Aktualności

16-02-2017

Wysoko w rankingu powiatów

Wysoko w rankingu powiatów

Siedlce są na 38. miejscu pod względem zamożności wśród powiatów wg rankingu Ministerstwa Finansów. Tylko 82. powiaty z 380., w tym nasze miasto na prawach powiatu, odnotowały dochody podatkowe przekraczające średnią krajową. Najzamożniejszym wśród nich jest Warszawa.

Ranking pokazuje, ile z naszych podatków odprowadzanych dla Państwa, wraca do nas w zależności od tego, czy jesteśmy mieszkańcami gminy, czy powiatu oraz ile wpływów z podatków lokalnych "generuje" jeden mieszkaniec. Im więcej zarabiamy, im jesteśmy bogatsi, tym większe kwotowo sumy otrzymujemy z budżetu Państwa jako udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.

Gdyby rozpatrywać dochody siedlczanina jako mieszkańca "gminy", to wyniosłyby one 1678,11 zł. (dla porównania: dochód mieszkańca "gminy Siedlce" to 1502,23 zł.); ale jako że Siedlce są jednocześnie miastem-powiatem to dochód podatkowy wyliczony dla każdego siedlczanina podwyższony jest o kwotę 257,02 zł. (razem: 1935,13 zł.).

Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów w Polsce na 2017 r. (tzw. wskaźnik P), wyliczone na podstawie informacji o dochodach podatkowych za 2015 r. (wg stanu na 30 czerwca 2016 r.). Wskaźnik P - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca powiatu - przyjmuje się do obliczania rządowej subwencji wyrównawczej (w tym na 2017 r.).  Wskaźnik ten dla powiatów i gmin oblicza się podobnie, dzieląc sumę dochodów podatkowych wszystkich powiatów/gmin w Polsce przez liczbę mieszkańców kraju, a wskaźnik P (dla powiatów) i G (dla gmin) to liczby, które wynikają z podzielenia dochodów podatkowych danego powiatu lub gminy (podatków lokalnych oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych) przez liczbę jej mieszkańców.

Średnie dochody podatkowe jednego mieszkańca ogółu powiatów w kraju wyliczono na 216,38 zł. Spośród 380 powiatów, jedynie 82 odnotowały dochody podatkowe przekraczające średnią, w tym Siedlce będące miastem na prawach powiatu. Ze swoimi 257,02 zł. na mieszkańca zajmują wysoką, 38 pozycję. Przed naszym Miastem z tzw. ściany wschodniej jest tylko Lublin (35.-264,52 zł.), a za naszym Siedlcami plasują się mi.in.: Ostrołęka (39.-256,27 zł.), Białystok (65.-232,58 zł.), powiat miński (77.-224,77 zł.), Biała Podlaska (98.-196,97 zł.), Łomża (101.-194,56 zł.) i Zamość (106.-192,59 zł.).

Najzamożniejszym regionem jest Mazowsze, a powiatem Warszawa, której dochody podatkowe wyniosły 582,54 zł na mieszkańca. Drugie miejsce w rankingu zajął powiat piaseczyński z woj. mazowieckiego z dochodami rzędu 490,21 zł, a trzecie - powiat warszawski zachodni (444,17 zł). Zaraz za nim uplasowało się miasto na prawach powiatu Sopot (441,47 zł) oraz mazowiecki powiat pruszkowski (411,15 zł). Kolejne miejsca zajęły: Poznań (371, 53 zł), powiat polkowicki z woj. dolnośląskiego (370,31 zł), grodziski z woj. mazowieckiego (354,78 zł) i Katowice (353,74 zł). Dopiero na 305. miejscu jest powiat siedlecki z dochodem per capita o ponad 2,5 raza mniejszym niż Siedlce - 121,75 zł.

Tymczasem najniższe dochody z podatków osiągnął powiat kazimierski z woj. świętokrzyskiego. Wpływy te wyniosły 75,33 zł per capita, czyli nieznacznie więcej niż dwa lata wcześniej (61,7 zł). Niskim wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca odznaczył się też powiat moniecki z woj. podlaskiego (79,95 zł), a także powiat chełmski z woj. lubelskiego (83,16 zł) oraz kolneński z woj. podlaskiego (87,5 zł).

PEŁNY RANKING NAJBOGATSZYCH I NAJBIEDNIEJSZYCH POWIATÓW tutaj:

opr. JiC na podst. źródła: samorzad.pap.pl; foto: zsunicef.pl

« Powrót