Aktualności

04-03-2011

Rusza nabór do przedszkoli

Rusza nabór do przedszkoli

Już 28 marca rozpocznie się nabór do miejskich przedszkoli. W tym roku rekrutację trzylatków wesprze elektroniczny system Nabór Optivum.

21 lutego 2011 Prezydent Miasta Siedlce podjął decyzję o zakupie elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli Nabór Optivum. Program ma wyeliminować negatywne zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata, usprawnić przepływ informacji o wolnych miejscach w przedszkolach, ograniczy również liczbę wizyt rodziców w placówce podczas trwania rekrutacji i pozwoli oszczędzić czas. Wyniki naboru będą dostępne w Internecie. Elektroniczna rekrutacja obejmie na razie trzylatki. Program Optivum, który doskonale sprawdził się w szkołach ponadgimnazjalnych, obejmie placówki publiczne i niepubliczne.
Oferta miejsc we wszystkich siedleckich przedszkolach jest wystarczająca i pozwoli na objęcie wychowaniem przedszkolnym blisko 80% dzieci trzyletnich. Na tle kraju, gdzie średnia wynosi około 43%, Siedlce wypadają bardzo dobrze. Dowodzą tego dane statystyczne:
w 2011 roku liczba zameldowanych w mieście trzylatków to 893 (według stanu na dzień 10 lutego). W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowano 696 miejsc w przedszkolach, co stanowi 77,94%. W 16 przedszkolach publicznych są 372 miejsca a w 15 niepublicznych 324. Samorząd miasta dofinansowuje działalność placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji.

Przewidywany harmonogram rekrutacji:

  1. do 25 marca - opublikowanie przez przedszkola informacji o liczbie wolnych miejsc.
  2. od 28 marca do 15 kwietnia do godz. 16.00 - składanie w przedszkolu I preferencji, karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami.
  3. 29 kwietnia o godz. 10.00 - ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych przeszkoli.
  4. od 29 kwietnia od godz. 10.00 do 6 maja do godz. 16.00 - potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.
  5. 13 maja o godz. 10.00 - ogłoszenie list przyjętych do przedszkoli i opublikowanie informacji o wolnych miejscach.
  6. 13 maja od godz. 10.00 do 27 maja do godz. 16.00 - przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w rekrutacji uzupełniającej. (pm)

Źródło: pm

« Powrót