Aktualności

11-01-2018

"Akcja zima" na ulicach i chodnikach

"Akcja zima" na ulicach i chodnikach

30 listopada 2017 r. PUK Serwis, zgodnie z umową z Urzędem Miasta Siedlce rozpoczął coroczne utrzymanie dróg i ulic w Mieście, w ramach tzw. akcji zimowej. UM przypomina, że obowiązkiem właścicieli oraz zarządców nieruchomości i posesji jest dbanie o stan nawierzchni przyległych chodników. Ta dbałość to zapobieganie śliskości chodników. 

Obowiązek ten jest wymogiem ustawowym, zawartym w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku.

Zapisy ustawy doprecyzowuje „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siedlce” w paragrafie 3: Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, który brzmi (pkt.6):

"Obowiązek uprzątnięcia chodnika z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinien być realizowany przez:
- odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
- podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika".

W przypadku uporczywego niewywiązywania się ze sprzątania i zapobiegania śliskości chodników, Straż Miejska i Policja mają prawo upominać, bądź wszczynać postępowanie mandatowe.

Akcja Zima z PUK Serwis

O stan nawierzchni ulic zimą w naszym Mieście - zgodnie z zawartą przez siedlecki samorząd umową na zimowe utrzymanie i odśnieżanie dróg - dbało będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SERWIS sp. z o.o. Umowa, która obowiązuje od dzisiaj - 30 listopada br. stanowi, iż w pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz trasy autobusów MPK.

PUK Serwis ma do dyspozycji do "Akcji Zimowej" trzy piaskarko-solarki, dwa pługi na ciężarówkach, 5 pługów traktorowych, trzy ciągniki z tylnym pługiem, równiarkę – używaną przy dużych opadach śniegu. Osiem osób będzie w ramach szybkich interwencji ręcznie oczyszczało kratki, przejścia dla pieszych, i rejony newralgicznych miejsc, tj.: most łukowski, warszawski, w rejonie ul. Kaczorowskiego.

Wydział Dróg UM Siedlce informuje dodatkowo, że uwagi i zgłoszenia dotyczące przebiegu "Akcji Zimowej" należy kierować pod numery:

- (25) 632 84 01 - Akcja Zima - PUK SERWIS,

- 531 887 732 - dyżurny Akcji Zima - PUK SERWIS,

- Straż Miejska - dyżurny (25) 794 39 86 i 794 39 87.

  opr. JiC

 

Zapraszamy na www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/
 

« Powrót