Aktualności

18-10-2011

Wsparcie dla siedleckich inwestycji

Wsparcie dla siedleckich inwestycji

Blisko 361 mln zł to wartość inwestycji, które uzyskały wsparcie zewnętrzne. Najwięcej nakładów trafiło na poprawę układu komunikacyjnego, rozbudowę oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, ale także na rewaloryzację placówek kultury. Wsparcie wyniosło 201 mln zł, z tej kwoty 185 mln zł to środki unijne.

Oczyszczalnia i kanalizacja za 165 mln
Największy projekt realizuje siedleckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce” wykonywane jest w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Wartość zdania wynosi 165 624 tys. zł, a kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 82 275 tys. zł. – To jeden z najważniejszych projektów realizowanych w Siedlcach - mówi prezydent Wojciech Kudelski. – Jest to podstawa pod dalszy rozwój miasta. Jeśli chcemy, aby za kilka lat Siedlce stały się stutysięczną metropolią, to stałe nakłady na rozbudowę infrastruktury są koniecznością.

Drogi i komunikacja – 100 mln
Możliwość uzyskania wsparcia zewnętrznego była z pewnością jednym z ważnych argumentów przy podejmowaniu decyzji o budowie nowych arterii i remoncie istniejących dróg i ulic. Projekty drogowe zrealizowane i kontynuowane obecnie to kwota 100 mln zł. Te inwestycje są wyjątkowo wysoko dofinansowywane (nawet do 85 %) zarówno ze środków unijnych, jak i rządowych. Do Siedlec trafiło już, bądź też trafi 75,5 mln zł.
Przebudowa jednak siedleckiego sytemu drogowego to zajęcie permanentne. Wyprowadzenie ruchu z centrum miasta, które władze miasta uznają za priorytet jest w istocie zadaniem syzyfowym. Przybywa dróg i nowych ulic, ale stale rośnie w mieście liczba pojazdów. Przekroczyła ona już 45 tysięcy. Drugie tyle samochodów jest zarejestrowanych na terenie powiatu siedleckiego. – Musimy dopracować się zupełnie nowego miejskiego systemu komunikacyjnego – powiedział na wrześniowej konferencji prasowej prezydent Kudelski. – Nie może być tak, że jeśli w rodzinie są trzy samochody, to każdy jedzie swoim i prawie w to samo miejsce. Musimy stworzyć znaczące zachęty, aby siedlczanie zaczęli chętniej korzystać z komunikacji zbiorowej.

Obwodnice i parkingi
Oddane na dniach dwie obwodnice miejskie z pewnością odciążą centrum miasta, ale dopiero ich uzupełnienie o kolejne odcinki – od ul. Kazimierzowskiej do Kasztanowej i od Warszawskiej do Składowej (z wykorzystaniem karieru) sprawią, że kierowcy zaczną omijać śródmieście. Ciekawym rozwiązaniem wydaje się być pozbawienie ulicy Piłsudskiego charakteru głównego ciągu komunikacyjnego Siedlec. Czy na odkorkowanie centrum miasta będzie miała wpływ strefa płatnego parkowania, zdania są podzielone. Działająca w latach dziewięćdziesiątych strefa nie przynosiła dochodów. Zwolnieni z opłat byli mieszkańcy ulic w strefie oraz właściciele firm, głównie sklepów. Wprowadzenie opłat dla wszystkich, bez żadnych wyjątków, spowoduje zapewne liczne protesty, tych którzy tu mieszkają i prowadzą działalność gospodarczą. Z drugiej strony centrum miasta powinno być dostępne dla osób z zewnątrz, które będą tu dokonywać zakupów i załatwiać urzędowe sprawy. Budowa nowych podziemnych parkingów pod Placem Sikorskiego wydaje się kwestią co najmniej dziesięciolecia.
 

