Aktualności

04-10-2011

Uniwersytet z nowym sztandarem

Uniwersytet z nowym sztandarem

Po raz 43. odbyła się inauguracja roku akademickiego na siedleckim Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Podczas uroczystości odbyło się przekazanie nowego sztandaru, który ufundowali sympatycy uczelni skupieni w Stowarzyszeniu Przyjaciół UP-H.

Inauguracja nowego roku akademickiego, która odbyła się 3 października, zgromadziła dostojne grono gości - przyjaciół siedleckiej uczelni. Parlamentarzystów reprezentowali: senator Waldemar Kraska, posłanki Stanisława Prządka i Teresa Wargocka, posłowie Krzysztof Tchórzewski i Marek Sawicki. W inauguracji udział wziął także wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, wicekurator oświaty Mariusz Dobijański, władze samorządowe Siedlec reprezentowali prezydent Wojciech Kudelski i przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś.
W trakcie inauguracji pożegnano stary sztandar uczelni jeszcze z nazwą Akademia Podlaska. Zastąpił go nowy już z nazwą Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach ufundowany przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół UP-H.
W swoim wystąpieniu rektor siedleckiej uczelni prof. Antoni Jówko przedstawił najważniejsze zadania, jakie stoją przed Uniwersytetem, jego kadrą i studentami w nowym roku akademickim. Na pierwszym roku rozpocznie zajęcia ponad 3300 studentów. Oferta kształcenia obejmuje 20 kierunków pierwszego stopnia, 13 drugiego stopnia, studia doktoranckie i 37 studiów podyplomowych. Uczelnia walczy z demograficznym niżem, dostosowując się do rosnących wymagań i unowocześniając swoją bazę dydaktyczną. W tym roku będzie na niej studiować ponad 9 tysięcy osób, z czego prawie dwie trzecie na studiach stacjonarnych. Rektor Jówko zwrócił uwagę na istotną dla uczelni zmianę kadrową. Wieloletniego kanclerza Andrzeja Tarasiuka, związanego z siedlecką uczelnią przez ponad 30 lat zastąpił dr Ireneusz Chrząścik.


Tradycyjnie podczas inauguracji roku akademickiego odbyły się dekoracje odznaczeniami państwowymi. Wojewoda Jacek Kozłowski udekorował Medalami za Długoletnią Służbę przyznanymi przez Prezydenta RP siedmiu pracowników UP-H. Złotymi medalami odznaczeni zostali: prof. Teresa Banaszkiewicz, Jolanta Serdak, Ewa Sakowska i Janina Leszkowicz, medale srebrne otrzymali: prof. Stanisław Ostrowski, prof. Anna Klim-Klimaszewska i dr hab. Antoni Czyż. Medale Komisji Edukacji Narodowej udekorowani zostali: prof. Stanisław Jaczyński i dr Adam Bobryk. Odznakę "Zasłużony dla rolnictwa" otrzymali: prof. Antoni Jówko, prof. Barbara Gąsiorowska, prof. Wanda Wadas, prof. Krystyna Zarzecka, dr Anna Wysokińska, dr Grzegorz Koc, ks. Sławomir Kapitan, Grzegorz Skwarek i Krzysztof Harasimiuk. Rektor UPH prof. Antoni Jówko wręczył medale "Za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni". Otrzymali je: dr Jerzy Tchórzewski, Grażyna Ciosek i Ewa Kozarska.

Dariusz Dybciak

Źródło: dd

« Powrót