Aktualności

28-02-2011

Odznaczenia dla siedleckich samorządowców

Odznaczenia dla siedleckich samorządowców

W poniedziałek, 28 lutego dwudziestu dwóch pracowników siedleckiego magistratu zostało odznaczonych krzyżami zasługi oraz medalami za długoletnią służbę. W imieniu Prezydenta RP siedleckich samorządowców uhonorował Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski.

W jubileuszowym roku dwudziestolecia samorządu Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski wystąpił do Prezydenta Rzeczpospolitej z wnioskiem o przyznanie odznaczeń państwowych dla szczególnie zasłużonych pracowników. Uroczyste wręczenie medali i odznaczeń odbyło się 28 lutego podczas sesji Rady Miasta Siedlce.

Marek Muszyński - przez 12 lat sekretarz miasta, a od 2007 r. radca prawny otrzymał srebrny Krzyż Zasługi, Sławomir Kurpiewski - Naczelnik Wydziału Edukacji udekorowany został brązowym Krzyżem Zasługi. Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Jerzy Adamczyk - inspektor w Wydziale Dróg , wcześniej o Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach, Karol Choromański - Kierownik Referatu Geodezji, Geodeta Miasta, Andrzej Grzywacz - Naczelnik Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, Andrzej Leszkowicz - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Kazimierz Paryła - Skarbnik Miasta , Krystyna Pogonowska - Naczelnik Wydziału Kontroli, Wanda Sęktas - inspektor w Wydziale Programów Rozwojowych, Henryk Wojtczuk - inspektor w Wydziale Edukacji, Wanda Woźniak - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich, od 2010r. na emeryturze, Krystyna Wyspiańska - kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Srebrne Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Małgorzata Furmaniak- kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Ewa Gębal - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Edward Lipiński - inspektor w Referacie Mieszkaniowym, Bogumiła Piwnicka - kierownik Referatu Inwestycji, Andrzej Rutkowski - Architekt, kierownik Biura Projektowego, Marta Sosnowska - Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, od stycznia 2011r. wicestarosta powiatu sokołowskiego, Anna Więckiewicz - inspektor w Wydziale Programów Rozwojowych. Wojciech Piesio - Geodeta, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami udekorowany został Medalem Brązowy za Długoletnią Służbę, a Wiesław Leszczyński - inspektor w Wydziale Dróg otrzymał odznakę honorową "Zasłużony dla drogownictwa" przyznaną przez Ministra Infrastruktury. Złoty Krzyż Zasługi Prezydent RP przyznał Adamowi Bobrykowi - wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Siedlce, który ze względów zdrowotnych nie mógł odebrać odznaczenia osobiście.

Słowa podziękowania za pracę w samorządzie skierował do odznaczonych Jacek Kozłowski. - Te medale są przede wszystkim za waszą służbę, w której dobro wspólne jest zawsze na pierwszym miejscu - mówił wojewoda. Swoje uznanie dla siedleckich urzędników wyraził również Wojciech Kudelski. - Bez waszej ciężkiej pracy nie byłoby sukcesów Prezydenta, Rady, ani całego miasta. Na koniec obrad V sesji Rady Miasta głos zabrał Przewodniczący Piotr Karaś, który również pogratulował odznaczonym.

Źródło: dd

« Powrót