Aktualności

03-10-2011

XII sesja Rady Miasta Siedlce

XII sesja Rady Miasta Siedlce

W piątek 30 września obradowali siedleccy radni. Sesja rozpoczęła się od prezentacji zawodników Siedleckiego Klubu Koszykówki, którego drużyna już drugi sezon występuje w I lidze koszykówki mężczyzn.

Prowadzony przez trenera Tomasza Araszkiewicza zespół w większości składa się z wychowanków klubu, którzy osiągają znakomite wyniki sportowe. Po prezentacji zawodnicy SKK otrzymali od prezydenta i przewodniczącego rady drobne upominki z gadżetami miasta.

CKiS im. Andrzeja Meżeryckiego

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy Centrum Kultury i Sztuki. Od 1 stycznia 2012 roku pełna nazwa placówki będzie brzmieć: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Na patrona CKiS wybrano wieloletniego dyrektora tej instytucji, wybitnego twórcę i animatora kultury. Andrzej Meżerycki był postacią znaną i cenioną w siedleckim środowisku kultury, tworzył spektakle teatralne, konkursy i festiwale piosenki, widowiska estradowe. Zasłynął jako pomysłodawca wielu przedsięwzięć i imprez, które na stałe wrosły w pejzaż kulturalny miasta i regionu min. Siedleckich Dni teatru, Dziecięcej Wiosny Teatralnej, Festiwalu Standardów Jazzowych, Festiwalu Tetrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Srebrna Maska", Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Tańca i Folkloru.
Zarówno pasja teatralna Andrzeja Meżeryckiego jak również fakt posiadania przez CKiS jednej z najnowocześniejszych scen teatralnych w Polsce, spowodowały, że Społeczna Rada Programowa pozytywnie zaopiniowała rozszerzenie nazwy o element "Scena Tatralna" co również zaakceptowali radni przyjmując uchwałę nadającą CKiS nową nazwę.

Nowe nazwy ulic

Radni nadali również nowe nazwy kilku ostatnio wybudowanym ulicom w mieście. Rondo na skrzyżowaniu Warszawskiej, Kruszcowej i Monte Cassino, będące ważnym węzłem komunikacyjnym w ramach obwodnicy wewnętrznej miasta, otrzymało imię Marii Skłodowskiej-Curie. Natomiast ulica łącząca Starowiejską i Ogrodową, nazywana do tej pory roboczo "KL12", będzie nosić imię wybitnego Siedlczanina, Honorowego Obywatela Miasta, wieloletniego Pasterza Diecezji Siedleckiej - Biskupa Jana Mazura. Na mapie drogowej miasta pojawi się również ul. Miodowa. To osiedlowa droga w rejonie ulic Kazimierzowskiej i Ogrodowej, która obsłuży wiele terenów przeznaczonych pod budownictwo.

Ławnicy Wybrani

Rada Miasta zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym wybrała ławników na nową kadencję przypadającą w latach 2012 - 2015. Zgodnie z ustaleniami Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach Radni wybrali 15 ławników do Sądu Rejonowego, spośród których 8 będzie orzekać w sprawach prawa pracy. Wyłoniono również 13 ławników, którzy zasiądą w Sadzie Okręgowym.

Bezrobocie w Siedlcach

Radni przyjęli informację Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w Siedlcach. Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że stan bezrobocia w mieście na koniec lipca wyniósł 9,5 %, w powiecie wskaźnik ten jest podobny i wynosi 9,7%, te same wskaźniki dla województwa i kraju wynoszą odpowiednio: 9,3 % i 11,7%. Z danych PUP wynika, że szczególnie zagrożone bezrobociem są osoby młode - na koniec sierpnia b.r. w wieku 25 - 34 lat było zarejestrowanych aż 1280 osób, najwięcej spośród wszystkich, którzy są bez pracy. Jeśli chodzi o przygotowanie zawodowe, to najtrudniej znaleźć pracę mając wykształcenie policealne i średnie zawodowe. Z takimi kwalifikacjami pozostaje zarejestrowanych najwięcej, bo aż 816 osób co stanowi 23,5% ogółu bezrobotnych. W rankingu zawodów najmniej poszukiwanych na rynku pracy dominuje sprzedawca 208 zarejestrowanych, następne dwie duże grupy to ślusarze 108 i technicy ekonomiści 97 osób.
Powiatowy Urząd Pracy w ramach przeciwdziałania bezrobociu prowadzi poradnictwo zawodowe w ramach, którego można skorzystać z usług doradcy zawodowego, szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, a nawet pomocy w indywidualnym opracowaniu planu poszukiwania pracy. Ważną częścią misji PUP są programy aktywizujące bezrobotnych. W tym roku ze środków funduszu pracy pomoc otrzymało aż 350 osób, które wzięły udział min. w pracach interwencyjnych, odbyły staże, a także wzięły udział w szkoleniach i innych formach aktywizujących.

Źródło: pm

« Powrót