Aktualności

30-05-2017

50 lat Muzeum Regionalnego

50 lat Muzeum Regionalnego

Siedleckie Muzeum Regionalne świętowało wczoraj jubileusz 50-lecia powojennej działalności. Cztery nowe ekspozycje muzealne, przygotowane na tę okazję, otwarto już miesiąc wcześniej.


Jubileusz 50-lecia powojennej działalności siedleckiej placówki połączono z obchodami Święta Muzealników Województwa Mazowieckiego. Gości, przedstawicieli instytucji samorządowych, kulturalnych, sponsorów oraz pracowników i osoby współpracujące z muzeum, powitali dyr. Andrzej Matuszewicz i prezes mazowieckich muzealników Halina Czubaszek. W pierwszej części obchodów w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, poza okolicznościami wystąpieniami, dyrektorom Muzeum - Andrzejowi Matuszewiczowi i Sławomirowi Kordaczukowi, wręczono marszałkowskie medale "Pro Masovia", a pracownikom - listy i dyplomy gratulacyjne. Sponsorzy, ssoby na co dzień współpracujące z Muzeum i fundatorzy otrzymali pamiątkowe medale. W ten sposób podziękowano również samorządowi Miasta Siedlce, instytucji wspierającej Muzeum Regionalne. Pamiątkowy medal odebrał prezydent Wojciech Kudelski.

Uroczystość oficjalną zakończyła konferencja naukowa "Ziemianie na Podlasiu" podczas której wygłoszono referaty tematyczne dot. historii muzeum, czasom mecenatu ks. Aleksandry Ogińskiej, dziejom majątku Dąbrowa - siedzibie oddziału siedleckiego muzeum - oraz dworom i pałacom pogranicza mazowiecko-podlasko-lubelskiego. Po południu goście i muzealnicy spotkali się w Dąbrowie na drugiej, integracyjnej części uroczystości.

opr. JiC; zdjęcia poniżej: Adam Białczak (KRP)

 

*******************

Informacja z dn. 18.4.2017

W tym roku Muzeum Regionalne w Siedlcach obchodzi 50 lat powojennej działalności. Muzealnicy przygotowują cztery nowe ekspozycje, m.in.: „Podróże w czasie. Siedlce przez wieki”. W bibliotece muzeum zobaczymy, m.in. książki pochodzące ze zbiorów Aleksandry Ogińskiej i opatrzone jej autografem. Wernisaż wszystkich wystaw 28 kwietnia o godz. 18.00.

Główne uroczystości zostały zaplanowane 29 maja i będą połączone z Dniem Muzealnika Województwa Mazowieckiego. Pierwsza część uroczystości odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, a przewidziano w niej wystąpienia gości. Zostaną też wręczone odznaczenia, dyplomy, podziękowania i gratulacje osobom współpracującym i wspierającym działania placówki. Ponadto, zaplanowano konferencję naukową poświęconą historii siedleckiego muzeum, mecenatowi księżnej Aleksandry Ogińskiej, dziejom majątku Natolin – obecnej siedziby Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz dworom i pałacom pogranicza mazowiecko-podlasko-lubelskiego. Po konferencji, goście i widzowie odwiedzą siedzibę muzeum, w którym otwarte zostaną nowe wystawy czasowe.

Druga część uroczystości odbędzie się w Dąbrowie, gdzie w parku miejscowego zespołu dworsko-parkowego zaplanowane zostało spotkanie integracyjne oraz zwiedzanie miejscowego Muzeum Ziemiaństwa – Oddziału Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Honorowy patronat nad jubileuszem objął Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Historia Muzeum

Historia siedleckiego muzeum sięga 1928 roku, kiedy to uchwałą Rady Miasta powołano Muzeum Ziemi Podlaskiej. 28 kwietnia, z okazji 50-lecia siedleckiego Muzeum Regionalnego, pokaże wiele cennych zbiorów z historii Siedlec i samej palcówki.

Placówka po 1928 roku mieściła się w jednej sali XVIII-wiecznego Ratusza zwieńczonego figurą "Atlasa", zwanego przez siedlczan Jackiem, i miała charakter wielodziałowy. Gromadzono w niej obiekty z dziedziny archeologii, historii, etnografii i sztuki. Zbiory te uległy jednak zniszczeniu podczas pożaru ratusza w lipcu 1944 r.
Dopiero po II wojnie światowej, w 1967 roku, reaktywowano muzeum z siedzibą w ratuszu.

