Aktualności

19-10-2011

Ukraińscy wodociągowcy w Siedlcach

Ukraińscy wodociągowcy w Siedlcach

Delegacja samorządowców i przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z Ukrainy odwiedziła 19 października Siedlce. Goście mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej w naszym mieście. W trakcie spotkania w Urzędzie Miasta prezydent Wojciech Kudelski podzielił się doświadczeniami naszego miasta w tworzeniu i zarządzaniu infrastrukturą techniczną.

Wizyta studyjna ukraińskich samorządowców obyła się w ramach realizowanego projektu „Polsko-ukraińska akademia rozwoju usług komunalnych i ochrony środowiska”. Jest on realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Lwowskie Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Projektem objęte są ukraińskie samorządy, a wolę współpracy zadeklarowały także mazowieckie samorządy miejskie z Siedlec, Radomia, Legionowa, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa i Sochaczewa. Celem projektu jest poprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniami poprzez zwiększenie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej w ukraińskich samorządach oraz podniesienie kompetencji zarządczych w rozwoju usług zbiorowego zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków.

(dd)
 

Źródło: dd

« Powrót