Nowe autobusy
Pocieszające jest uzyskanie wsparcia na poprawę funkcjonowania transportu miejskiego w mieście. Projekt o wartości 13 mln zł zostanie wsparty środkami unijnymi na kwotę 9,9 mln zł. Dzięki temu siedleckie MPK zakupi jedenaście nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej. Zmianie ulegnie także wygląd przystanków, z których część zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Placówki kultury
Kompleksowe remonty siedleckich ośrodków kultury kosztowały miasto 32 mln zł. Dzięki temu zmodernizowano i rozbudowano salę Podlasie oraz Centrum Kultury i Sztuki, gdzie powstała Scena Teatralna - jedna z najnowocześniejszych w kraju. Remont obu placówek kosztował 14,4 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 5 570 tys. zł. Znacznie mniej unijnych środków trafiło na modernizację budynku byłego kina „Sojusz”, bo tylko 1 655 tys. zł, ale tu ogólne koszty inwestycji zamknęły się w kwocie 5,4 mln zł. Do tej pory nie wpłynęły do Siedlec przyobiecane przez Marszałka Województwa środki na remont i rozbudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej i renowację Sali Białej. Miasto wydało na ten pierwszy obiekt blisko 7 mln zł, a na drugi 5,2 mln zł. Kiedy zostanie podpisana umowa na dofinansowanie tych dwóch zadań na razie niewiadomo, chociaż władze samorządowe województwa twierdzą, że to nastąpi.

Stary Szpital
Tuż przed wyborami samorządowymi podpisana została umowa na przebudowę zabytkowego budynku Starego Szpitala w Siedlcach. Całkowita wartość zadania to 9,8 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 6,4 mln zł. Inwestycja SP ZOZ realizowana jest w dobrym tempie i zakończy się zgodnie z harmonogramem, czyli pod koniec roku. W budynku, który przez 20 lat stał niewykorzystywany i niszczał będzie mieścił się oddział psychiatryczny z poradniami zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień.

Kto nie lubi „Aleksandrii”
Od sześciu lat nie doczekała się na uznanie władz Mazowsza i wsparcie środkami unijnymi rewitalizacja Parku Miejskiego „Aleksandria”. Pamiętający rozkwit miasta w XVIII wieku pod rządami Czartoryskich i Ogińskich park ciągle jest zbyt nisko oceniany przy naborze wniosków. Zawsze brakuje kilku punktów, aby znaleźć się na liście rankingowej. Rewitalizacja „Aleksandrii” zgodnie z przygotowanym projektem wyniesie około 15 mln zł. Mają w nim pojawić się ścieżki edukacyjne, nowe oświetlone alejki i stylizowane obiekty, które zniknęły z parku na przestrzeni dziejów. Odtworzony zostanie także układ historycznych parkowych kanałów, mostków i przepustów. „Aleksandria” byłaby znowu perełką, tak jak sąsiadujący z parkiem pałac odremontowany przy wykorzystaniu środków unijnych przez siedlecką uczelnię.

Sport dofinansowany
Wsparcie zewnętrzne, głównie z programów rządowych, miało decydujący wpływ na rozwój inwestycji sportowych. Siedlce wspaniale wykorzystały swoją szansę uzyskując środki na budowę kompleksów boisk w ramach programu „ Moje boisko – Orlik 2012”. W ten sposób w mieście powstało pięć takich obiektów oraz „Biały Orlik”, a kolejny jest aktualnie na ukończeniu. Budowa „Orlików” kosztowała 8 mln zł, a dofinansowanie przekroczyło 3 mln zł. Siedlce uzyskały także 0,5 mln zł dofinansowania na modernizację sztucznego lodowiska, którego koszt zamknął się kwotą 4,5 mln zł. Miasto uzyskało także wsparcie na budowę placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Siedem takich ogródków dla najmłodszych kosztowało 1,2 mln zł, a ich powstanie dofinansowane zostało kwotą 543 tys. zł.
 

Dariusz Dybciak
 

Źródło: dd

« Powrót