu XIX wieku i nowszy nabytek, harmonia trzyrzędowa siedleckiej firmy "Niedźwiedź" z lat trzydziestych XX w. Oba instrumenty są obecnie oddane do konserwacji.

Najnowszą, powstałą w 2000 roku i ciągle uzupełnianą kolekcją są dewocjonalia z końca XIX do połowy XX wieku, tj.: obrazy kultu domowego, modlitewniki, święte obrazki, osóbki – figurki Matki Boskiej, domowe pasyjki, różańce, druki okolicznościowe związane z uroczystościami kościelnymi.

„Muzeum na przestrzeni lat pięćdziesięciu”

Ostatnia prezentowana od 28 kwietnia wystawa to, w dużym skrócie, przedstawiona historia działalności Muzeum Regionalnego w Siedlcach od jego powołania w 1967 roku do chwili obecnej. Materiały archiwalne i aktualne pokazane będą w formie galerii fotografii z ekspozycji, wernisaży, konkursów, prelekcji, spotkań itp. Można będzie podziwiać także najważniejsze nagrody i wyróżnienia, wydawnictwa książkowe i katalogowe, plakaty, kartki pocztowe, pamiątki i wiele innych rzeczy dokumentujących życie Muzeum Regionalnego
w Siedlcach.

Dodatkowo, na krótko, w muzealnej bibliotece przygotowana będzie ekspozycja książek pochodzących ze zbiorów Aleksandry Ogińskiej i opatrzonych jej autografem oraz innych wydanych w XVIII, XIX i początkach XX wieku.

Wszystkie wystawy jubileuszowe przygotowane przez Muzeum Regionalne w Siedlcach zwiedzający będą mogli oglądać do marca 2018 r. 

Wystawy: „Podróże w czasie. Siedlce przez wieki”, „Sztuka w naszych zbiorach”, „Zbiory etnograficzne, XIX-XX w. Wybór z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach”, „Muzeum na przestrzeni lat pięćdziesięciu” - Muzeum regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1. Wernisaż 28 kwietnia (piątek) 2018 r. o godz. 18.00.

opr. JiC na podst. Sławomir Kordaczuk

 

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/


 

« Powrót