Aktualności

03-10-2011

Drogowy boom

Drogowy boom

Ponad 93 miliony złotych wyda w tym roku Miasto Siedlce na inwestycje drogowe. Najważniejsza dla układu komunikacyjnego miasta jest budowa obwodnicy, która pochłonie 58,5 mln zł.

Obwodnice z poślizgiem

Budowa I i II etapu obwodnicy Siedlec opóźniła się. Pierwotny termin zakończenia obu inwestycji przypadał na ostatni dzień sierpnia. - Opóźnienia wynikły z przyczyn niezależnych od wykonawców, głównie niesprzyjających warunków pogodowych - poinformował na sesji Rady Miasta, wiceprezydent Siedlec Jarosław Głowacki.

Urząd Miasta podpisał stosowne aneksy do umów z wykonawcami. Przypomnijmy, że I etap budowy obwodnicy obejmuje wykonanie ponad 3 km drogi na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Sokołowskiej. Jego wykonawcą jest Polimex-Mostostal. Nowy termin zakończenia budowy to 30 listopada. O miesiąc wcześniej oddany zostanie II etap obwodnicy o długości 2,6 km, od ul. Kazimierzowskiej do Sokołowskiej. Wykonawcą tego zadania są Regionalne Drogi Podlaskie.

Wiele problemów użytkownikom dróg przysporzyła budowa czterech rond. Odbywało się to jednak podczas wakacji, kiedy natężenie ruchu pojazdów jest zdecydowanie mniejsze.  Trzy z nich zakończone zostały zgodnie z harmonogramem, tj. do końca sierpnia. Przesunął się tylko termin oddania do użytku ronda na ul. Sokołowskiej, które włączone zostało do ruchu 6 września.

W strefie ekonomicznej

Kolosalne znaczenie dla nowo powstających inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest budowa dwóch ulic: Berdyczowskiej i przedłużenia ul. Sucharskiego do Starzyńskiego. Pierwsza z nich o długości 870 m, biegnąca od ul. Brzeskiej, zapewnia dojazd do powstającego zakładu portugalskiej firmy Carfi i kolejnych wolnych terenów inwestycyjnych. Koszt wykonania drogi, w ramach której powstaje jezdnia z odwodnieniem, ciąg pieszy i oświetlenie to ponad 5 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2 grudnia tego roku.

Zgodnie z terminem, tj. do 30 października zakończy się budowa ul. Sucharskiego. W ramach inwestycji wartej, 2,5 mln zł powstaje 660 metrów jezdni z odwodnieniem i oświetleniem oraz ciąg pieszo-rowerowy. Droga zapewni dojazd do terenów inwestycyjnych oraz połączy Terespolską ze Starzyńskiego.

Odciążyć centrum

Praktycznie zakończona jest już budowa ulicy o symbolu KL12, która łączy Starowiejską z Ogrodową. Pozwoli ona ominąć, jedno z najbardziej obciążonych w Siedlcach, skrzyżowanie przy Szkole Podstawowej nr 7. Planowany termin zakończenia budowy to 15 października. W ramach inwestycji, wartej 3,5 mln zł, wybudowana została tam jezdnia, chodniki, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Nowa ulica nosić będzie nazwę: Biskupa Jana Mazura.

Budowa 1200 metrów ulic Prądzyńskiego i Hłasko wpisuje się doskonale w budowę I etapu obwodnicy miejskiej. Nowy ciąg komunikacyjny, biegnący równolegle do ulicy Warszawskiej, pozwoli odciążyć tą arterię i ułatwić dojazd do centrum mieszkańcom osiedla przy. ul. Daszyńskiego. Prace, zgodnie z umową, mają zostać zakończone 2 grudnia. Łączy koszt inwestycji to 4,7 mln zł.