Przez lata funkcjonowało ono kolejno pod trzema nazwami jako: Muzeum Ziemi Podlaskiej (do 1975 roku), Muzeum Okręgowe (w latach 1975-1999), a od 2000 roku jednostka działa jako Muzeum Regionalne w Siedlcach. Od 50 lat w muzeum grodzone są i udostępniane dobra kultury z zakresu: archeologii, sztuki, numizmatyki, etnografii, historii, fotografii archiwalnej i historii wojskowości. Niektóre spośród nich posiadają charakter unikatowy.

W działalności wystawienniczej Muzeum kładzie nacisk na historię Siedlec i regionu. W ciągu 50-letniego funkcjonowania w muzeum zgromadzono blisko 14 tysięcy eksponatów.
W 2017 roku Muzeum Regionalne w Siedlcach obchodzi jubileusz 50-lecia powojennej działalności.

Obecnie przygotowywane są cztery jubileuszowe ekspozycje: „Podróże w czasie. Siedlce przez wieki”, „Sztuka w naszych zbiorach”, „Zbiory etnograficzne, XIX-XX w. Wybór z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach”, „Muzeum na przestrzeni lat pięćdziesięciu”. Uroczyste otwarcie wystaw odbędzie się 28 kwietnia (piątek) 2018 r. o godz. 18.00.

O wystawach:

„Podróże w czasie. Siedlce przez wieki”

Ekspozycja ma na celu upamiętnienie najważniejszych wydarzeń historycznych w blisko pięćsetletniej historii miasta. Obejmuje chronologicznie okres od powstania miejscowości w średniowieczu, przez epokę nowożytną, kiedy miasto uzyskało prawa miejskie w 1547 r., czasy panowania w Siedlcach Czartoryskich, okres zaborów, I wojnę światową, wojnę polsko – bolszewicką, dwudziestolecie międzywojenne, po okres II wojny światowej.

Na wystawie udostępnione zostaną, m.in. przedmioty pochodzące z okresu średniowiecza, pamiątki po księżnej Aleksandrze Ogińskiej, portrety właścicieli Siedlec, najstarsze wizerunki Siedlec i jego mieszkańców oraz inne zabytki materialne z nimi związane, w tym pamiątki rodzinne.

Oprócz eksponatów z własnych zbiorów, na wystawie zostaną zaprezentowane zabytki m.in. z Muzeum Narodowego w Krakowie, Fundacji XX. Czartoryskich w Krakowie, Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie oraz ze zbiorów prywatnych.

„Sztuka w naszych zbiorach”

Od samego początku istnienia muzeum w Siedlcach gromadzone są dzieła sztuki. Zbiory te zapoczątkowała wspaniała darowizna artystki urodzonej w Siedlcach - Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969). Ten dar stał się swoistym wzorem, ponieważ po nim nastąpiły kolejne. Córka Michała Borucińskiego (1885-1976) – Hanna Sołtan – gdy likwidowała warszawskie mieszkanie rodziców, zaprosiła do niego pracowników Muzeum, by zaopiekowali się spuścizną artystyczną ojca, także rodowitego Siedlczanina. Te dwie kolekcje będą prezentowane w największym wyborze. Muzeum planuje też pokazanie także tego, co podarowały siostry: Irena (1901-1985) i Joanna Karpińskie (1902-1999) oraz Kazimierz Szwainowski (1917- 2002), znani siedleccy artyści. Muzeum bardzo ceni sobie te donacje i jest z nich dumne.

Placówka przy ul. Piłsudskiego 1 pochwali się też innymi dziełami sztuki gromadzonymi przez pół wieku. Pochodzą one z zakupów, darów jeszcze innych artystów oraz przekazów różnych instytucji, w tym: Powiatowego Domu Kultury w Siedlcach, Muzeum Narodowego w Warszawie i siedleckiego Biura Wystaw Artystycznych.

„Zbiory etnograficzne, XIX-XX w. Wybór z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach”

Zbiory etnograficzne to gromadzone od lat siedemdziesiątych XX wieku muzealia, tworzące kolekcje i zbiory otwierające kolekcje, charakterystyczne dla wsi chłopskich i drobnoszlacheckich, głównie z okolic Siedlec.

Na wystawie pokazane zostaną najcenniejsze eksponaty z kolekcji etnograficznych. Będą to: ubiory, tkaniny użytkowe, sprzęty gospodarskie, wycinanki z papieru glansowanego, rzeźby ludowe, instrumenty muzyczne i dewocjonalia.

