Aktualności

24-08-2011

Nowe autobusy MPK za rok

Nowe autobusy MPK za rok

Za rok na siedleckich ulicach pojawi się jedenaście nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej. Zmianie ulegnie także wygląd przystanków. Umowę na finansowanie projektu pod nazwą "Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach

- III etap” podpisali 24 sierpnia w Siedlcach członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska i prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Całkowita wartość projektu to ponad 13 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 9,9 mln zł.

- Cieszę się, że Siedlce realizują tak poważny projekt i uzyskały tak znaczące wsparcie - powiedziała Janina Orzełowska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. - Cieszę się, jako przedstawiciel samorządu wojewódzkiego, ale także jako mieszkanka Siedlec. W ramach podpisanej dzisiaj umowy miasto zyska blisko 10 mln wsparcia, to dużo. Ważne, że realizowany przecież już od ponad roku, projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę ekspertów. Świadczy to o wysokich umiejętności władz miasta, które składają bardzo dobrze opracowane projekty.

Realizowany przez Miasto Siedlce projekt pod nazwą "Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach - III etap” trwa już od roku. W jego ramach wybudowana została sygnalizacja świetlnej na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Warszawskiej, co w znaczący sposób zwiększyło bezpieczeństwo ruchu drogowego w zachodniej części Siedlec. - Podpisanie tej umowy to ważny etap w przebudowie systemu komunikacyjnego w naszym mieście - powiedział prezydent Wojciech Kudelski. - Z roku na rok rośnie liczna pojazdów rejestrowanych w naszym mieście, dzisiaj to już ponad 42 tysiące samochodów. Tylko sprawnie działająca komunikacja miejska jest w stanie spowodować, że znaczna liczba mieszkańców zechce przesiąść się do autobusów. Jednocześnie chciałbym na ręce pani wicemarszałek Orzełowskiej złożyć podziękowania Zarządowi Województwa Mazowieckiego, że po raz kolejny spojrzał przychylnie na projekt realizowany przez Miasto Siedlce. Bez tak poważnego wsparcia finansowego nie moglibyśmy podjąć się wykonania tego zadania w stosunkowo krótkim czasie. W tym miejscu muszę podziękować także wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania tego wniosku. Mam tu na myśli byłego prezesa MPK Bogdana Kozioła oraz obecnego prezesa Krzysztofa Dębińskiego oraz specjalistów z Urzędu Miasta. 

Najwięcej środków pochłonie wymiana taboru w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. W ramach realizacji projektu zakupionych zostanie jedenaście niskopodłogowych autobusów o dł. 11,5 do 12 m, przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopaliwami, spełniających normę emisji spalin minimum EURO5. Pojazdy będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. - Nowe autobusy pojawią się na siedleckich ulicach mniej więcej za rok - powiedział prezes siedleckiego MPK, Krzysztof Dębiński. - Tyle potrwają procedury przetargowe. Chcemy, aby nowe pojazdy pojawiły się w dwóch turach. Nowoczesne autobusy zastąpią te najbardziej wysłużone pojazdy. Warto dodać, że w tym roku MPK zakupi, dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nowy niskopodłogowy autobus. Zakupy jednak w ramach tego realizowanego projektu to historyczne wydarzenie w siedleckim MPK.

Zmodernizowane zostaną także 93 istniejące przystanki komunikacji miejskiej. Na 22 wykonane zostaną nowe wiaty, a na 65 wymianie ulegną słupki wraz z tabliczkami informacyjnymi. W dziewięciu przypadkach, w strefach przystankowych typowe płyty chodnikowe zamienione zostaną na płyty integracyjne z wypustkami, ułatwiającymi osobom niedowidzącym rozpoznanie krawędzi chodnika. W ramach projektu powstanie także nowy system zarządzania ruchem, a autobusy zostaną doposażone w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obejmie to montaż systemów monitoringu wewnętrznego, przeciwpożarowych, kontroli parametrów jazdy, elektronicznych tablic informacji pasażerskiej wewnętrznych w autobusach oraz montaż kierunkowych wyświetlaczy elektronicznych zewnętrznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 13  080  184,56 zł, z czego 11  871  009,99 zł to koszty kwalifikowane. Kwota dofinansowania uzyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wyniesie 9  939  596,66 zł.

Źródło: dd

« Powrót