Aktualności

04-03-2011

Obrady Związku Miast Polskich

Obrady Związku Miast Polskich

W Poznaniu, 3 marca, rozpoczęły się dwudniowe obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Bierze w nich udział prezydent Siedlec Wojciech Kudelski.

W obradach bierze udział ponad 300 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących rad miast z miast członkowskich. Delegaci dokonają wyboru nowego prezesa związku oraz członków zarządu ZMP, przyjmą sprawozdania z działalności oraz realizacji budżetu ZMP za rok 2010, a także ustalą program działania i budżet na rok 2011.

Odbędzie się również uroczystość wręczenia wyróżnień honorowych - Złotej Wstęgi Miast Polskich i Medali Związku oraz podsumowanie 20-lecia ZMP. Odsłonięty zostanie także pomnik Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, byłego wieloletniego prezesa związku, prezydenta Poznania. Obrady zgromadzenia będą poświęcone debacie na temat stanu finansów miast oraz polskiej polityki miejskiej. Delegaci zapoznają się też z samorządowymi inicjatywami legislacyjnymi Prezydenta RP. (dd)

Źródło: dd

« Powrót