W kolekcji ubiorów przeważają stroje kobiet: spódnice i fartuchy wełniane, bawełniane i lniane typu miejskiego, z nici swojskich i fabrycznych, z tkanin wykonanych na krosnach, powstałe i użytkowane od początku dwudziestego wieku do lat trzydziestych. Uzupełniają je liczne chusty wełniane, jesionki, chustki szalinówki, bluzki i bielizna lniana. Ubiorów mężczyzn zachowało się na wsi niewiele, toteż w zbiorach muzeum są tylko liczne koszule lniane i pojedyncze okazy odzieży wierzchniej.

W bardzo bogatej kolekcji tkanin użytkowych muzeum ma cały przekrój typów tkanin użytkowanych jako nakrycia łóżek, wykonanych z wełny, lnu i rzadziej bawełny, ujawniające zmieniające się mody we wzornictwie; od archaicznych wzorów tkackich - w tak zwane migotki - przez pasiaki, kraciaki i modniejsze w drugiej połowie dwudziestego wieku wełniane dywany dwuosnowowe. Obok tego zbioru znajdują się: obrusy lniane, ręczniki i pościel w kratę, wykonane z tak zwanego na wsi guru (fabryczne nici bawełniane).

Kolekcję sprzętów gospodarskich reprezentują gównie typowe sprzęty użytkowane w domu, w pierwszej połowie dwudziestego wieku: kołowrotki, niecki, garnki, stołki, ławy, liczne wyroby bednarskie. Ze względu na brak powierzchni magazynowej nie można gromadzić kolejnych, większych obiektów.

Muzeum szczyci się dużą, reprezentatywną kolekcją wycinanek ludowych z okolic: Garwolina, Otwocka i Mińska Mazowieckiego, powstałych w drugiej połowie dwudziestego wieku o typowym archaicznym wzornictwie i późniejsze, już wykonane na zamówienie i konkursy.

W niewielkiej, ale cennej kolekcji rzeźb, wyróżniamy trzy dziewiętnastowieczne, przedstawiające Chrystusa, pochodzące z okolic Siedlec, prawdopodobnie z kapliczek. Rzeźbę współczesną reprezentują oryginalne prace kilku twórców z okolic Siedlec.
W zbiorze instrumentów wyróżniamy dwie harmonie: najstarsza, dwurzędowa, powstała w końcu XIX wieku i nowszy nabytek, harmonia trzyrzędowa siedleckiej firmy "Niedźwiedź" z lat trzydziestych XX w. Oba instrumenty są obecnie oddane do konserwacji.

Najnowszą, powstałą w 2000 roku i ciągle uzupełnianą kolekcją są dewocjonalia z końca XIX do połowy XX wieku, tj.: obrazy kultu domowego, modlitewniki, święte obrazki, osóbki – figurki Matki Boskiej, domowe pasyjki, różańce, druki okolicznościowe związane z uroczystościami kościelnymi.

„Muzeum na przestrzeni lat pięćdziesięciu”

Ostatnia prezentowana od 28 kwietnia wystawa to, w dużym skrócie, przedstawiona historia działalności Muzeum Regionalnego w Siedlcach od jego powołania w 1967 roku do chwili obecnej. Materiały archiwalne i aktualne pokazane będą w formie galerii fotografii z ekspozycji, wernisaży, konkursów, prelekcji, spotkań itp. Można będzie podziwiać także najważniejsze nagrody i wyróżnienia, wydawnictwa książkowe i katalogowe, plakaty, kartki pocztowe, pamiątki i wiele innych rzeczy dokumentujących życie Muzeum Regionalnego
w Siedlcach.

Dodatkowo, na krótko, w muzealnej bibliotece przygotowana będzie ekspozycja książek pochodzących ze zbiorów Aleksandry Ogińskiej i opatrzonych jej autografem oraz innych wydanych w XVIII, XIX i początkach XX wieku.

Wszystkie wystawy jubileuszowe przygotowane przez Muzeum Regionalne w Siedlcach zwiedzający będą mogli oglądać do marca 2018 r. 

Wystawy: „Podróże w czasie. Siedlce przez wieki”, „Sztuka w naszych zbiorach”, „Zbiory etnograficzne, XIX-XX w. Wybór z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach”, „Muzeum na przestrzeni lat pięćdziesięciu” - Muzeum regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1. Wernisaż 28 kwietnia (piątek) 2018 r. o godz. 18.00.

opr. JiC na podst. źr.

 

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/


 

« Powrót

Galeria