Aktualności

05-03-2011

Sympozjum "In vitro i co dalej?"

Sympozjum "In vitro i co dalej?"

O przyczynach ludzkiej niepłodności, sposobach leczenia, uwarunkowaniach medycznych i genetycznych, jak również aspektach psychologicznych, socjologicznych, prawnych i etycznych metody "in vitro" mówiono na sympozjum naukowym "In vitro i co dalej?", które odbyło się 5 marca w siedleckim Centrum Kultury i Sztuki.

Patronat honorowy nad obradami objęli Ordynariusz Siedlecki ks. bp Zbigniew Kiernikowski oraz prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. W sympozjum zorganizowanym przez Kurię Diecezjalnę Siedlecką, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkołę Wyższą, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach wzięło udział blisko 500 osób.

Otwierając seminarium ks. bp Zbigniew Kiernikowski przedstawił antropologiczne podstawy zagadnienia in vitro. - Kim jest człowiek? To podstawowe pytanie jakie musimy sobie stawiać w dyskusji o sztucznym zapłodnieniu. Możemy spojrzeć na człowieka z trzech różnych perspektyw, jako na absolutny byt, który sam decyduje o sobie, jako produkt kogoś, przedmiot działania jakiejś siły, i wreszcie jako na osobę stworzoną przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. W zależności od tego jaką koncepcję człowieka przyjmiemy, będziemy podejmować odpowiednie do niej rozwiązania moralne. Doświadczenie daru życia możliwe jest również tam, gdzie człowiek tego życia sam nie potrafi stworzyć. W Biblii mamy przykłady niepłodnych kobiet, w których objawia się dzieło Boga. Nie możemy wykluczyć, że ktoś zostaje powołany, by nie mając własnej mocy dawania życia, służył życiu np. przez adopcję. Każdy z nas jest zdumieniem Boga. Jeżeli nie będziemy odkrywać tego zdumienia i manipulować darem życia, będziemy błądzić - mówił ks. bp. Kiernikowski.

W trakcie pierwszej seminaryjnej sesji dr n. med. Adam Marcheluk z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzki w Siedlcach przedstawił przyczyny i leczenie niepłodności męskiej, a Józef Fąk ze Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim omówił przyczyny i leczenie niepłodności u kobiet. Kolejny prelegent prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie mówił o technikach wspomaganego rozrodu i ryzyku medycznym i genetycznym z tym związanym, a Maria Jakimiuk ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich przedstawiła psychiczne konsekwencje zapłodnienia in vitro. W drugiej części seminarium ks. prof. dr hab. Marian Machinek z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie przedstawił etyczny kontekst zapłodnienia in vitro, a dr Jerzy Umiastowski omówił najważniejsze pytania legislacyjne i etyczne związane z tym zagadnieniem. Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan ze Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie stawiając tezę "Położnictwo medycyną macierzyństwa czy medycyną rozrodu?" stwierdził: - Przy pomocy technologii sztucznego rozrodu tworzymy sytuacje sprzyjające poronieniom i rozwojowi nowotworów. Nadal brakuje w położnictwie profilaktyki i promocji zdrowia, wrażliwości na cierpienia i potrzeby pacjentów, współpracy lekarzy z położnymi i pielęgniarkami, indywidualnego podejścia, umiejętności przekazywania niedobrych wiadomości, współpracy z rodziną pacjenta, współprzeżywania radości i klęsk.

Dr Maciej Barczentewicz z lubelskiej poradni Macierzyństwo i Życie swój wykład poświęcił naprotechnologii. Jest to skrót od słów Natural Procreative Technology (Metoda naturalnej prokreacji). Jest metodą diagnozowania i leczenia niepłodności polegającą na prowadzeniu dokładnych obserwacji kobiecego organizmu i tworzeniu na tej podstawie indywidualnych wytycznych dla każdej pary.

Podczas siedleckiego sympozjum nie zabrakło dyskusji panelowej, a podsumowania sympozjum dokonał ks. bp Zbigniew Kiernikowski. - Jest w nas coś więcej niż tylko kod genetyczny. Zostaliśmy stworzeni do życia w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Musimy mieć świadomość, że nie jesteśmy panami życia. Potrzebna jest nam pokorna postawa wobec tajemnicy człowieka i daru przekazywania życia. (dd)

Źródło: dd

« Powrót