Aktualności

31-08-2011

Dyrektorzy i nauczyciele mianowani

Dyrektorzy i nauczyciele mianowani

Dziewięciu dyrektorów siedleckich szkół i placówek oświatowych otrzymało 30 sierpnia z rąk prezydenta Wojciecha Kudelskiego akty powołania na stanowiska.

61 osób wręczono akty nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego, a trzem osobom powierzono obowiązki doradcy metodycznego.

Dyrektorzy nie nowi

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/12 w dziewięciu siedleckich szkołach i placówkach oświatowych przeprowadzono konkursy na dyrektorów. W siedmiu przypadkach konkursy zakończyły się wyłonieniem kandydatów na dyrektorów, w tym gronie tylko Magdalena Olszewska - Silna będzie pełniła tę funkcję po raz pierwszy. W dwóch konkursach komisja nie zdołała wyłonić kandydatów. W Publicznym Gimnazjum nr 2 prezydent Kudelski postanowił powierzyć stanowisko dotychczasowemu zastępcy dyrektora Jadwidze Zgorzałek (na 5 lat) w trybie art. 36a ust 4 ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że dyrektorem może zostać osoba ustalona przez organ prowadzący, po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Natomiast w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w związku z tym, że nie było kandydatów Prezydent Miasta powierzył pełnienie obowiązków dotychczasowemu dyrektorowi na okres 10 miesięcy.

Akty powierzenia stanowisk dyrektorów otrzymali: Ewa Nowak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika), Magdalena Olszewska - Silna (Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej), Jadwiga Zgorzałek (Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Gabriela Narutowicza), Janusz Dudewicz (Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego), Małgorzata Szostek (Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II), Elżbieta Mazur (Miejskie Przedszkole Nr 22), Agnieszka Głuchowska (Miejskie Przedszkole Nr 26), Urszula Wyrzykowska-Dudek (Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli) oraz Zofia Tokarska (p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).

61. mianowanych

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i  opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i  własnej, kształcić i  wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" - tej treści ślubowanie złożyło 61. osób, które w wyniku postępowania konkursowego uzyskało tytuł nauczyciela mianowanego. Akty mianowania otrzymali: Agnieszka Chacińska, Emilia Buczkowska, Monika Kępkowicz, Elżbieta Piekart, Agnieszka Pietrzak, Aneta Pachecka, Małgorzata Goławska, ks. Robert Ponikowski, Magdalena Krasuska, Katarzyna Reda-Ostrowska, Iwona Kubiak, Sylwia Gawel, Maria Cisłak, Katarzyna Teodorska-Romańska, Ewa Kos, Marzena Somla, Anna Mrozowska, Urszula Hryniewicz, Urszula Konstantynowicz, Szymon Maciołek, Ireneusz Dyć, Ewa Gałęziowska, Piotr Biały, Paweł Bareja, Paweł Michalak, Krzysztof Jakubik, Janusz Kwaśniewski, Marta Kleszczyńska-Fertykowska, Aleksandra Kożuchowska, Renata Sacharczuk, Jakub Sterna, Izabela Chaberska, ks. Paweł Wysokiński, Jolanta Dzieży, Magdalena Figurska, Iwona Rozbicka, Agnieszka Stańczuk, Mariola Sandurska, Iwona Doszko, Anna Wiśniewska, Agnieszka Kisielińska, Jarosław Grudziński, Agnieszka Księżpolska, Agnieszka Dołęga, Maria Karpik, Karolina Wielgórska, Liliana Kiryluk-Nowakowska, Rafał Kordowski, Dagmara Szczerkowska, Aneta Dreszer, Hubert Jastrzębski, Edyta Niedziółka, Małgorzata Remiszewska, Agnieszka Borkowska, Łukasz Jóźwiak, Dariusz Dudziuk, Ewa Skolimowska, Agnieszka Seredzińska, Renata Kozieradzka, Marek Mielec i Anita Drabarek.

W siedleckich szkołach i placówkach oświatowych pracuje 1464 pełnozatrudnionych nauczycieli oraz 341 pracujących w niepełnym wymiarze. Najwyższy na drodze awansu tytuł nauczyciela dyplomowanego ma 1116 osób. Nauczycieli mianowanych mamy 281, kontraktowych 328, a stażystów 80.

Dyrektorki jubilatki

W trakcie uroczystości, w którą prowadził naczelnik Wydziału Edukacji UM Sławomir Kurpiewski udział wzięli prezydent Wojciech Kudelski, jego zastępca Anna Sochacka, przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś i przewodniczący Komisji Oświaty RM Lech Poduch złożono gratulacje trzem paniom, które świętują jubileusze pracy zawodowej. 25-lecie obchodzą: Hanna Wójcik - dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 i Małgorzata Szostek - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11, a 20-lecie Alicja Świderska - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7

Trzem osobom powierzono zadania doradcy metodycznego. Nominacje otrzymały: Bożena Witkowską-Michalak, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 3, Agnieszka Sempruch, nauczyciel biologii w ZSP Nr 2 oraz Anita Woźnica - nauczyciel historii i WOS w I LO im. B. Prusa.

Trochę statystyki

Z danych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta wynika, że statystyczny siedlecki nauczyciel jest kobietą (81%), ma tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym (96%), uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (63%), pracuje w szkole podstawowej (26%), ma 17 lat stażu pracy i pobiera wynagrodzenie brutto w wysokości 3771 zł.

dd

Źródło: dd

« Powrót