Aktualności

17-02-2011

Twoje zdrowie - to Twoja rodzina. Inauguracja "Akademii Promocji Zdrowia 2011"

Twoje zdrowie - to Twoja rodzina. Inauguracja "Akademii Promocji Zdrowia 2011" 
17 lutego w Szkole Podstawowej Nr 6 Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz Osób Uzależnionych "Powrót z U" zainaugurowało cykl spotkań w ramach "Akademii Promocji Zdrowia 2011".

Spotkania Akademii Promocji Zdrowia mają charakter otwarty i skierowane są do wszystkich mieszkańców Siedlec, którzy chcą pogłębiać wiedzę dotyczącą ochrony własnego zdrowia. "Prawdziwe szczęście w rodzinie" to pierwszy z cyklu wykładów wygłoszonych przez dr Romana Chalupka mających na celu promowanie wartości rodzinnych oraz profilaktyki zdrowotnej. Wzajemne relacje oraz właściwe stosunki między członkami rodziny mają ogromny wpływ na wszystkie płaszczyzny naszego życia, zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej, a co z tego wynika, również na nasze zdrowie - mówił wykładowca.
W pierwszym spotkaniu oprócz mieszkańców miasta, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Piotr Karaś Przewodniczący Rady Miasta Siedlce, Anna Sochacka zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, a także Prezes Stowarzyszenia "Powrót z U" Pani Maria Podniesińska będąca jednocześnie inicjatorem całego przedsięwzięcia.
Szczegółowy harmonogram zajęć "Akademii Promocji Zdrowia 2011" można znaleźć na stronie internetowej Siedleckiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Uzależnionych "Powrót z U" http://www.powrotzu.com/news23.html

Źródło: dd

« Powrót