Aktualności

07-03-2017

Wawrzyny dla najlepszych

Wawrzyny dla najlepszych

Tylko do 31 marca przyjmowane będą wnioski o przyznanie "Wawrzynów Siedleckich", nagród Prezydenta Miasta przyznawanych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury. To już 7. edycja nagrody.

W ubiegłym roku Kapituła przyznała nagrody siedleckiej poetce Krystynie Chojeckiej, byłej dyrektor MOK Krystynie Paczuskiej, rzeźbiarzowi Andrzejowi Sołtysiukowi i poecie Krzysztofowi Tomaszewskiemu Wawrzyna "za całokształt pracy twórczej", a "za upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym" dyrektorowi Muzeum Diecezjalnego ks. Robertowi Mirończukowi.

Nagroda ma na celu wyróżnienie osób i efektów ich pracy, znacznie przekraczających etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki. Laureatami mogą być artyści, twórcy i animatorzy kultury posiadający regionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe osiągnięcia w zakresie kultury. Nagroda może być przyznana animatorowi, artyście, twórcy działającemu społecznie lub osobie zawodowo związanej z działalnością kulturalną, a dotyczy osób mających związek z Siedlcami poprzez: miejsce zamieszkania, miejsce dokonań artystycznych lub podejmowaną tematyką. O przyznanie nagrody mogą występować organizacje, instytucje, związki i stowarzyszenia.

Nagroda przyznawana jest na mocy Uchwały Nr XXIX/333/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 kwietnia 2008 roku. Wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Siedlce - „Wawrzyn Siedlecki”, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla danych osób lub organizacji, należy składać do dnia 31 marca 2017 roku, w Biurze Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Siedlce „Wawrzyn Siedlecki” oraz wniosek, można otrzymać w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Siedlce, pok. 112 lub w załącznikach poniżej.

aut.JiC; foto: nagrodzony w 2016 roku - ks. Robert Mirończuk.

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

Załączniki:

« Powrót