Aktualności

15-10-2011

Zjazd Absolwentów „Rolnika”

Zjazd Absolwentów „Rolnika”

Ponad 400 osób wzięło udział 15 października w I Zjeździe Absolwentów „Rolnika”. Siedleckiej szkoły, która w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia. Zjazd był okazją do wielu wspomnień i spotkań po latach, zarówno z kolegami ze szkolnej ławy, jak też z pedagogami.

  Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach w intencji zmarłych nauczycieli i kolegów. Pierwszy, w 90-letniej historii szkoły, zjazd absolwentów zaszczyciło zacne grono gości. Byli wśród nich parlamentarzyści: Krzysztof Borkowski (absolwent Rolnika) i Krzysztof Tchórzewski. Władze samorządowe Siedlec reprezentował prezydent Wojciech Kudelski (absolwent), przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś i wiceprzewodniczący Stefan Somla (absolwent) oraz sekretarz Miasta Siedlce Sławomir Marchel (absolwent). Powiat siedlecki reprezentował przewodniczący Rady Henryk Brodowski oraz wicestarosta Józefa Rychlik, także absolwenci Rolnika. W zjeździe, w którym wzięło udział ponad 400 osób nie zabrakło także byłych dyrektorów, nauczycieli i absolwentów, piastujących dzisiaj wiele ważnych funkcji zarówno państwowych, jak i samorządowych, pracujących na uczelniach, w firmach oraz prowadzących własne gospodarstwa rolne i ogrodnicze.
Gości powitał obecny dyrektor „Rolnika” czyli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 Leszek Rozbicki. Przedstawił ona także pokrótce historię szkoły. Sięga ona roku 1921, kiedy to biskup Henryk Przeździecki dokonał poświęcenia budynku, który stoi do dnia dzisiejszego i jest siedzibą Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Szkoła otrzymała wówczas za patrona króla Kazimierza Wielkiego. Przez pierwsze lata borykała się z trudnościami, które udało się przezwyciężyć w 1926 r. Do tego roku została wyposażona w niemal wszystkie maszyny, dzięki którym wreszcie mogła funkcjonować prawidłowo. W latach 1922-34 szkołę ukończyło 533 uczniów. Nauka trwała 11 miesięcy. Zajęcia odbywały się codziennie w wymiarze 9 godzin: 5 godzin teorii i 4 godziny zajęć praktycznych w gospodarstwie szkolnym. Na wyróżniających się uczniów czekały specjalnie ufundowane stypendia. Uczniowie mogli zamieszkać w internacie. Zapewniano im pełne wyżywienie. Placówka posiadała własne organy prasowe, tj. "Kazimierzak" oraz "Wieczór Sobotni", które były redagowane przez uczniów. Uczniowie prowadzili także sklepik - spółdzielnię uczniowską. W 1929 roku w dziale ogrodniczym prowadzono szkółkę drzew owocowych i ozdobnych, która przyczyniła się do rozwoju sadownictwa na Podlasiu. Wojnę szkoła przetrwała, przechodząc z rąk niemieckich do radzieckich. Na szczególną uwagę w okresie okupacji zasługuje postać drugiego z kolei dyrektora, Tadeusza Tomaszewskiego, w którego domu odbywały się tajne komplety. Dyr. Tomaszewski kierował szkołą w latach 1924-49, cieszył się wysokim uznaniem i szacunkiem. Po wojnie szkoła ulegała wielokrotnym przekształceniom - istniało tu m.in. Technikum Weterynaryjne oraz Technikum Wodno-Melioracyjne. Obecnie zaś jest to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.
W wystąpieniach oficjalnych gości nie zabrakło także nawiązania do wspomnień z edukacji w siedleckim „Rolniku”. Prezydent Wojciech Kudelski wspominał swój pobyt i naukę w szkole, która dała mu podstawy do stania najpierw meliorantem, a potem urzędnikiem i samorządowcem. Prezydent wręczył organizatorom zjazdu pamiątkowe statuetki siedleckiego „Jacka”.
Część oficjalną Zjazdu uświetnił występ zespołu folklorystycznego „Chodowiacy” oraz obecni wychowankowie „Rolnika”, którzy przedstawili prezentację o swojej szkole. Uroczystości oficjalne odbywały się w hali siedleckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po ich zakończeniu uczestnicy zjazdu przenieśli się do budynku szkoły, gdzie odbyły się spotkania wspomnieniowe w salach lekcyjnych. Była tam także możliwość obejrzenia pamiątek i kronik szkolnych oraz wpisu do Księgi Pamiątkowej. Zjazd zakończył bal absolwentów.
Dariusz Dybciak

Źródło: dd

« Powrót

Galeria