W centrum

Praktycznie w dwa tygodnie drogowcy wykonali remont chodników na ulicy Pułaskiego, na odcinku od ul. Moniuszki do Hali Targowej. Dotychczasowa asfaltowa nawierzchnia chodnika zastąpiona została kostką brukową. Na blisko 200 metrowym odcinku chodnika zlokalizowano 50 miejsc parkingowych. Koszt inwestycji to 234 tys. zł, ale w jej ramach przewidziano także zamontowanie 71 stylizowanych "pachołków" drogowych na całej ulicy Pułaskiego.

Przebudowa dwupasmowego odcinka ul. Sienkiewicza, od Świętojańskiej do Wojska Polskiego, potrwa praktycznie do końca roku. Koszt inwestycji to 1,2 mln zł. Odcinek do remontu nie jest co prawda zbyt imponujący, bo to zaledwie 115 m, ale jest to jezdnia dwupasmowa, a budowę wydłuża przebudowa przebiegających tam sieci teletechnicznych. Wykonanie tego fragmentu ul. Sienkiewicza poprawi nie tylko estetykę tego fragmentu miasta i uporządkuje parkowanie pojazdów.

Z początkiem października rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ul. Sokołowskiej i Jagiełły. To zadanie miało być wykonane podczas remontu ulicy Jagiełły i Prusa w zeszłym roku, ale Miasto nie dostało wówczas dofinansowania z budżetu państwa. Inwestycja obejmuje przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz wymianę nawierzchni i chodników na ulicy Jagiełły do ul. Chrobrego oraz na ulicy Sokołowskiej do ul. Mieszka I. Termin zakończenia prac to 20 grudnia, a wartość inwestycji wyniesie 2,4 mln zł.

Wyjazd do Łosic

Doczekał się wreszcie kompleksowego remontu zaniedbany wyjazd z Siedlec w kierunku Łosic. Kosztem ponad 3 mln zł przebudowana zostanie ulica Janowska, na odcinku od Wiązowej do Kasztanowej. Zadaniem objęto prace zarówno z branży drogowej, jak też sanitarnej. Przebudowana zostanie gruntownie jezdnia, łącznie z wykonaniem nowej podbudowy. Wykonane zostaną nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Z początkiem grudnia, jak zapewnia naczelnik Wydziału Dróg Urzędu Miasta Wojciech Cylwik ten 600 metrowy fragment Janowskiej będzie już przejezdny.

Na osiedlach

W pełni usatysfakcjonowani mogą być już mieszkańcy ulicy Konwaliowej, 22 Pułku Piechoty, Inżynierskiej, H. Guta i Obrońców Helu. Tam już zakończono roboty. Najdroższą inwestycją była budowa ulicy Konwaliowej. W ramach tej inwestycji za 1,7 mln. zł wykonano ponad 300 metrów drogi oraz 1500 m kanalizacji deszczowej, która pozwoli na kontynuację zadania i budowę kolejnych ulic w tym fragmencie miasta.

Na początku grudnia bezproblemowy dojazd do swoich posesji będą mieli już mieszkańcy ulic Poziomkowej i Borówkowej. W ramach zadania wartego ponad 4,1 mln zł wybudowano 1,3 km jezdni z odwodnieniem, chodnikami ścieżkami rowerowymi oraz oświetleniem. Powstało także prawie 2 km kanalizacji deszczowej.

Dużym zadaniem jest także budowa ulicy Radzyńskiej. Prace mają zostać zakończone w październiku i pochłoną 3,5 mln zł. W ramach zdania wykonanych zostanie prawie 900 m jezdni wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ciągiem pieszym. Niebawem rozpoczną się prace na skrzyżowaniu z ul. Łukowską. Gros robót został już wykonany. W ramach inwestycji powstała także kanalizacja deszczowa zarówno w ul. Radzyńskiej, jak też Targowej.

W tegorocznym planie jest wybudowanie także brakującego odcinka ul. Nowy Świat, od ul. Piaskowej. Rok temu powstał fragment od ulicy Żytniej, będący dojazdem do nowego osiedla mieszkaniowego. Wybudowanie brakującego, 335-metrowego odcinka ma kosztować ok. 1,35 mln zł.

Źródło: dd

« Powrót